Властивості тестів

Матеріали по педагогіці » Тестова перевірка знань з англійської мови для учнів старших класів » Властивості тестів

Тести повинні мати такі властивості:

валідність (адекватність, обґрунтованість);

визначеність (загальноприйнятість);

надійність;

практичність;

легкість використання;

прогностична цінність.

Валідність тесту відображає, що власне тест повинен визначити та як добре він це робить; показує, в якій мірі тест вимірює ту якість (властивість, здатність тощо), для оцінки якої він спрямований. Тести, що не мають валідність, не придатні для практичного використання. Визначають три типи валідності:

змістовна – дає відповіді на питання, чи охоплює зміст тесту весь комплекс програмних вимог до завдання даного предмету та на скільки дані завдання придатні для оцінки знань із цього предмету;

емпірична – визначає перевірку тесту за допомогою іншого тесту, який вимірює той же показник, що і даний, із метою оцінити індивідуальну прогностичність тесту;

концептуальна – визначається шляхом доведення правильності та

теоретичних концепцій, що покладені в основу тесту.

Визначеність тесту визначає, що під час проходження опитуваний добре розуміє, які завдання та в якому об’ємі він повинен виконати для того, щоб отриманий результат відповідав поставленій меті.

Надійність тесту – це питання про те, в якій мірі його повторення призведе до такого ж результату. Підвищенню надійності тесту сприяє його нескладність, чітке виконання умов тестування, виключення можливостей впливу інших факторів ( підказки, списування тощо).

Прогностична цінність тесту означає, що тест повинен бути таким, щоб результати обстеження могли бути використані в подальшій діяльності, наприклад, при повторенні погано засвоєного матеріалу.

Під час складання тестів повинні враховуватися такі вимоги:

чітка відповідність джерелу інформації, яким користується учень;

легкість – кожне завдання повинно вимагати від учня відповіді тільки на одне питання;

однозначність – формулювання завдання повинно як найширше пояснити поставлену перед учнем задачу, мова та терміни, позначки, графічні зображення та малюнки завдання та відповіді до нього повинні бути, безумовно та однозначно зрозумілими для учнів.

Більше про педагогіку:

Види трудової діяльності для розумово-відсталих школярів на прикладі квітникарства та швейної справи
Професійно-трудове навчання в спеціальній школі для розумово відсталих дітей спрямоване на забезпечення підготовки учнів до самостійного виконання різних видів робіт, в умовах державних і приватних підприємствах та у власному побуті. Підготовка школярів до самостійного виконання різних видів робіт ...

Визначення поняття "здоров`я" людини, його компоненти та передумови
Сучасні уявлення світової науки стосовно феномена здоров`я людини ґрунтуються на новому розумінні актуальності проблеми виживання людства взагалі. Наприкінці ХХ століття лідери світової науки зарахували проблему здоров`я до кола глобальних проблем, вирішення яких обумовлює факт подальшого існування ...

Методи екологічного виховання
Роль методу в системі виховання і навчання є визначальною. Метод навчання та виховання - це впорядкована діяльність вихователя та дітей, спрямована на досягнення поставленої мети навчання та виховання. Одним з найефективніших методів екологічного виховання є екологічні ігри. Під час проведення ігор ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com