Готовність до школи – це певний рівень розвитку дитини

Матеріали по педагогіці » Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи » Готовність до школи – це певний рівень розвитку дитини

Страница 3

Таким чином, в залежності від стадії розвитку мови одні і ті ж неправильні форми слів, які використовуються дітьми, витупають то як показники еволюції в засвоєнні мови, то як показники інволюції. Правильна оцінка того, що вже склалося в мові дитини і як склалося, проводиться на основі аналізу засвоєних категорій мови, які спонтанно чи за допомогою логопеда оволоділо дошкільня.

Динаміка мовного розвитку при різних формах недорозвитку мови буває різною. Не виключно, на якийсь час діти різних діагностичних груп можуть виявитися з одним і тим ж рівнем мовного розвитку. Про те ж, порівнюючи їх загальний рівень з даними „Схеми системного розвитку нормальної дитячої мови”, можна виявити, що у одних дітей найбільш затримана в своєму формуванні звукова сторона мови, а у інших – складова структура слів, у третіх – здібності до словозміни і т.д.

Розуміння процесу засвоєння структури рідної мови дітьми з різними відхиленнями в мовному розвиткові забезпечують спеціалісту вибір найбільш раціональних та ефективних шляхів подолання у них загального недорозвитку мови.

Від батьків залежить рівень підготовленості дитини до навчання. Ще задовго до вступу до школи батьки розповідають дитині про уроки, вчителів, про те, як навчаються діти на уроках. Саме батьки виховують у дитини готовність до навчання, розвивають математичні уявлення, увагу, працездатність, пізнавальну активність та інтереси.

Розвиток мовлення дитини, вміння зв’язно, послідовно, логічно викладати свої думки, розвиток фонематичного слуху – важливий момент в підготовці дітей до школи.

Вимоги до рівня зв’язного мовлення першокласника дуже високі, адже на уроці він повинен вміти переказати прочитане, пояснити як він вирішив завдання. логопедичний недорозвинення мовлення дитина

Оволодіти читанням і письмом дитина може, коли вона вміє розрізняти звуки на слух. В протилежному випадку – вона буде пропускати, переставляти та замінювати букви.

Словниковий запас залежить від умов проживання, виховання, від зусиль, які прикладають дорослі в цьому напрямкові. Старший дошкільник має уже достатньо сформований словник, все рідше допускає помилки при узгодженні слів у реченні, у вживанні відмінкових закінчень. На питання дають розгорнену відповідь, користуються складнопідрядними та складносурядними реченнями. Дошкільник може самостійно скласти розповідь за малюнком, виразити свої враження про мультфільм, переказати казку чи оповідання

Усне мовлення дитини майже не відрізняється від дорослого. Але дитина не завжди може підібрати потрібне слово. Інколи діти змішують слова близькі за звучанням.

Страницы: 1 2 3 

Більше про педагогіку:

Вимірювання показників сформованості мовленнєвих творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку на констатуючому етапі експерименту
Експериментальне дослідження проводилось на базі ДНЗ № 290 м. Харкова Дзержинського району протягом 2007-2008 років. Воно включало III етапи: констатуючий, формуючий та контрольний. Для дослідження було обрано дві групи дітей з приблизно однаковим рівнем розвитку , в яких працюють вихователі однако ...

Психолого-педагогічна суть організованості як особистої якості дитини
Соціально-економічні перетворення, які відбуваються в нашій країні, породили суперечливі тенденції. З одного боку, при відмові від жорсткого зовнішнього контролю у людей з'явилася можливість організації життя згідно із власними поглядами, відповідно до своїх схильностей, устремлінь. Сьогодні життя ...

Оволодіння методикою організації гри в дитячих та юнацьких об'єднаннях в умовах табору
Значення гри в діяльності дитячих та юнацьких колективів в умовах роботи літнього табору. Виховний потенціал гри, вміння його визначити та доцільно застосувати. Класифікація ігор, що доцільні до використання в роботі табору. Ігри організаційного періоду (ігри-знайомства, колективні спортивні ігри, ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com