Українсько-канадський проект "Демократична освіта"

Матеріали по педагогіці » Університетська освіта » Українсько-канадський проект "Демократична освіта"

Українсько-канадський проект "Демократична освіта" було створено з метою допомогти вищім навчальним закладам України створити програму з вивчення демократії, а також підтримати зусилля українських учених у дослідженні широкого кола питань, пов’язаних із розвитком демократії в Україні.

Проект розпочав свою роботу в Україні в лютому 1998 року. Його було створено за ініціативою професора Василя Кременя, який на той час очолював відділ гуманітарної політики в Адміністрації Президента України.

Проект виконується спільно Міністерством освіти і науки України та Центром вивчення демократії Університету Квінз, Канада. Директором проекту є професор Джордж Перлін, директор Центру вивчення демократії; адміністративний директор в Україні - Л. Марголіна. Головне джерело фінансування проекту - Канадське Агентство Міжнародного Розвитку (СІDА), значні фінансові внески буди також зроблені Університетом Квінз та Міжнародним Фондом "Відродження".

Головними напрямками діяльності Проекту, що забезпечують досягнення його мети, є:

Програма стажування українських учених у Канаді. З 1998 по 2010 рік в рамках проекту було організовано стажування 147 викладачів з різних регіонів України в Університеті Квінз, одному з провідних університетів Канади. Протягом перебування в Канаді учасники Проекту розробили курс з основ демократії для вищих навчальних закладів України та працювали над власними навчальними курсами з різних суспільних наук, які вони викладають.

Семінари підвищення кваліфікації викладачів. Проектом було організовано ряд інтенсивних семінарів з викладання курсу "Основи демократії", в яких взяли участь викладачі вищих навчальних закладів з усіх регіонів України. Крім того, було організовано спеціальні семінари з підвищення кваліфікації, в якому взяли участь викладаючи з університетів Міністерства внутрішніх справ України.

Пілотне викладання курсу "Основи демократії". Протягом 2010/2011 навчального року за наказом Міністерства освіти і науки України та сприянням Інституту вищої освіти АПН України було організовано пілотне читання курсу "Основи демократії" у двадцяти вищих навчальних закладах України. Всі викладачі, які викладали пілотний курс "Основи демократії", відзначили його особливу актуальність з огляду на процеси демократизації в Україні. Майже всі вони висловили бажання читати цей курс у майбутньому та зазначили, що курс буде включений до навчальних планів їхніх учбових закладів у наступному академічному році. Курс певною мірою сприяв мотивації студентів до участі у студентському самоврядуванні, готовності брати участі в обговоренні нагальних проблем академічного життя тощо. Відзначалось, що курс краще сприймається молодшою аудиторією і не потребує попередньої спеціальної підготовки.

Проект продовжує видання серій монографій та збірок статей, що містять переклади наукових робіт закордонних вчених з різних аспектів демократії. Ця серія стала допоміжним засобом для викладачів курсу з основ демократії у вищих навчальних закладах. Вже вийшли з друку наступні монографії: Р. Гакетт, К. Крос, "Політична комунікація та засоби масової інформації в демократичних суспільствах"; Е. Сенктон, "Системи міського управління"; В. Кімлічка, "Лібералізм і права меншин"; Дж. Сміт, "Роль законодавчої влади в ліберально-демократичних суспільствах"; Р. Уотс, "Федеративні системи"; Л. ЛеДюк, "Учасницька демократія: референдуми в теорії та на практиці", а також збірка доповідей, представлених українськими науковцями на міжнародній конференції "Розвиток демократії в Україні". Готуються до друку збірки статей, присвячені демократії перехідного періоду, правам людини, теоріям фемінізму тощо, а також збірка доповідей з II міжнародної конференції "Розвиток демократії та демократична освіта в Україні".

З метою стимулювати наукову співпрацю та створити мережу дослідників та викладачів, що працюють над профільними проблемами, в рамках проекту пройшли дві міжнародні конференції, присвячені розвитку демократії та демократичній освіті в Україні.

Більше про педагогіку:

Психолого-педагогічні особливості сприймання молодшими школярами навчального матеріалу на уроці
Дослідженнями сучасних психологів і педагогів встановлено, що учні молодшого шкільного віку мають різні розумові здібності та загальний розвиток (С. Жуйков, Л. Занков, З. Калмикова, В. Крутецький, А. Люблінська, Н. Мепчинська, О. Скрипченко, В. Паламарчук та ін.), різну сформованість навчальних умі ...

Корекційна робота з педагогічно занедбаними дітьми
Дослідники, які займаються діагностикою інтелектуального розвитку дітей розробляють спеціальні методики для його вимірювання, виділяють такі суттєві його показники, як загальну обізнаність, тобто обсяг знань, якими дитина користується, сформованість мислительних операцій та їх функціонування на нао ...

Взаємозв’язок гри та трудового виховання
Гра має важливе значення в житті дитини, має те ж значення, яке у дорослого має діяльність, робота, служба. Яка дитина в грі, такою багато в чому вона буде в роботі, коли виросте. Тому виховання майбутнього діяча відбувається насамперед у грі. І вся історія окремої людини як діяча і працівника може ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com