Обстеження дітей із загальним недорозвиненням мовлення

Матеріали по педагогіці » Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи » Обстеження дітей із загальним недорозвиненням мовлення

Страница 2

Для обстеження звуковимови підбираються склади, слова і речення з основними групами звуків мови.

Для виявлення рівня фонематичного сприймання, можливостей запам’ятовування і відтворення пропонується повторити структуру із

2 – 3 – 4 складів. Сюди входять склади, що складаються із звуків, які відрізняються за артикуляцією і акустичними ознаками.

Для обстеження складової структури і звуконаповнення підбираються слова з певними звуками, з різною кількістю і типом складів, слова із збігом приголосних на початку, в середині та в кінці слова. Пропонується повторення і самостійна назва малюнків : предметних та сюжетних.

При обстеженні загальної та дрібної моторики логопед звертає увагу на зовнішній вигляд дитини, його осанку, ходьбу, навички самообслуговування, особливості бігу, вправи з м’ячем. Перевіряється вміння зберегти рівновагу, виконання вправ на переключення рухів.

Оцінюється точність виконання завдань

Логопедичний висновок базується на все сторонньому аналізі результатів вивчення дитини, на динамічному спостереженні корекційно – педагогічної роботи.

Результати комплексного обстеження узагальнюються у вигляді логопедичного заключення, де вказується рівень розвитку дитини і форма мовленнєвої аномалії. Наприклад, ЗНМ третього рівня у дитини з дизартрією, ЗНМ другого рівня у дітей з алалією.

Висновок логопеда розкриває стан мовлення і націлює на подолання труднощів, зумовлених клінічною формою мовленнєвої аномалії. Це необхідно для правильної організації індивідуального підходу на фронтальних і під групових заняттях.

Контингент дошкільників із ЗНМ представлений основним чином дітьми з достатнім представленням органічного ураження центральної нервової системи. Що зумовлює частий збіг стійкого мовленнєвого дефекту із різними порушеннями психічної діяльності. Успішна логопедична допомога у цьому випадку можлива лише за наявністю медичного лікування.

Основними препаратами, що застосовуються при лікуванні резидуально – органічних розладів ЦНС, в тому числі і ЗНМ і різних порушень психічної діяльності, являються психостимулятори. Що стимулюють дії мозкових структур, підвищують психічну і фізичну працездатність організму.

Серед них важливе значення при лікуванні мають ноотропи, що впливають на процесу обміну нервових клітин головного мозку. Вони активізують енергетичний обмін в клітинах головного мозку, стимулюючи тим самим його діяльність.

Діти із загальним недорозвиненням мовлення потребують комплексного оздоровчого лікування : дотримання режиму дня, загартовування, фізіотерапії, фізичного виховання. Масажу, лікувальної гімнастики та ритміки.

Важливе значення мають заняття із музики і співу.

Таким чином, подолання ЗНМ являється комплексною медико – педагогічною проблемою. Її вирішення пов’язане з питанням диференційного діагнозу даної форми мовленнєвої патології.

Страницы: 1 2 

Більше про педагогіку:

Особливості природоохоронної діяльності школярів
Виховувати у школярів громадянську відповідальність за стан рідної природи, залучати їх до охорони і відтворення природних багатств - одне з актуальних завдань сьогодення. Життя та діяльність людини, як і кожного живого організму, проходить в умовах певного середовища. Взаємодія дитини з природою д ...

Проектування мотиваційних технологій навчання
На даному етапі необхідно здійснити вибір виду мотивації, а також методів і прийомів, за допомогою яких вона може бути здійснена. Мотивація — це спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, що керує поведінкою людини і визначає його спрямованість, організованість, ак ...

Експериментальна методика формування культури мовлення першокласників
Наше дослідження тривало три роки (2001 – 2004 н. рр.) .Проводилося воно у перших класах КСШ №29 м. Тернополя. У дослідженні, яке носило теоретико-експериментальний характер взяло участь п’ятдесят п’ять першокласників. На першому етапі (2001 – 2002 н. р.) було визначено область дослідження і пробле ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com