Спроби визначення рівня математичної грамотності

Матеріали по педагогіці » Формування математичної культури учнів » Спроби визначення рівня математичної грамотності

Страница 1

Визначенню рівня математичної грамотності присвячені різноманітні дослідження. І говорячи про ці дослідження, не можна оминути ім’я Віктора Васильовича Фірсова.

Фірсов Віктор Васильович (04.02.1942–10.04.2006) – науковий і організаційний керівник широкомасштабних дослідницьких проектів у загальній середній освіті в 80-90 рр. минулого століття.

Наукова діяльність В. В. Фірсова була пов'язана з роботою на різних посадах: молодший науковий співробітник Відділу математичної лінгвістики ВІНІТІ АН СРСР (1964-1967), старший науковий співробітник, завідувач лабораторією навчання математиці, заступник директора НДІ змісту й методів навчання АПН СРСР (1968-1992), директор Науково-педагогічного Центру «Освіта для всіх» (1992-2001), провідний науковий співробітник Московського інституту відкритої освіти (з 1998), радник Генерального директора видавництва «Просвещение» (з 2001).

Педагогічну діяльність В.В. Фірсов почав керівником математичного гуртка для школярів при МДУ ім. М.В. Ломоносова (1959-1964), працював співробітником кафедри математичного аналізу механіко-математичного факультету МДУ (1962-1970), вчителем школи № 444 (1968-1976), професором кафедри педагогічної діагностики Академії підвищення кваліфікації й перепідготовки працівників освіти (з 1998-1999 рр.), професором Московського інституту підвищення кваліфікації працівників освіти (з 1998 р).

Основні дослідницькі інтереси В. В. Фірсова зосереджувалися на питаннях загальної дидактики, змісті загальної освіти, методиці навчання математики. Він є автором понад 300 публікацій з питань загальної й математичної освіти, науковим керівником понад 30 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

У наукових і методичних роботах В. В. Фірсова та його співробітників чітко простежуються провідні ідеї, пов'язані з побудовою й використанням освітніх стандартів: структурою базисної програми й базисного навчального плану, концепцією обов'язкових результатів навчання, технологією рівневої диференціації навчання тощо.

В.В. Фірсов займався науковим й організаційним керівництвом широкомасштабних дослідницьких і впроваджуваних проектів: «Проблема прикладної орієнтації навчання математики» (1973), «Базисна програма з математики» (1980), «Планування обов'язкових результатів навчання математики» (1982-1985, 20 тис. учнів), «Гуманізація й демократизація обов'язкового навчання на основі рівневої диференціації» (1992-2001, близько 1000 шкіл Москви, Ярославля, Краснодара, Тюмені, Алтаю, Сахаліна), «Московські освітні стандарти» (1995-1997), «Програма розвитку й удосконалювання системи державних освітніх стандартів і тестування» (1999-2001 − перший етап).

Віктор Васильович був членом Комісії зі шкільної математичної освіти Відділення математики АН СРСР (1978-1991 рр.), заступником Голови секції середньої школи НМС з математики МО СРСР і Держкомосвіти СРСР (1978-1991), заступником Голови конкурсної комісії підручників з математики (1988), брав участь у роботі багатьох редколегій і рад міжнародних і національних журналів і видавництв.

Учасник 36 міжнародних конгресів, конференцій і симпозіумів. Як консультант брав участь у проведенні реформ освіти у Швеції й Чехії, в експертній роботі Світового банку. Можна вважати, що він один з тих, хто заклав підвалини проведення ЄДЕ у Росії та ЗНО в Україні.

Спробами визначення математичної грамотності можуть бути різноманітні дослідження проведені, як вчителем в конкретному класі, так і міжнародними організаціями серед учнів декількох країн. На сучасному національному рівні такими спробами можна назвати проведення ЗНО в Україні та ЄДЕ в Росії.

Ми проаналізували результати ЗНО з математики (за наведеними на офіційних сайтах таблицями) за 3 роки і отримали наступні результати:

2008 рік

У тестуванні з математики взяли участь 226 084 осіб [57].

Таблиця 1.2

Результати ЗНО з математики за 2008 рік

Результат

Кількість учасників зовнішнього оцінювання, які виявили результати в межах цих показників

Відсоток від загальної кількості учасників

від 100 до 123 балів

10363

4,58

від 124 до 135 балів

31680

14,01

від 136 до 150 балів

66179

29,27

від 151 до 161 балів

51703

22,87

від 162 до 172 балів

33155

14,66

від 173 до 183 балів

20876

9,23

від 184 до 190 балів

7450

3,30

від 191 до 195 балів

2872

1,27

від 196 до 199 балів

1579

0,70

200 балів

227

0,10

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Більше про педагогіку:

Пошук шляхів вдосконалення вивчення усної народної творчості
"Школа - духовна колиска народу. Чим більше піклування про свою колиску виявляє народ, тим блискучіше його майбутнє", - писав В.О.Сухомлинський, Сьогодні, коли взято курс на відродження й дальший розвиток національної культури, школи, мови всіх народів України, особливої актуальності набу ...

Аналіз педагогічного досвіду з проблеми
Людмила Мовчан, вчителька початкових класів Рокитнянського НВО «ЗОШ I-II ст. №5 – дитячий садок» пропонує для вивчення учнями 1-2 класів. 1 клас (1 год на тиждень) Логіка малюнків (13 год) Вправи на розвиток спостережливості. Графічне конструювання. Подібність у суттєвому. Графічне конструювання. Т ...

Сутність, структура, мета і завдання компетентнісно зорієнтованого навчання в навчальному процесі вищої школи
Компетентнісний підхід до навчання сприяє формуванню в молодого покоління значної компетентності у сфері праксеології й ергономіки разом з оволодінням критичним мисленням, методами системного аналізу й багатьма іншими інструментами посилення евристичних та продуктивних можливостей людського мозку. ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com