Дитяча література як основа формування читацького кругозору

Матеріали по педагогіці » Формування уявлень про творчість українських письменників ХІХ ст. як засіб розширення читацького кругозору молодших школярів » Дитяча література як основа формування читацького кругозору

Страница 1

Велику силу художнього слова люди збагнули давно. Зі стародавніх літописів і книг звучать їхні думки про чари мистецтва, поезії, про користь від читання. Чим ближче до наших днів, ці думки стають глибшими, краще усвідомлюється значення літератури в житті людини, у духовному житті всього суспільства.

Книги виховують героїв, першовідкривачів, діяльних, сумлінних людей, які подвигами і працею возвеличують Батьківщину.

Сила впливу художньої літератури особливо велика в ранньому віці, коли талановита книжка може залишити слід на все життя.

Література для дітей і юнацтва нерозривно пов’язана з усією художньою літературою єдністю завдань, ідейного спрямування, тематики і жанрів. Цілком справедливо видатна радянська поетеса А.Барто писала у своїй книзі «Записки детского поэта», що ідейні й естетичні принципи «дорослої» й дитячої літератури єдині. Проте дитяча література має і свої особливості, які визначаються навчально-виховними завданнями й віком читача.

Колись дитяча література не виділялась окремо, не існувала як специфічна галузь словесного мистецтва. Лише в кінці XVIII ст. М.І.Новіков, письменник, педагог, видавець книг для дітей і засновник журналу «Детское чтение для сердца и разума», першим звернув увагу на невідповідність змісту дитячих книжок вікові та рівню розвитку дітей, їхній мислительній діяльності. У зверненні до читачів, надрукованому в першому номері журналу, підкреслювалось, що зміст його відповідатиме віку і поняттям читачів. Матеріали друкувалися з урахуванням особливостей дитини, її інтересів й запитів, що було на той час справжнім відкриттям.

У першій половині ХІХ ст. продовжив і далі розвинув ідеї М.І.Новікова видатний російський критик В.Г. Бєлінський. Він чітко визначив місце дитячої літератури в суспільному житті: «Книги, які пишуться власне для дітей, повинні входити до плану виховання, як одна з найважливіших його частин» В.Г. Бєлінський, Н.Г. Чернишевський, Н.А. Добролюбов о детской литературе. – М.: Детгиз, 1954, с.81. Великий критик висловив думку, яка і в наш час не втратила своєї актуальності. Звертаючись до письменників, він закликав: «Пишіть, пишіть для дітей, але так, щоб вашу книжку з задоволенням прочитав і дорослий». Аналогічні думки про те, що твори для дітей повинні бути творами мистецтва, підтверджував потім не раз і О.М. Горький.

М.Г. Чернишевський і М.О. Добролюбов, які продовжували розробку теорії дитячої літератури і дитячого читання, були полум’яними борцями за високохудожню, правдиву, змістовну літературу для дітей. У своїх статтях, рецензіях і художніх творах вони прагнули піднести авторитет дитячої літератури як знаряддя патріотичного й морально-естетичного виховання, залучити до створення книг для дітей кращі літературні сили.

У Росії, у першій половині ХІХ ст., уже писали твори для дітей окремо для молодшого і старшого віку. Так російська дитяча письменниця О. Ішимова видавала два журнали: «Звёздочка» для молодшого віку, «Лучи» - для старшого. Найбільш прогресивним був журнал «Новая библиотека для воспитания», в якому розміщувалися науково-популярні твори. Він видавався для дітей середнього і старшого віку. Видавник журналу був П.Г. Рєдкін, професор спочатку Московського, а пізніше Петербурзького університету.

Для молодшого віку з’явилися в дитячій літературі вірші В.А. Жуковського, чарівна повість Антонія Погорєльського (псевдонім О.О. Перовського) – «Черная курица, или Подземные жители», оповідання і казки В.Ф. Одоєвського.

Формування першого покоління національно свідомої української інтелігенції почалося у кінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. Вона стала декламувати свої суспільні потреби, висувати нові принципи навчання й освіти. Одним з центральних питань у полі її зору було виховання молодого покоління і створення національної школи. Звідси – її увага до літератури для дітей, дитячого читання, навчання засобами рідного слова.

Проте шлях до втілення цієї мрії в життя був надто складним і довгим. Тоді в межах Російської імперії лише два-три відсотки українського населення було писемним, не існувало на Україні жодної школи з рідною мовою навчання. У цих умовах, здавалося б, заходи демократичної інтелігенції навколо проблем освіти, літератури для дітей та юнацтва були марними. Українська мова, література, культура в цілому, послідовно переслідувались і заборонялися царизмом.

Страницы: 1 2 3

Більше про педагогіку:

Характеристика розвитку психічних та мовленнєвих процесів у дітей з загальним недорозвиненням мовлення дошкільного віку
Не дивлячись на різну природу дефектів, у дітей з загальним недорозвитком мовлення на явні типові прояви, що вказують на систему порушення мовленнєвої діяльності. Однією із провідних ознак є більш пізній початок мовлення: перші слова з’являються до трьох-чотирьох, а інколи і до п’яти років, мовленн ...

Методичні основи використання документів в 10 -11 класах
Можливості управління якістю навчання на прикладі оволодіння методами роботи з письмовими історичними джерелами (10-11 класи) Концепція модернізації освіти на період до 2010 року припускає перехід шкільної освіти від формально - знанієвої до особистісно - діяльної парадигмі. Вона визначає і нова як ...

Поняття інновації в педагогіці
Сучасний етап розвитку освіти в Україні характеризується відходом від тоталітарної уніфікації і стандартизації педагогічного процесу, інтенсивним переосмисленням цінностей, пошуками нового в теорії та практиці навчання і виховання. Цей процес не може бути стихійним. Він потребує управління. Для суч ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com