Програма рекомендованих заходів для групових занять із студентами, в рамках соціально-педагогічного супроводу

Матеріали по педагогіці » Діяльність соціального педагога по формуванню у студентів мотивації професійного становлення » Програма рекомендованих заходів для групових занять із студентами, в рамках соціально-педагогічного супроводу

Страница 1

Рекомендована тематика групових бесід: "Я професіонал." чи "Я професіонал?"; "Мої перспективи"; "7 перепон до успіху у професійному житті".

Індивідуальні бесіди пропонується проводити за індивідуальним підходом до кожного студента, відштовхуючись від результатів діагностики, рекомендована тема для бесіди "Мої перспективи".

Пропоновані нами дидактичні ігри розігрувались у три етапи:

1. Підготовка до проведення та орієнтація – представлення студентам теми або назви гри, характеристика ігрових правил, огляд загального ходу гри, виклад сценарію, ігрових завдань, правил, ролей, процедур. Для проведення гри важливо було детально опрацювати ігровий задум або сценарій, у яких мають бути відображені сюжетна схема, загальний план гри (опис ігрової обстановки, атрибутів гри, розроблення репертуару ігрових дій, характеристика організації гри, створення методичних вказівок для учасників гри).

2. Проведення гри – організація і фіксація ігрових дій.

3. Обговорення гри – описовий огляд-характеристика "подій" гри та їх сприйняття учасниками.

Ділової гри "Співбесіда":

1. Студентам повідомляється назва гри та пропонується взяти участь 6-м добровольцям, які виходять на цент аудиторії та отримують пошепки від соціального педагога завдання. Кожний учасник отримує свою легенду: ім'я, професія, умови проживання, сімейний стан (наприклад, Лариса, 35 років, безробітна, проживає одна у двокімнатній квартирі спального району міста Красилів, не одружена), відповідно до яких необхідно буде вжитись у роль та будувати лінію поведінки на співбесіді, проте не видавати отримані дані.

2. Соціальним працівником ж виступають студенти, які залишились сидіти на своїх місцях, їх завдання провести співбесіду із претендентами на усиновлення, визначити їх мотиви та можливість початку процесу.

Кожний із претендентів, приховуючи свої мотиви, проходить через процедуру опитування, відбувається активний процес співбесіди. Студенти визначають найбільш адекватних та достойних, а соціальний педагог розкриває карти з приводу їх істинних мотивів та звіряє чи правильно їх визначити та розпізнали студенти.

3. Події, що відбувались під час гри фіксує соціальний педагог, який не приймає участь у ній. Після завершення гри та розкриття карт, відбувається обговорення подій та підбиття підсумків, зокрема, аспекти, на які найбільше та найголовніше треба звертати увагу при знайомстві із претендентами на усиновлення, актуалізується знання законодавчих аспектів та знань про теоретичні основи процесу.

Ділова гра "особистість соціального працівника":

1. Студентам повідомляється назва гри та пропонується розділитись у малі групи по чотири чоловіки. Групам пропонується зіставити портрет ідеального соціального працівника. Результатом обговорення повинні стати ті якого, без яких соціальний працівник, на думку, не може бути соціальним працівником.

2. Кожна група виступає по черзі, за першою групою фіксуються результати на дошці, а інші вносять корективи. Спірні якості та думки обговорюються, таки чином список на дошці доповнюється, корегується.

3. Кінцевим результатом гри є список якостей соціального працівника, що задовольнив усіх учасників, останній і завершальний етап гри – це спільна ранжировка із виділенням трьох найважливіших.

Рольова гра "Моє професійне кредо":

1. Студентам повідомляється назва гри та пропонується працювати самостійно, та засобами представленими соціальним педагогом (різноманітні олівці. фломастери, клей, картинки. вирізки із журналів тощо) створити особисту професійну емблему. образ, символ, а потім представити групі. Представлення може бути у будь якій формі. креативність лише заохочується. Час на підготовку 10 хв.

2. Кожен учасник представляє те. що підготував, соціальний педагог допомагає розкрити відповідь своїми запитаннями.

3. Таким чином. соціальний педагог підводячи підсумок, говорить про смислове навантаження образного зображення та індивідуальність. креативність поглядів студентів на майбутню професію.

Проективне малювання "Я – соціальний педагог" ("Я – соціальний працівник"):

1. Студентам повідомляється назва гри та пропонується працювати самостійно, та засобами представленими соціальним педагогом (альбомні листи та олівці) намалювати власний автопортрет, проте завдання цієї вправи у тому, щоб підкреслити у малюнку власні професійні якості. Креативність заохочується.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Більше про педагогіку:

Науково-педагогічна спадщина професора Степана Гайдучка в сфері фізичної культури
В загальних рисах мета фізкультурного руху в Галичині на початку ХХ-го століття зводилася до відродження української нації. Українці стали одним з небагатьох народів, які використали фізичне виховання як засіб створення незалежної держави. Передбачалося підняття нації на більш високий ступінь розви ...

Вплив особистісних якостей педагога на естетичне виховання молодших школярів
Величезний вплив на силу і розвиток естетичних почуттів молодших школярів справляє особистість самого вчителя, насамперед його безмежна відданість дітям, високі моральні якості і багатство духовного світу. Педагог — це фахівець, який має спеціальну підготовку і професійно провадить навчально-виховн ...

Освіта як чинник соціально-політичної та культурної інтеграції українського суспільства
Однією з функцій освіти, яка утворює функціональне ядро цього соціального інституту, є соціальна інтеграція. Освіта включає особу в соціальні відносини, залучає її до соціальних цінностей, процесів. При цьому освіта не тільки знайомить з культурними нормами, цінностями, соціальними ролями, але і сп ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com