Основи методики розвитку силових здібностей школярів молодших класів

Матеріали по педагогіці » Педагогічні умови ефективного розвитку сили в молодших класах засобами рухливих ігор » Основи методики розвитку силових здібностей школярів молодших класів

Страница 1

Молодший шкільний вік, по результатам наукових дослідів, являється найбільш благо приємним періодом для цілеспрямованого розвитку основних фізичних якостей. Найбільш активно розвиваються швидкість, спритність, швидкісно-силові можливості дитини. Мають позитивні умови для педагогічного впливу. Це необхідно не тільки для гармонійного розвитку дітей, а і для успішного оволодіння рухливими навичками, виконання яких потребують, навички рівня фізичних якостей.

Силові вправи використовуються в усьому віці, повинні бути спрямовані на розвиток великих м’язових груп, особливу увагу потрібно приділяти вправам які зміцнюють м’язи спини, живота та шиї, від розвитку яких залежить правильна постава.

Перед усім, це основне положення та рухи рук, ніг, тулуба та голови, впливаючи як на організм в цілому, так і на деякі групи м’язів та суглобів. При виконанні цих вправ поступово збільшують навантаження. На початкових етапах навчання, вправи виконують без предметів, в повільному темпі, з невеликою кількістю повторів. По мірі засвоєння рухів навантаження збільшують. Для подальшого збільшення зусиль використовуються вправи з набивним м’ячем вагою не менше 1 кг.

Серед основних положень та рухів рук, ніг, тулуба й голови передбачені і такі, виповнення яких потребує значних м’язових зусиль. В залежності від темпу виконання цих вправ число повторів повинно бути від 4 - 6 до 8 - 10 разів. Вправи для розвитку силових здібностей в молодшому шкільному віці повинні бути короткочасними і мати переважно швидкісно-силову спрямованість, т. с. характеризується не стільки особливими силовими здібностями, а поєднанням сили та швидкості. Цим вимогам відповідають різні варіанти вправ з великим м’ячем, які впливають на м’язи плечового поясу. Кидки м’яча в лінії та колоні виконуються в різному темпі з м’ячем різної ваги (волейбольний, футбольний, баскетбольний). Навантаження при перекиданні м’яча одне одному дозується вагою м’яча, темпом кидка, інтервалом між партнерами. Вправу виконують з положення стоячи, сидячи на підлозі, на гімнастичній лаві. Використовуються кидки знизу, від грудей, від правою (лівого) плеча за голови, потрібно виборчо впливати на зміцнення м’язових груп. Кількість повторів необхідно зміряти з величиною зусиль, котрі впливають на дітей при виконанні вправи. Кидок більш легкого м’яча (волейбольного) в малому темпі, на невеликій відстані повторюються 10 - 15 разів. По мірі збільшення ваги м’яча (використовуючи баскетбольні та футбольні м’ячі), відстань між учнями та темп виконання кидків кількість повторів зменшується.

Швидкісно-силовий вплив мають також вправи з розділів "Стрибки", "Метання".

Стрибки укріплюють м’язи ніг, преса та спини, враховуючи особливості дитячого віку і сильний вплив стрибків на організм дітей, необхідно обмежити число стрибків в довжину та в висоту з розбігу до 12 разів на одному уроці. Багаторазове повторення підготовлених вправ використовується для навчання дітей м’якому приземленню та відштовхуванню, укріплюють опорно-руховий апарат. Укріплюють м’язи плечового поясу та рук вправи з метанням. Найбільший вплив (розвиток) на вказані групи м’язів, надають метання м’яча на дальність. Кількість повторів повинна бути достатньо великим, не менше 15-20 кидків, рухів на уроці. Ефективно впливають на укріплення сили м’язів підвідних та підготовчих вправ. Метання з різних положень (сидячи, з колін, з кроку та з розбігу) усилюють вплив навантажень на ті групи м’язів, котрі приймають участь в дії.

Різносторонній вплив на розвиток силових здібностей виконується шляхом багатократного повторення більш знайомого нам руху. В даному випадку зміцнення м’язових груп виникає в тісному зв’язку з засвоєнням програмного матеріалу. До числа таких дій відносяться вправи "лазіння" чи "перелізання" по гімнастичній стінці в різних напрямках однойменними та різнойменними способами, лазіння по нахиленій лаві, перелітання через перешкоди. Навчати дітей лазінню по канату потрібно тільки при певному рівні розвитку сили (вис на зігнутих руках 8 сек.). Починаючи з молодшого шкільного віку необхідно поступово привчити дітей до невеликих статичних навантажень. З цією цілю потрібно короткочасно фіксувати основні положення частин тіла, використовувати вправи для формування постави, прості та змішані виси. Прості виси дають невеликий вплив на м’язи рук та плечового поясу, а змішані, крім цього, на м’язи спини, живота, грудей. При виконанні цих вправ потрібно слідкувати за тим, щоб діти не затримували дихання.

Страницы: 1 2

Більше про педагогіку:

Народна іграшка як засіб морального виховання
В системі виховання дітей дошкільного віку особливе місце займає моральне виховання. Моральне виховання - це цілеспрямована взаємодія дорослого і дитини з метою формування моральних почуттів і якостей, засвоєння моральних норм і правил, розвитку моральних мотивів і навичок поведінки. В процесі озна ...

Особливості вербальних і невербальних форм педагогічної вимоги
Елементами зовнішньої техніки вчителя є вербальні (мовні) й невербальні засобиі Саме через них педагог виявляє свої наміри, саме їх"читають" і розуміють учні. Про слово як виразник думки йтиметься у наступних розділах. Розгляньмо докладно невербальні засоби. Скористаємося схемою Е. В. Куз ...

Основні завдання естетичного виховання школярів
Прекрасне – могутнє джерело моральної чистоти, духовного багатства, фізичної досконалості кожної особистості. Уміння відчувати красу і створювати красу роблять життя людини осмисленим, багатим і яскравим. Хороші книги, музика, твори образотворчого мистецтва, які довелося прочитати, почути, побачити ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com