Інструкційно-технологічна карта виконання операції зшивання блоку теми "Поблочне шиття книжкового блоку"

Матеріали по педагогіці » Розробка дидактичного проекту та його підготовка до друку » Інструкційно-технологічна карта виконання операції зшивання блоку теми "Поблочне шиття книжкового блоку"

Страница 1

Таблиця 5.1

№ з/п

Послідовність виконання технологічних операцій

Правила та технічні умови виконання технологічних операцій

Обладнання, інструменти, пристрої

Контроль та коригування

Операції контролю та самоконтролю

Можливі дефекти

Причина виникнення дефектів

Засоби усунення дефектів

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Для шиття на шнури (див. рис.5.1) необхідно вирівняти всі зошити книжкового блоку по корінцю і верхньому обрізу, розмітити корінець під шиття і зробити в ньому пропили під шнури такої глибини, щоб шнури по всьому своєму діаметру були втоплені в корінцевій частині блоку врівень з поверхнею.

Пропили слід робити однакової глибини, що найлегше виконати, застосовуючи для роботи спеціально зроблені для цієї мети металеві шаблони, які розташовуються на обидві сторони книжкового блоку і стискувані двома струбцинами.

Тонка металева лінійка, шнури, голка, стіл для обробки блоку.

Однакова глибина пропилів, рівне розташування металевих шаблонів.

Неоднакова глибина пропилів, нерівне розташування шаблонів з металу

Неправильний підхід до розташування шаблонів, занадто сильне надавлювання на пилку.

Чітке контролювання сили натиску на пилку і слідкування за положенням шаблону.

2

Шиття на тасьму (див. рис.5.2) мало чим відрізняється від шиття на шнури. Голка з ниткою, що вийшла з останньої прорізі першого зошита назовні, подається до відповідної їй прорізі в другому зошиті, який укладається на перший.

Різниця в тому, що при шитті на тасьму не потрібно пропилювати зошити блоку, а шиття роблять так, щоб тасьму не прошивати нитками.

Крайка тасьми, покривний матеріал, голка з ниткою та зошити

Подача голки з прорізі першого зошита до відповідної прорізі другого.

Необхідність завершувати прошивання блоку нитками.

Неправильний пропил зошита по аналогії до шиття на шнури.

Контролювання відсутності прошиву блоку нитками, влучне шиття голкою.

3

При шитті на марлю (див. рис.5.3.) зошити пришиваються до марлі. Для зручності шиття на тасьму і на марлю рекомендується зробити з картону шаб-лон-лінійку.

На шаблон-лінійку слід нанести міт-ки входу і виходу гол-ки з ниткою через корін-ці зошитів.

Шаб-лон-лі-нійка, голка, нитка, клаптик марлі, картон.

Розміти-ти зоши-ти зсере-дини по згину, завдав-ши точки майбут-ніх про-колів зо-шитів блоку голкою.

Непра-вильна розміт-ка вхо-ду та виходу голки і непра-вильне про-шиван-ня.

Неува-жність під час викона-ння роз-мітки входу і виходу голки.

Слід-кува-ти за пра-виль-ністю нане-сення міток і за-дання точок.

Страницы: 1 2 3 4 5

Більше про педагогіку:

Теоретичні основи використання нестандартних уроків у роботі з молодшими школярами
Протягом тривалого часу в нашій країні була поширена класно-урочна система навчання, яка дозволяла вчителеві одночасно навчати багатьох учнів. Головним компонентом цієї системи є урок. Це частина навчального процесу, яка є викінченою в смисловому, часовому й організаційному плані. Від ефективності ...

Шкільне навчання – стимул для розвитку волі
Вступ дитини до школи є зламним моментом у розвитку її волі. В шкільному віці навчання, яке носить суспільно-обов’язковий характер, ставить нові вимоги до волі дитини. Дитина стає перед необхідністю наполегливо вчитися, систематично і свідомо переборювати дедалі більші труднощі навчальної праці, ви ...

Глобальні проблеми ВНЗ
Глобальною залишається проблема захисту національного ринку освітніх послуг. Одним із ключових питань є забезпечення якості вищої освіти та державних стандартів у відповідній сфері. Підвищення рівня відповідності вищої освіти вимогам сучасності, а також реалізація освітянської політики в сфері якос ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com