Готовність до школи – це певний рівень розвитку дитини

Матеріали по педагогіці » Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи » Готовність до школи – це певний рівень розвитку дитини

Страница 2

Якщо дитина користується тільки окремими аморфними словами і в його мовній практиці відсутні будь-які з’єднання цих слів між собою (аморфні речення), то такий стан мови потрібно віднести до першого етапу першого періоду „Однослівне речення”.

Якщо діти користуються з 2, 3, навіть 4 аморфних слів, але без зміни її граматичної форми, і в їх мові повністю відсутні конструкції типу об’єкт + дія, виражені дієсловом теперішнього часу 3-особи з закінченням –ить, то такий стан мовної діяльності потрібно співвіднести з другим етапом першого періоду „Речення із аморфних слів-коренів”.

Випадки, коли в мові дитини з’являються граматично правильно оформлені речення типу називний відмінок + узгоджене дієслово в місцевому відмінку теперішнього часу, з правильним оформленням закінчення слова (мама спить, сидить і т.д.), при чому, що решта слів граматична, потрібно співвіднести з першим етапом другого періоду „Перші форми слів”.

Стан мови, при якому дитина широко користується словами з правильним і неправильним закінченням слів, володіє конструкціями типу називний відмінок + узгоджене дієслово, але ж в його мові повністю відсутні правильно оформлені конструкції, потрібно узгодити з другим етапом другого періоду „Засвоєння флексійної системи мови”.

Мовний розвиток дітей, що володіють фразовою мовою і уміючи в деяких випадках будувати конструкції з правильним оформленням флексій і прийменників, потрібно співвіднести з третім етапом другого періоду „Засвоєння службових частин мови”.

Мова більш розвинутих дітей відноситься до третього періоду „Засвоєння морфологічної системи мови”.

Особу увагу потрібно приділяти словозміні, в якій розкриваються здібності дітей до самостійного використання конструктивних (морфологічних) елементів рідної мови. Не всяке відтворення дитиною правильної граматичної форми слова потрібно приймати за свідчення її засвоєння, так як така словоформа може бути простим повторенням за дорослими.

Засвоєна граматична форма вважається: а) якщо вона використовується в різних за значенням словах: дай кукл-у, машин-у, їсть каш-у; б) якщо у проголошених дитиною словах є ще інші, в крайньому разі дві форми цього слова: це кукл-а, але дай кукл-у, кукл-и; в) якщо є випадки утворення по аналогії.

Таким чином, при оцінці мови дітей, потерпілих недорозвитком мови, рекомендують виявляти не тільки мовні порушення, а й те, що уже засвоєно дитиною і в якому ступені засвоєно.

Використовуючи матеріали таблиці, ми можемо встановити, які порушення розмовних норм відносяться до більш ранніх стадій розвитку дошкільнят, тобто, несуть на собі риси неправильного мовного розвитку, а які порушення розмовних норм вказують на своєрідний зсув в мовному розвитку. Одні і ті ж прояви аграматизму, які спостерігаються на різних стадіях розвитку мови, повинні розцінюватися по-різному. Наприклад, використання форми слова „ложк-ом”, коли дитина знаходиться у витоків фразної мови, свідчить про початок засвоєння форми орудного відмінку в однині, але ця ж форма дієслова, яка спостерігається у дітей з розвернутою фразовою мовою (третій рівень ЗНМ), свідчить про інертність мовного процесу, при якій дошкільня не зміг провести своєчасну „реформу” в своєму лексиконі.

Страницы: 1 2 3

Більше про педагогіку:

Види декоративно-вжиткового мистецтва
Вишивка (рушники), писанка Основними видами декоративно-вжиткового мистецтва є: кераміка, вишивка, художнє ткацтво, килимарство, писанкарство, декоративний розпис, створення народного одягу, іграшок, витинанок, художня обробка дерева, металу, каменю, шкіри, скла, народне малярство тощо. Українська ...

Класифікація свят
У школах для дітей з порушеннями слуху традиційно проводяться наступні свята: Свято осені. Проводиться зазвичай в жовтні місяці. Це свято прощання з літом. Зал прикрашений жовтим листям, зображеннями овочів і фруктів. Оскільки це свято є першим в навчальному році і діти на заняттях в основному займ ...

Особливості контролю навчально-пізнавальної діяльності учнів молодшого шкільного віку
Контроль і оцінювання як складові функції процесу навчання в сучасній школі піддаються суттєвому переосмисленню. Вочевидь простежується тенденція їх максимальної диференціації й урізноманітнення. Та чи завжди в основі цієї роботи лежить демократизація стосунків учителя й учня, а мета досягається за ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com