Характеристики навчальної теми підготовки кваліфікованого робітника за спеціальністю "Оператор плоскої печаті"

Матеріали по педагогіці » Розробка дидактичного проекту та його підготовка до друку » Характеристики навчальної теми підготовки кваліфікованого робітника за спеціальністю "Оператор плоскої печаті"

Характеристики навчальної теми

Таблиця 4.1

Ціль дисципліни

Ціль вивчення теми "Поблочне шиття книжкових блоків"

Час на її вивчення

Характеристика майстерні зі швейного скріплення блоків

Дати уявлення і розуміння технологічного процесу виготовлення поліграфічної продукції для використання цих знань в процесі навчання.

Формування умінь здійснювати поблочне шиття книжок на основі знань про технологію виконання цієї операції, потрібних для неї інструментів та пристроїв, норм та правил виконання поблочного шиття книжкових блоків, закріплення умінь з прошивання нитками книжкових блоків вручну.

6 навч. год.

Характеризуємо навчально-виробничу майстерню харківського поліграфічного ліцею. Її загальна площа майже 80 квадратних метрів, 30 робочих місць учнів і 2 місця майстра, які розміщуються на підвищенні, оснащеному столом з місцем для технічних засобів навчання, дошкою, обладнанням для демонстрування прийомів роботи.

Робочі місця учнів розташовуються так, що у полі зору знаходиться робоче місце майстра, наочні та екранні посібники, класна дошка, зразки інструментів; світло падає з лівого боку.

Майстерня повинна містити наступні елементи навчально-методичного комплексу: робочі навчальні програми, календарно-тематичне планування; методичні розробки уроків виробничого навчання; навчальні та навчально-наочні посібники; контрольно-діагностичні матеріали, а також інформацій-но-наочні, що включають постійні та змінні стенди, тарифно-кваліфікаційні характеристики, стенд з охорони праці.

Більше про педагогіку:

Стилістична робота при вивченні лексикології та шляхи удосконалення стилістичних умінь та навичок учнів
Як вже зазначалось раніше, – художній стиль не вивчається в курсі української мови окремо від інших стилів. Сприймання художнього стилю в 5 класі відбувається нерозривно з вивченням наукового та розмовного, адже саме на цих стилях робить акцент навчальна програма з мови (детальне вивчення інших про ...

Класифікація педагогічних технологій
Складність, багатогранність педагогічної діяльності є чинником, що відкриває простір для багатьох педагогічних технологій, динаміка продукування яких постійно зростає. Широкий спектр, багатоваріантність педагогічних технологій зумовлюють необхідність їх класифікації. Найдосконалішою серед багатьох ...

Характеристики навчальної теми підготовки кваліфікованого робітника за спеціальністю "Оператор плоскої печаті"
Характеристики навчальної теми Таблиця 4.1 Ціль дисципліни Ціль вивчення теми "Поблочне шиття книжкових блоків" Час на її вивчення Характеристика майстерні зі швейного скріплення блоків Дати уявлення і розуміння технологічного процесу виготовлення поліграфічної продукції для використання ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com