Особливості фінансування професійно-технічних закладів

Матеріали по педагогіці » Особливості бюджетного фінансування професійно-технічних закладів » Особливості фінансування професійно-технічних закладів

Страница 1

Центральні органи влади попередніми роками звертали мало уваги на стан підготовки робітничих кадрів для народного господарства. Лише нещодавно уряд розробив заходи з підготовки й закріплення молодих фахівців за робочими місцями. Постановою від 19.03.2008 №223 Кабінет Міністрів визначив перелік професій (спеціальностей), за якими роботодавцям може надаватися дотація для забезпечення молоді першим робочим місцем. До переліку включено мулярів, малярів, електрозварників, слюсарів-ремонтників, фрезерувальників, токарів, трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва, інженерів, а також такі спеціальності, як металорізальні верстати й системи, інструментальне виробництво, обробка металів. З невідомих нам причин із даного переліку випало декілька важливих робітничих спеціальностей, зокрема ковалі, слюсарі-інструментальники, швачки, ливарники тощо.

Закон «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю», ухвалений у 2004 році, фактично почав діяти лише у 2007 році, коли в бюджеті було передбачено 32 млрд. грн. роботодавцям, а також кошти на компенсацію витрат Фонду загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття. У законі, зокрема, зазначено, що дотація надається в разі прийняття молодого фахівця на перше робоче місце за здобутою професією терміном на два роки та за умови відсутності в роботодавця протягом останніх шести місяців скорочення чисельності працюючої за фахом молоді. На наш погляд, прийняте рішення не лише поліпшить працевлаштування випускників, а й стимулюватиме розвиток пріоритетних галузей економіки.

Наразі в Україні система відтворення робітничих кадрів налагоджується повільно, держава фінансує освітні заклади відповідно до темпів зростання ВВП (табл. 2).

Таблиця 2. Динаміка фінансування навчальних закладів України за 2002–2008 роки

Рік

Разом

Дошкільна освіта

Загальна середня освіта

Професійно-технічна освіта

Вища освіта

млн. грн.

% до ВВП

млн. грн.

% до

ВВП

млн. грн.

% до ВВП

млн. грн.

% до ВВП

млн. грн.

% до ВВП

2002

9903.9

4.85

1104.1

0,54

4046.7

1.98

586.0

0,29

3204.0

1,57

2003

12 269.0

5.43

1372.3

0,61

4931.0

2.18

733.0

0.32

4167,0

1.84

2004

14 977.7

5.60

1710,2

0,64

6243,7

2,33

891,6

0,33

4627,9

1,73

2005

18 333.2

5.31

2059,5

0,60

7517.3

2.18

1137.6

0,33

5815,9

1,68

2006

26 315.5

6.07

2940,7

0,67

11 158.8

2.53

1749,9

0.39

7934,2

1,80

2007

33 792.8

6.21

3825,1

0.70

14 229.2

2.61

2096,0

0.39

9935,7

1.83

2008

44 333,6

6,22

5257,7

0.74

18 849.5

2,64

2676.4

0,37

12 827,8

1.80

Середній показник

22 918.0

5.67

2609,9

0,64

9568.0

2.35

1410,1

0.35

6930,4

1,75

Страницы: 1 2 3

Більше про педагогіку:

Види трудової діяльності для розумово-відсталих школярів на прикладі квітникарства та швейної справи
Професійно-трудове навчання в спеціальній школі для розумово відсталих дітей спрямоване на забезпечення підготовки учнів до самостійного виконання різних видів робіт, в умовах державних і приватних підприємствах та у власному побуті. Підготовка школярів до самостійного виконання різних видів робіт ...

Інтелектуальна культура мислення
Інтелектуальна культура включає інтерес до роботи з книгою і новими інформаційними технологіями; розвинені розумові сили, мислення, здатність здійснювати саморегуляцію інтелектуальної діяльності. Розумові сили (розум) - це сукупність індивідуальних здібностей до накопичення знань, оволодіння основн ...

Ознайомлення із системою самоврядування в житті тимчасового дитячого колективу в умовах табору
Основні принципи самоврядування в діяльності дитячих та юнацьких колективів в умовах літнього табору. Органи самоврядування. Залежність від специфіки, умов, виховних ідей роботи табору спрямованості діяльності дитячих колективів, назв органів самоврядування, дитячих колективів, символіки і ритуалів ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com