Роль комп'ютерних технологій в процесі навчання учнів загальноосвітньої школи

Матеріали по педагогіці » Модернізація процесу навчання за допомогою комп’ютерних технологій » Роль комп'ютерних технологій в процесі навчання учнів загальноосвітньої школи

Страница 2

Під час навчання рідної та іноземної мов використання мультимедійних анімаційних об’єктів допомагає організувати роботу над текстом, відпрацювати орфографічні навички, розвивати мовлення, а використання в ході уроку текстових редакторів, електронної енциклопедії, фрагментів фільмів і спектаклів, аудіозаписів, підготовка презентацій і виступів, створення відеороликів роблять навчання максимально ефективним. На уроках природничого блоку використовуються інтерактивні тренажери, фотографії й відеофрагменти, зроблені учнями.

Систематичне, об’єктивне, автоматичне тестування під час уроку стимулює учнів до стабільної підготовки домашніх завдань регулярного повторення пройденого матеріалу перед уроком. Після завершення тестування його результати обговорюються, як індивідуально, так і колективно в класі або Дистанційно за допомогою телемостів, телевідеоконференцій, які також можуть бути самостійною формою організації навчального процесу й позакласної роботи.

Важливо врахувати, що Інтернет надає доступ до величезної кількості інформації зокрема й шкідливої, для дітей.

Справжнє володіння комп’ютером припускає цілеспрямоване, творче і гнучке використання цього могутнього інструмента. Учень повинен добре уявляти собі мету, розуміти, як за допомогою комп’ютера можна вирішити різні завдання, і вміти реально використовувати різні технічні пристосування та можливості. Кожне окреме вміння роботи на комп'ютері, інтегроване у процесі розв’язання практичних завдань, набуває для людини зовсім іншого особистісного змісту. Тільки в цьому разі правомірно говорити про справжню комп'ютерну грамотність, оскільки лише тоді виникає розуміння того, як сучасні технічні засоби можуть перетворитися на інструмент одержання нових знань. Формування інформаційної компетентності є процесом переходу до такого стану, коли учень стає здатним знаходити, розуміти, оцінювати та застосовувати інформацію в різних формах для розв'язання особистих, соціальних або глобальних проблем. Сформованість інформаційно-комунікаційних компетентностей у випускника школи - найважливіша умова сучасної ефективної високотехнологічної економіки. Інформаційно-комунікаційна компетентність (і її база - інформаційна грамотність) у найбільш прогресивних моделях сучасної школи, таких як модель навчання «1 учень - 1 комп’ютер», застосовується в усьому освітньому процесі, у різних предметах і формах навчальної та виховної діяльності.

Отже, впровадження моделі навчання у середовищі «1 учень - 1 комп’ютер» з використанням шкільних нетбуків є одним з найперспективніших напрямів розвитку освіти у процес її інформатизації відповідно до сучасних світових критеріїв і стандартів її якості.

Комп’ютеризація, як одна з важливих складових інтенсифікації навчання, переважно має зводитися до ефекту «інформаційного стиснення». На даний час комп’ютерні технології викликають живий інтерес у молоді, стимулюють їх пізнавально-творчу активність, дають можливість індивідуалізувати процес пізнання и навчання. Діалог з комп’ютером встановлює відповідний ступінь розвитку внутрішньої мови і думки студента, його здатність до створення і осмислення зв’язків на основі запропонованої програми роботи. Крім того, за допомогою комп’ютера активізується логічна пам’ять, швидше здійснюється інтелектуалізація процесу запам’ятовування інформації. В рамках автоматизованого діалогу і комп’ютерної ділової гри можна моделювати різні форми взаємодії студента з викладачем, процес дослідження, наукового пошуку або публіцистичної полеміки, реальні життєві ситуації, пов’язані з необхідністю ухвалення студентом відповідних адекватних рішень.

Застосування комп’ютерним технологій дає можливість підвищити рівень самоосвіти, мотивації навчальної діяльності; дає абсолютно нові можливості для творчості, отримання і закріплення різних професійних навиків, і, звичайно, відповідає соціальному замовленню, яке держава пред’являє до вищих навчальних закладів. Використовуючи системи мультимедіа, що дозволяють об’єднати можливості комп’ютера і знання викладача, стало можливим створення електронних підручників, які з’являться перед учнями (студентами) більш наочними, барвистими і з мобільним доступом до інформації.

Страницы: 1 2 3

Більше про педагогіку:

Форми і методи соціально-педагогічної підтримки
Робота з дітьми групи ризику повинна будуватися за принципом надання підтримки у важкій, кризовій ситуації. Вона завжди повинна припускати два на-правління: надання допомоги дитині та зміна відносин у родині. Вся виховна робота з соціально-педагогічної підтримки дітей «групи ризику» будується на на ...

Програмне забезпечення дошкільнят у сфері „Природа”
Компетентність дошкільника у сфері «Природа» — складник його загальної життєвої компетентності. Матеріали Змістового блоку, як і Базового компонента дошкільної освіти, не випадково починаються з аналізу мети, завдань та напрямів педагогічної роботи, пов'язаної з освоєнням маленькою дитиною природно ...

Методи педагогіки
До „відхиляючого” індивіда, можуть застосовуватися різні форми й методи впливу. Соціальний контроль може здійснюватися правовими органами, які використають примусові міри; різноманітними соціальними інститутами й організаціями, де за відхилену від норм поведінку передбачені економічні або організац ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com