Особливості фінансування професійно-технічних закладів

Матеріали по педагогіці » Особливості бюджетного фінансування професійно-технічних закладів » Особливості фінансування професійно-технічних закладів

Страница 1

Центральні органи влади попередніми роками звертали мало уваги на стан підготовки робітничих кадрів для народного господарства. Лише нещодавно уряд розробив заходи з підготовки й закріплення молодих фахівців за робочими місцями. Постановою від 19.03.2008 №223 Кабінет Міністрів визначив перелік професій (спеціальностей), за якими роботодавцям може надаватися дотація для забезпечення молоді першим робочим місцем. До переліку включено мулярів, малярів, електрозварників, слюсарів-ремонтників, фрезерувальників, токарів, трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва, інженерів, а також такі спеціальності, як металорізальні верстати й системи, інструментальне виробництво, обробка металів. З невідомих нам причин із даного переліку випало декілька важливих робітничих спеціальностей, зокрема ковалі, слюсарі-інструментальники, швачки, ливарники тощо.

Закон «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю», ухвалений у 2004 році, фактично почав діяти лише у 2007 році, коли в бюджеті було передбачено 32 млрд. грн. роботодавцям, а також кошти на компенсацію витрат Фонду загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття. У законі, зокрема, зазначено, що дотація надається в разі прийняття молодого фахівця на перше робоче місце за здобутою професією терміном на два роки та за умови відсутності в роботодавця протягом останніх шести місяців скорочення чисельності працюючої за фахом молоді. На наш погляд, прийняте рішення не лише поліпшить працевлаштування випускників, а й стимулюватиме розвиток пріоритетних галузей економіки.

Наразі в Україні система відтворення робітничих кадрів налагоджується повільно, держава фінансує освітні заклади відповідно до темпів зростання ВВП (табл. 2).

Таблиця 2. Динаміка фінансування навчальних закладів України за 2002–2008 роки

Рік

Разом

Дошкільна освіта

Загальна середня освіта

Професійно-технічна освіта

Вища освіта

млн. грн.

% до ВВП

млн. грн.

% до

ВВП

млн. грн.

% до ВВП

млн. грн.

% до ВВП

млн. грн.

% до ВВП

2002

9903.9

4.85

1104.1

0,54

4046.7

1.98

586.0

0,29

3204.0

1,57

2003

12 269.0

5.43

1372.3

0,61

4931.0

2.18

733.0

0.32

4167,0

1.84

2004

14 977.7

5.60

1710,2

0,64

6243,7

2,33

891,6

0,33

4627,9

1,73

2005

18 333.2

5.31

2059,5

0,60

7517.3

2.18

1137.6

0,33

5815,9

1,68

2006

26 315.5

6.07

2940,7

0,67

11 158.8

2.53

1749,9

0.39

7934,2

1,80

2007

33 792.8

6.21

3825,1

0.70

14 229.2

2.61

2096,0

0.39

9935,7

1.83

2008

44 333,6

6,22

5257,7

0.74

18 849.5

2,64

2676.4

0,37

12 827,8

1.80

Середній показник

22 918.0

5.67

2609,9

0,64

9568.0

2.35

1410,1

0.35

6930,4

1,75

Страницы: 1 2 3

Більше про педагогіку:

Особливості формування комунікативної компетенції в старшій школі
На завершальній третій ступені (10-12 класи) навчання іноземної мови повинно допомагати формуванню іншомовній комунікативній компетенції, яка забезпечує використання іноземної мови в ситуаціях офіційного та неофіційного спілкування в навчальній, соціально-побутовій, культурній, адміністративній, пр ...

Самостійна робота як дидактична категорія
У «Концепції загальної середньої (12-річна школа)» увага вчителів спрямована на всебічний розвиток пізнавальної активності учнів, прищеплення їм інтересу до навчання, формування навичок самоосвіти. У розпорядженні вчителя для цього є багато методів і серед них особливу роль відіграє метод, який діс ...

Взаємодія теоретичного та експериментального методів у шкільному навчанні
Фізика займає одне з важливих місць серед дисциплін у школі. Як навчальний предмет вона створює в учнів уявлення про наукову картину світу. Викладання фізики передбачає широке використання фізичного експерименту. Психологи відзначають, що складний матеріал краще сприймається на наочних прикладах, н ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com