Формування пізнавальної активності молодших школярів під час використання народних прикмет природознавчого характеру на уроках «Я і Україна»

Матеріали по педагогіці » Використання народних прикмет природознавчого характеру на уроках "Я і Україна" в початковій школі » Формування пізнавальної активності молодших школярів під час використання народних прикмет природознавчого характеру на уроках «Я і Україна»

Страница 5

Виявлено, що основними джерелами розвитку знань, вмінь та навичок молодших школярів засобами народних природознавчих традицій виступають: а) пізнавальна діяльність учнів, пов'язана із спостереженням навколишнього середовища; б) дослідницька діяльність, що передбачає різноманітну активну роботу на основі вивчення достовірності народних прикмет; в) практична (прикладна) діяльність, що виникає і розвивається під впливом цілеспрямованого дослідницького пошуку і формує активне ставлення до навколишньої дійсності, перетворюючи здобуті в процесі пошуку природничі знання у практичні навички роботи.

Розроблено та охарактеризовано методику використання народних прикмет природознавчого характеру при навчанні молодших школярів. Метою її є розширення, поглиблення, систематизація набутих знань, формування в учнів уявлення про природу як джерело знань, добра і краси, матеріального й морального благополуччя кожної окремої особистості і нашого народу загалом.

Виявлено, що реалізація в навчальній роботі народних знань робить уроки більш цікавими, змістовними, а участь учнів в дослідницькій роботі, пов’язаній із проблемою дослідження забезпечує більш високу пізнавальну активність і глибоку ґрунтовність набутих знань.

З метою перевірки наведених теоретичних положень проводилося експериментальне дослідження особливостей використання народних прикмет природознавчого характеру на уроках «Я і Україна» та їх впливу на пізнавальну активність молодших школярів. У процесі експериментального дослідження досліджувався рівень знань та пізнавального інтересу експериментального і контрольного класів. Для визначення впливу експериментальної методики навчання учням були запропоновані різноманітні завдання та анкети. Результати експериментального дослідження підтвердили правильність гіпотези нашого дослідження та довели ефективність запропонованої методики

Таким чином, використання на уроках «Я і Україна» народних прикмет природознавчого характеру забезпечує тісний зв'язок шкільного навчання з життям, дає можливість краще зрозуміти явища природи, їх взаємозв'язки, залучає дітей до активної участі в пізнанні природи.

Звичайно, не все з традиційного набутку нашого народу на сьогоднішній день має практичну вартість. Але це не означає, що ми не повинні знати про них, оскільки, як показали результати нашого дослідження, народні знання володіють невичерпною мудрістю.

Індивідуальний робочий зошит учнів початкової школи

Фенологічні спостереження з використанням народних прикмет

учня (учениці) 4 класу

індивідуальної групи № 1

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

(прізвище, ім’я, по-батькові)

Табл.1.

Результати спостереження, пов’язані із підтвердженням достовірності народних прикмет

№п/п

Народна прикмета

Дата спостереження

Результати спостереження

Висновок про достовірність народної прикмети

1

Якщо 1 лютого (Макара) погода ясна, то весна буде рання

2

Якщо 14 лютого (Трохима) на нічному небі багато зірок - весна очікується пізня

3

Якщо 14 березня (Явдохи) погода сонячна і тепла - буде тепле літо

4

Якщо 24 травня (Мокія) буде туман - літо буде дощовим

5

Якщо на Трійцю (49 день після Великодня) йтиме дощ, то дощитиме до кінця місяця

6

Якщо 23 серпня (Лаврентія) безвітряна погода, осінь буде теплою і сухою.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Більше про педагогіку:

Сутність морального виховання
Моральне виховання – це найважливіший бік формування і розвитку особистості дитини, який передбачає становлення її відносин з батьками, оточуючими, з колективом, суспільством, ставлення до своїх обов'язків і до самої себе. Моральне виховання — дуже важка робота для вчителя, тому що не завжди збігаю ...

Твори живопису як засіб розвитку мовлення дітей дошкільного віку
Картина — один з головних атрибутів навчального процесу в дошкільному закладі. її переваги перед іншими дидактичними засобами досить ґрунтовно розкрито у методичних посібниках та підручниках з педагогіки. Визначимо схематично лише основні з них. Картини, картинки, ілюстрації до літературних та фоль ...

Нові інформаційні технології у навчанні
Досвід просування інновацій не раз підтверджував істину про те, що нові технології, застосовані для вирішення погано сформульованих і недостатньо досліджених проблем, не тільки не приносять очікуваних результатів, але часто навіть погіршують ситуацію. Щось подібне відбувається зараз в області нових ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com