Специфіка протікання, причини виникнення та класифікація ЗНМ

Матеріали по педагогіці » Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи » Специфіка протікання, причини виникнення та класифікація ЗНМ

Страница 1

Різні несприятливі впливи як у внутрішньоутробному періоді розвитку, так і під час пологів (пологова травма, асфіксія), а також в перші роки життя дитини можуть призводити до загального недорозвитку мови.

Структура мовленнєвої недостатності і процеси компенсації визначаються тим, коли виникло ураження мозку. Найбільш важке враження мозку під впливом різних шкідливостей як правило виникає в період раннього ембріогенезу. В залежності від того, які відділи нервової системи найбільш інтенсивно розвиваються в період впливу того чи іншого шкідливого фактору, недорозвиток може стосуватися рухових, сенсорних, мовленнєвих чи інтелектуальних функцій. При несприятливих умовах на протязі всього внутрішньоутробного життя може мати місце недорозвиток всього мозку в цілому, з більш виражених ураженнях мозкових структур, що зумовлює виникнення складного дефекту.

Серед причин, що викликають вказані пошкодження чи недорозвиток мозку, найбільш частими являються інфекції чи інтоксикації матері під час вагітності, токсикози, пологова травма, асфіксія, захворювання центральної нервової системи і травми мозку в перші роки життя дитини.

В наш час доведено, що вживання алкоголю і нікотину під час вагітності може привести до порушення фізичного і нервово-психічного розвитку дитини, одним з проявів яких часто являється загальний недорозвиток мовлення. При алкогольному синдромі плоду діти народжуються з низькою вагою тіла навіть при доношеній вагітності, відстають в фізичному і психічному розвиткові. Можуть бути вираженими загальна диспластичність тіла, стійкі дефіцити росту і ваги, деформація грудної клітки, мікроцефальний чи гідроцефальний череп, коротка шия, недорозвиток верхньої чи нижньої щелепи, високе піднебіння, вузькі і короткі очні щілини, широке запале перенісся і цілий ряд загальних ознак, що співпадають з різними аномаліями розвитку внутрішніх органів, зору, слуху. Загальне недорозвинення мови у цих дітей співвідноситься з синдромом рухової розгальмованості, збудженні і з крайнє низькою розумовою працездатністю.

Велика роль в виникненні мовленнєвих порушень належить генетичним факторам. В цих випадках мовленнєвий дефект може виникнути під впливом навіть незначних несприятливих зовнішніх впливах.

Виникнення форм загального недорозвитку мовлення може бути пов’язана з несприятливими умовами оточення і виховання. Психічна депривація в період найбільш інтенсивного формування мовлення приводить до затримки її розвитку. Можна зробити висновок про складність і поліморфізм етіологічних факторів, що викликають ЗНМ. Найбільш часто має місце співвіднесення спадковості, несприятливого оточення і ушкодження чи порушення розвитку мозку під впливом різних несприятливих факторів, що діють в внутрішньоутробному розвитку, в момент пологів чи в перші роки життя дитини.

Етіологія і патогенез ЗНМ різноманітні. Але з клінічної точки зору найбільш значною є група ЗНМ, пов’язана з раннім органічним враженням ЦНС.

В залежності від часу враження, виділяють внутрішньоутробну патологію, порушення центральної нервової системи, пов’язане з пологовою травмою, і постнатальне враження, що виникло під впливом інфекцій і травм вже після народження дитини.

Особливе місце в етіології ЗНМ займає пренатальна енцефалопатія – враження мозку, що виникає під впливом несприятливих факторів як у внутрішньоутробному періоді розвитку, так і в період пологів.

Загальний недорозвиток мовлення як правило являється наслідком резидуально - органічного ураження мозку.

В ллітературі зустрічається ряд специфічних нервово - психічних захворювань в дитячому віці, при яких має місце спів несення енцифалопатичних та дизонтогенетичних захворювань. Синдром Ретта – першим симптомом захворювання є розпад первинних мовленнєвих навичок, що в подальшому приводить до тяжкого загального недорозвинення мовлення.

Страницы: 1 2 3 4 5

Більше про педагогіку:

Засоби активізації розумової діяльності учнів
На практиці гіпотеза служить учителю засобом активізації розумової діяльності учнів. Для учня вона є прийомом творчої уяви і принципом розв'язання навчальної проблеми. Проблемні завдання можуть бути виражені у вигляді запитань, задачі, практичного завдання. Проблемне запитання відображає деяке непі ...

Розвиток рухових якостей на уроках
Враховуючи, що розвиток рухових властивостей є одним з найважливіших компонентів фізичного виховання школярів, учителька Ж. О. Твердохліб на своїх уроках основну увагу спрямовує на вирішення цих завдань. Для розвитку рухових властивостей важливе значення мають правильний підбір і застосування підго ...

Ігрові методи, як основа здійснення навчального процесу
Пріоритетність розвивальної, освітньої, виховної цілей навчання дошкільників іноземної мови у порівнянні з практичною метою зумовлює пріоритетність процесу навчання у порівнянні з його результатам. Це пояснюється тим, що сприятливі умови навчання, атмосфера «чарівної казки», урахування індивідуальн ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com