Характеристика розвитку психічних та мовленнєвих процесів у дітей з загальним недорозвиненням мовлення дошкільного віку

Матеріали по педагогіці » Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи » Характеристика розвитку психічних та мовленнєвих процесів у дітей з загальним недорозвиненням мовлення дошкільного віку

Страница 1

Не дивлячись на різну природу дефектів, у дітей з загальним недорозвитком мовлення на явні типові прояви, що вказують на систему порушення мовленнєвої діяльності.

Однією із провідних ознак є більш пізній початок мовлення: перші слова з’являються до трьох-чотирьох, а інколи і до п’яти років, мовлення граматичне і недостатньо граматично оформлене, малозрозуміле. Найбільш виразним показником є відставання експресивного мовлення при відносно благополучному на перший погляд розумінні зверненого мовлення. Спостерігається недостатня мовленнєва активність, але діти достатньо критичні до свого дефекту.

Велике значення в розвитку мовленнєвої діяльності мають перші три роки життя дитини. Поява гуління ще не є гарантом подальшого нормального мовленнєвого і психічного розвитку дитини.

Мастюкова в своїх дослідженнях вказує, що у багатьох дітей з мовленнєвими порушеннями при збереженому інтелекті зустрічаються труднощі навчання, своєрідне дисгармонійне відставання психічного розвитку.

Аналіз даних, отриманих при дослідженні різних психічних функцій дітей з ЗНМ, показує своєрідність їх розвитку.

В спеціальній педагогіці та психології мова є важливою психічною функцією людини, універсальним засобом спілкування, мислення, організації дій. В багатьох дослідженнях встановлено, що психічні процеси – увага, пам’ять, мислення, уява – опосередковані мовою. Відхилення в розвиткові мови негативно впливають на психічний розвиток дитини, затримують формування пізнавальних процесів, ускладнюють спілкування з оточуючими та перешкоджають формуванню повноцінної особистості.

В сучасній коррекційній педагогіці висловлюється думка про необхідність глибокого вивчення спілкування дітей з різними видами патології, в тому числі і при загальному недорозвитку мови. У таких дітей відмічаються, крім недорозвитку мови, варіативні відхилення в формуванні комунікативних навиків. Їх недосконалість не забезпечує процес спілкування, а значить, і не допомагає розвитку мовномислювальної та пізнавальної діяльності.

Аналіз комунікативних можливостей дошкільнят з ЗНМ продемонстрував відставання в формуванні комунікативних умінь від нормально розвинутих дітей, про що свідчить стійке невміння регулювати поведінку партнерів по спілкуванні. Більшість дітей з тяжкістю вступали в контакт з однолітками, їх комунікативна діяльність виявлялася обмеженою.

У дошкільнят відмічались і варрікативно виражені мовні труднощі: примітивний бідний словарний запас, аграматизм. В спілкуванні діти використовували прості фрази, а їх відповіді були короткими та одноманітними.

Таким чином, коррекційна впливовість повинна бути направлена не тільки на розвиток мовних навиків, а на розвиток комунікативних умінь дітей з даною патологією. Неповноцінна мовленнєва діяльність накладає відбиток на формування у дітей сенсорної, інтелектуальної і активно-вольової сфери. Відмічається недостатня стійкість уваги, обмежень на можливість її розподілу. При відносно збереженій смисловій, логічній пам’яті у дітей знижена вербальна пам’ять, страждає продуктивність запам’ятовування. Діти забувають складні інструкції. Елементи і послідовність завдань.

Страницы: 1 2 3 4

Більше про педагогіку:

Картографічний матеріал на уроках географії материків та океанів
Мета нашої роботи полягає у встановленні методичних особливостей використання прийомів картографічного методу дослідження на уроках географії. Питання формування картографічних знань та вмінь висвітлено в працях М.М. Баранського, К.О. Салищева, А.П. Божко, Г.Ю. Грюнберга та багатьох інших. Використ ...

Природні сполуки металів. Добування металів
Більшість металів у земній корі перебуває у вигляді сполук з іншими елементами. У самородному стані трапляються тільки благородні метали, які характеризуються високими потенціалами йонізації (золото, платина, платинові метали, частково срібло, мідь і ртуть). Мінерали або їх суміші, придатні для про ...

Вплив родини та класного керівника на виховання учнів
Молодший шкільний вік як ніякий інший характеризується найсильнішою залежністю від дорослих – батьків та вчителів, і проходження того етапу становлення особистості багато в чому визначається тим, як складаються відносини дитини з дорослими. Самі дорослі не завжди розуміють, яким чином їхні особисті ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.educateua.com