Специфіка музичної освіти

Матеріали по педагогіці » Особливості викладання музики в початкових класах » Специфіка музичної освіти

Навчання музиці ще не означає нічого принципово значного. Незрозуміло, чи потрібно всіх навчати музиці, тобто сольним грі і співу. Але спостерігати її і, спостерігаючи, звикати робити висновки і узагальнювати - вміння сприймати. Сприймати музику - справа нелегка. До нього необхідно підготувати увагу. Розглядаючи питання про специфіку музичної освіти, слід обмежити фазу наукового вивчення і фазу естетичного відбору до скромної фази спостереження за більш прийнятною явищем. Сприйняття і спостереження музики можуть привести до художньої оцінки і до підвищення рівня смаку. Але важливі, не така оцінка і смак. Спираючись тільки на них, важко виправдати місце і значення музики, визначити межі її використання. Якщо музика - життєво насущне і здорове явище, то не треба починати сприйняття його і спостерігати за ним з естетичних передумов. Захід сонця - гарне видовище, але не в ньому одному (тобто не в красі видовища) справа. Є в спогляданні заходу більш істотна сторона, ніж просте замилування. Це - спостереження, що збагачує життєвий досвід і підвищує ступінь життєсприйняття і життєрадісності. Точно так само і музику, взяту як споглядаємо явище, можна і треба спробувати вивести за межі гіпнотичного занурення в неї ради емоційного навіювання, що виходить від неї. Таке пасивне занурення - шкідливо, тому що не актуально і не динамічно.

Музика - мистецтво слухо-моторних вражень. Через метрики-архітектонічний метод розподілу звучного матеріалу вона лише частково зближається зі зоровими сприйняттями і уявленнями. Отже, спостереження музики, насамперед, веде до загострення слухових вражень і збагачення нашого життєвого досвіду, знання про світ через слух.

Напруга слухової уваги при сприйнятті-спостереженні музики дає можливість схоплювання серед безупинно протікає музичного руху. Схоплювання зв'язки один з одним і взаємодії всіх обумовлюють процес звучання елементів. Виробляється насущне якість сприйняття, насущне саме за сучасної переоцінки всього існуючого. Сприйняття - в плані співвідносності і спряженості організуючих що звучить матерію елементів.

Музика рухається. Єдиний засіб не упустити цілого за митями звучань і зрозуміти процес розгортання звуків - це осягати співвідношення кожного даного моменту звучить з попереднім і наступним моментами. Ціллю і завданням музичної педагогіки в загальноосвітніх школах - збагачення нашої свідомості і підвищення рівня життєвої інтенсивності через слухові сприйняття , організовані в музиці, не викликає по суті ніяких сумнівів - є розвиток звукових навичок шляхом розумно поставленого спостереження музичних явищ.

Висновок до розділу І. Якими прийомами домогтися надбання необхідних для розуміння музики сучасної епохи навичок - справа методу. При організації викладання музики в загальноосвітній школі ні в якому разі не слід уникати проблеми музичної еволюції, що розуміється як розвиток своєрідного емоційного мови, тому що ця проблема пов'язує музику з найважливішими соціальними проблемами. Ніколи не слід відмовлятися від затвердження інтелектуального початку в музичній творчості і сприйнятті. Слухаючи, ми не тільки відчуваємо або відчуваємо ті або інші стани, але й диференціюючи сприймається матеріал, проводимо відбір, оцінюємо, мислимо.

Більше про педагогіку:

Фольклор як засіб виховання школярів
Розглядаючи питання народних методів розвитку дитини, М.Г. Стельмахович відзначає, що "окрасою" народної педагогіки є ігри у вигляді різноманітних загадок і дає їх тлумачення: "Загадка - це короткий алегоричний опис подій, предметів, явищ, які треба впізнати, відгадати". Загадки ...

Труднощі, що виникають під час організації опитування учнів
Нерідко труднощі викликає організація опитування учнів. Подекуди вчителі цілі уроки присвячують перевірці набутих за чверть чи півріччя знань, або викликають учнів по одному для виконання пісні. Зрозуміло, що таке опитування не відображає суті музичного розвитку учнів і не має нічого спільного з об ...

Вітчизняна історія в системі підготовки спеціалістів вищої кваліфікації
Сучасний розвиток українського суспільства характеризується поглибленим інтересом до минулого. Це не випадково. Адже чи не вперше громадськість України отримала можливість знайомства з широким спектром історичних джерел, розмаїттям поглядів видатних істориків, науковими версіями різних історичних ш ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com