Характеристики навчальної теми підготовки кваліфікованого робітника за спеціальністю "Оператор плоскої печаті"

Матеріали по педагогіці » Розробка дидактичного проекту та його підготовка до друку » Характеристики навчальної теми підготовки кваліфікованого робітника за спеціальністю "Оператор плоскої печаті"

Характеристики навчальної теми

Таблиця 4.1

Ціль дисципліни

Ціль вивчення теми "Поблочне шиття книжкових блоків"

Час на її вивчення

Характеристика майстерні зі швейного скріплення блоків

Дати уявлення і розуміння технологічного процесу виготовлення поліграфічної продукції для використання цих знань в процесі навчання.

Формування умінь здійснювати поблочне шиття книжок на основі знань про технологію виконання цієї операції, потрібних для неї інструментів та пристроїв, норм та правил виконання поблочного шиття книжкових блоків, закріплення умінь з прошивання нитками книжкових блоків вручну.

6 навч. год.

Характеризуємо навчально-виробничу майстерню харківського поліграфічного ліцею. Її загальна площа майже 80 квадратних метрів, 30 робочих місць учнів і 2 місця майстра, які розміщуються на підвищенні, оснащеному столом з місцем для технічних засобів навчання, дошкою, обладнанням для демонстрування прийомів роботи.

Робочі місця учнів розташовуються так, що у полі зору знаходиться робоче місце майстра, наочні та екранні посібники, класна дошка, зразки інструментів; світло падає з лівого боку.

Майстерня повинна містити наступні елементи навчально-методичного комплексу: робочі навчальні програми, календарно-тематичне планування; методичні розробки уроків виробничого навчання; навчальні та навчально-наочні посібники; контрольно-діагностичні матеріали, а також інформацій-но-наочні, що включають постійні та змінні стенди, тарифно-кваліфікаційні характеристики, стенд з охорони праці.

Більше про педагогіку:

Групове бібліографічне інформування
Усі типи довідок підлягають обліку за єдиною формою. Тематичні та фактографічні довідки можуть виконуватися письмово. Бібліотекарі надають бібліографічну консультацію — відповідь на разовий запит, що допомагає читачеві здійснювати самостійний бібліографічний пошук. Для оптимізації довідково-бібліог ...

Самостійна робота як дидактична категорія
У «Концепції загальної середньої (12-річна школа)» увага вчителів спрямована на всебічний розвиток пізнавальної активності учнів, прищеплення їм інтересу до навчання, формування навичок самоосвіти. У розпорядженні вчителя для цього є багато методів і серед них особливу роль відіграє метод, який діс ...

Вимоги до сучасного уроку іноземної мови
Педагогічна наука розглядає процес навчання як свідому й цілеспрямовану сумісну діяльність учителя та учнів. В сучасній школі ця діяльність здебільшого проходить в рамках уроку, який доповнюється самостійними заняттями вдома, позакласною роботою та факультативними заняттями з предмета. Урок іноземн ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com