Експериментальне дослідження на виявлення рівня моральної вихованості старших дошкільників

Матеріали по педагогіці » Моральне виховання старших дошкільників » Експериментальне дослідження на виявлення рівня моральної вихованості старших дошкільників

Страница 1

Для виявлення рівнів моральної вихованості було проведено констатувальний експеримент. Базою дослідження був дошкільний навчальний заклад № 160 м. Одеси у старшій групі. У експерименті брали участь 20 дітей, віком 5–6 років.

Мета: експериментально дослідити та обґрунтувати рівні моральної вихованості дітей старшого дошкільного віку за наступними показниками: любов до України, інтерес до рідного міста, любов до материнської мови, шанобливе ставлення та повага до батьків.

У процесі дослідження були впровадженні наступні методи: спостереження, бесіда, педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний).

Ми встановили шкалу оцінювання показників.

6 балів – повне проявлення показника.

3 бали – не досить повне проявлення показника.

1 бал – погане проявлення показника.

Також було встановлено такі рівні моральної вихованості старших дошкільників:

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

Дамо їм повну характеристеку.

До високого рівня відноситься діти, які мають глибоке уявлення про рідну Україну, знають назву столиці, вміють відрізнити символи рідної держави серед інших; знають більше 4 пам’ятків свого міста, знають назву головних вулиць. Діти спроможні самостійно робити висновки, аналізувати, порівнювати отриману інформацію, прагнуть до отримання нової. Спостерігається високий інтерес до рідної мови, діти вміють та полюбляють спілкуватися, розповідати вірші, співати українською. Діти ознайомлені з культурними і матеріальними цінностями родини і народу, вміють бачити зв'язок з минулими і майбутніми поколіннями, проявляють інтерес до родинних і народних традицій.

До середнього рівня відносяться діти, які мають загальні уявлення про українську державу, знають назву столиці, але не вміють відрізняти символи рідної держави серед інших. Знають не більше 3 пам’ятків свого міста, знають назву головних вулиць. Відчувають певні труднощі при спробі робити висновки, аналізувати, порівнювати отриману інформацію, потребують допомоги дорослого. Мають уявлення про родину, сім’ю. Проявляють інтерес до рідної мови, але тільки при участі дорослого.

До низького рівня відносятья діти, які мають часткові, епізодичні, безсистемні уявлення про Україну. Спостерігається утруднення при вираженні власного ставлення, настрою та думок, які виникли у ході отримання нової інформації. Діти не здатні назвати назви вулиць, не знають більше 1 пам’ятка свого міста. Спроможні лише до вираження однозначної емоційної оцінки стосовно рідної мови. Не проявляють інтересу до перспективи спілкування українською. Такі діти малоініціативні, у них відсутні творчі прояви, вони уникає відповідей, прагнуть до копіювання, повторення чужих думок, потребують значної допомоги дорослого.

Для виявлення рівня моральної вихованості дітей старшого віку було розроблено такі питання:

1. Чи знаєш ти у якій країні живеш?

2. Чи та знаєш як виглядає український прапор?

3. Чи знаєш ти іншу назву для України? (Ненька)

4. У якому місті ти живеш? Розкажи, що ти знаєш про нього?

5. Назви пам’ятки свого міста.

6. Чи подобається тобі гуляти вулицями рідного міста?

7. Чи знаєш ти назви вулиць?

8. Чи подобається тобі спілкуватися українською мовою? Чому?

9. Розповіси віршик або заспівай пісеньку українською.

10. А як ти вважаєш, чому треба поважати старших?

11. Які вірші про матір або тата ти знаєш?

Слід зазначити, що запитання були задані під час індивідуальної бесіди з кожною дитиною.

Результати констатувального експерименту

Рівень

І підгрупа

ІІ підгрупа

Кількість дітей

%

Кількість дітей

%

Високий

3

30%

2

20%

Середній

4

40%

4

40%

Низький

3

30%

4

40%

Страницы: 1 2 3 4 5

Більше про педагогіку:

Педагогічна сутність формування елементів комп’ютерної грамотності молодших школярів
Сучасна науково-технічна революція сприяла створенню потужної індустрії інформатики. Обсяг наукової інформації за останні 50 років зріс приблизно у 8-10разів. Доступність інформаційних ресурсів і вміле використання засобів інформатики та ЕОМ стали одним з вирішальних чинників успішної діяльності лю ...

Нова сучасна концепція професійно-орієнтованої освіти
Потреба в новій концепції професійно-орієнтованої освіти пов'язана також з наявністю істотних недоліків у системі вищого і, зокрема, академічної освіти, яка ще знаходиться під впливом суб'єктивізму і командно-адміністративного стилеві управління. Невисокий рівень саморегуляції діяльності студентів ...

Досвід використання самостійної роботи студентів за кордоном
За результатами аналізу роботи М.В. Магаєвої, О.Ф. Плеханової, О.С. Кошелева, І.М. Марзлякова встановлено, що основні форми організації СРС у ВНЗ Нідерландів майже не мають суттєвих відмінностей від існуючих в Україні, але в цілому значення їх у самому навчальному процесі є дещо іншим. Перш за все, ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.educateua.com