Готовність до школи – це певний рівень розвитку дитини

Матеріали по педагогіці » Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи » Готовність до школи – це певний рівень розвитку дитини

Страница 1

За статистикою, щорічно майже половину дітей, що йдуть до першого класу, можна віднести до групи ризику по виникненні шкільної дезадаптації. Ці діти із недостатньою фізичною зрілістю. При цьому хлопчиків значно більше, ніж дівчаток.

Прийнято вважати, що готовність до школи – це рівень морфологічного, функціонального та психічного розвитку дитини, при якому вимоги систематичного навчання не будуть надмірними, завдадуть шкоди здоров'ю дитини і соціально-психологічній адаптації.

Таким чином, діти, недостатньо підготовлені до школи, важче і довше проходять процес адаптації, вони менше працездатні, не можуть справитись із навчальними навантаженнями, вони важко засвоюють письмо, читання, виникають емоційні розлади.

Особистісна підготовленість дитини до школи – це певний рівень довільної поведінки, самооцінки і мотивації навчання, як пізнавальної так і соціальної, активність, ініціативність, самостійність, відповідальність, вміння слухати інших та узгоджувати з ними свої дії, дотримуватись встановлених правил, вміння працювати в групі.

Особистісний розвиток дитини включає три сфери життєвих відношень: відносини з оточуючими дорослими, взаємовідносини з однолітками, відношення до самого себе.

Основою виникнення проблем в адаптації дитини до школи можуть стати наступні особливості особистісного розвитку: підвищена тривожність, завищена чи занижена самооцінка, труднощі в спілкуванні, особистісна незрілість. Такі прояви поведінки як агресивність та гіперактивність.

Необхідним і важливим є певний рівень спілкування з однолітками. Невміння спілкуватися, неконтактність, роздратованість, прояви агресії і спалахи злості – ці прояви призводять до ізоляції дитини в дитячому колективі, створюють несприятливий фон, негативно впливають на загальний стан і часто стають причиною шкільних невдач, оскільки навчання носить колективний характер, що забезпечує взаємодію і співпрацю дітей в спільній діяльності.

Розвиток рухової сфери дитини 5-6 років відображає особливості формування і організації рухових навиків. Що мають багаторівневу структуру і складну систему взаємодії. Рівень сформованості графічної діяльності в цілому визначається рівнем розвитку зорово-рухових координацій, рівнем диференційованості м’язів рук, розвитком дрібної моторики. До 5-6 років у дитини в цілому рухи стають більш скоординованими, їх рухові дії більш точними. При виконанні дій основний контроль здійснюється за допомогою зору. Дитина спостерігає всі рухи від початку до кінця.

Що стосується когнітивної сфери дитини, то до 6 років вона характеризується достатньою зрілістю систем зорового та слухового сприйняття. До цього часу формується здатність фонематичного сприйняття, можливість виділення послідовності звуків в слові.

Сформованість функції просторового сприйняття також є важливим показником успішної адаптації дитини в школі.

Недостатність просторового сприйняття лежить в основі багатьох труднощів, які відчувають школярі при засвоєнні учбового матеріалу.

Щоб правильно зрозуміти і оцінити рівень мовного розвитку дошкільнят, запропоновуємо використати „Схему системного розвитку нормальної дитячої мови”, складену по матеріалах А.Н.Гвоздєва, в якості умовного еталона закономірностей оволодіння дітьми рідної мови. Для цього запропоновується співвіднести стан мови, виявлений на обстеженні, з даними умовного еталону мови, що дасть змогу встановити фазу (стадію) розвитку аномальної дитячої мови і оцінити ступінь сформованості в ній різних компонентів мови.

Страницы: 1 2 3

Більше про педагогіку:

Трудове навчання - основа всебічного розвитку особистості розумово відсталих учнів
1) Роль праці у всебічному розвитку особистості. Погляди дефектологів на дану проблему. Завдання підготовки підростаючих поколінь до практичної діяльності завжди було актуальним протягом усього періоду існування людства. На різних етапах його соціально-економічного розвитку вдосконалювався зміст ці ...

В. Сухомлинський про важливість музики в житті дитини
Культура естетичних почуттів, як вважав великий педагог В.О.Сухомлинський, потребує високої загальної культури шкільного життя, особливо моральної культури. Естетичне виховання починається з багатого емоційного підтексту взаємин між членами колективу. В гармонійному поєднанні краси, яка оточує люди ...

Основні чинники, ознаки та критерії ефективного функціонування наукових шкіл
Серед чинників ефективного функціонування наукових шкіл можна виділити наступні: визначення наукового напряму, актуальної профільної наукової теми, перспективи її розвитку; формування наукових підрозділів (інститут, відділ, лабораторія, центр) при університеті, факультетах, кафедрах; формування нау ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com