Відомі групи трудових процесів, їх характеристика та вибір

Матеріали по педагогіці » Розробка дидактичного проекту та його підготовка до друку » Відомі групи трудових процесів, їх характеристика та вибір

Страница 1

В основі поліграфічного виробництва лежить трудовий процес, тобто матеріально і технічно обумовлений, організований процес прикладання людиною фізичних та розумових зусиль для одержання корисного результату, процес перетворення наявних ресурсів в потрібні, суспільно корисні цінності та блага. Цей процес здійснюється і керується людиною.

Оскільки трудові процеси різноманітні, то серед організаційних аспектів виділяють насамперед класифікацію трудових процесів, наведену у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 - Класифікація трудових процесів за ознаками

Ознака

Види

Характер предмета і продукту праці

- інформаційні: характерні для працівників розумової праці (спеціалістів, керівників, технічних виконавців), у яких основним предметом і продуктом праці є інформація;

- матеріально-енергетичні: характерні для робітників, оскільки предметом і продуктом праці для них є матеріальні речі (сировина, матеріали, деталі, машини або енергія).

Ступінь механізації праці

- машинні;

- ручні;

- машинно-ручні;

- автоматизовані.

Повторюваність процесів

- не повторюються;

- повторюються;

- періодично повторювані;

- різноманітні.

Виконувані функції

- основні: що безпосередньо змінюють форму і стан предметів праці, виробляють продукцію;

- допоміжні: які створюють необхідні умови для ефективного здійснення основних;

- трудові процеси робітників, технічних виконавців, спеціалістів, керівників.

Отже, трудові процеси розрізняються за такими ознаками: за характером предмета і продукту праці, за функціями працівників, за мірою механізації праці, за мірою тяжкості і шкідливості умов праці та iн.

Слід зауважити, що класифікація трудових процесів за функціями відбувається відповідно до функціонального поділу праці між різними категоріями працівників підприємства залежно від характеру виконуваних ними функцій і участі у виробничому процесі на:

- трудові процеси робітників, технічних виконавців, спеціалістів, керівників;

- основні трудові процеси (що безпосередньо змінюють форму і стан предметів праці, виробляють продукцію);

- допоміжні (які створюють необхідні умови для ефективного здійснення основних).

За мірою механізації праці трудові процеси поділяються на ручні, машинні, машинно-ручні і автоматизовані.

А за характером предмета і продукту праці розрізняються матеріально енергетичні та інформаційні трудові процеси. Перші характерні для робітників, оскільки предмет та продукт праці для них - це матеріальні речі (сировина, матеріали, деталі, машини тощо) або енергія. Для працівників розумової праці (спеціалістів, керівників, технічних виконавців) характерні інформаційні трудові процеси, в яких основним предметом і продуктом праці є інформація.

Для підтримання організації праці на належному рівні велике значення має виявлення і використання раціональних прийомів та методів праці, вивчення передового досвіду, його науковий аналіз і узагальнення, розробка і проектування оптимальних способів виконання виробничих завдань. Тому від них залежать ефективність трудового процесу, економія матеріальних і трудових витрат, значною мірою якість продукції і послуг, які застосовуються на підприємстві. Прийоми і методи праці слід вважати раціональними, якщо вони допомагають збільшити продуктивність праці, забезпечити високу якість продукції, дотримуватись вимог щодо правил використання обладнання, норм витрат матеріалів та енергії, роблять темп роботи більш інтенсивним.

Страницы: 1 2

Більше про педагогіку:

Планування уроків з музичною стимуляцією
Серед базових видів спорту комплексної програми фізичного виховання загальноосвітніх шкіл Російської Федерації найбільша кількість часу в сітці навчальних годин приділяється на уроки, присвячені спортивним іграм. У якості базових спортивних ігор тут рекомендують переважно баскетбол, волейбол, футбо ...

Форми та способи організації життя дітей у ЛОТ
На даний момент існує дуже багато цікавих форм роботи для розвитку творчих якостей, активізації процесів самопізнання, гармонійного розвитку особистісних якостей та міжособистісних стосунків. Колективна творча справа (КТС) – особливий спосіб організації життєдіяльності дітей та дорослих, що передба ...

Дидактичні умови оптимальної організації первинного сприймання навчального матеріалу на уроках у початковій школі
Пізнання завжди починається з безпосереднього споглядання, з спостереження речей, явищ, тобто з безпосередньої взаємодії людини з виучуваними предметами за допомогою органів чуття. Щоб пізнати невідомий предмет, дитина повинна його з усіх боків оглянути, визначити форму, колір, твердість, смак, зап ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com