Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження

Матеріали по педагогіці » Теоретичні основи загартовуючих процедур як засобу розвитку здорового організму дошкільників » Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження

Страница 1

Серед всіх фізичних методів збереження здоров'я і підвищення опірності організму гартування і водолікування займають перше місце по своїй старовині і визнанню корисності всіма народами і у всі часи. Вважають, що єгипетська культура гартування була використана в Стародавній Греції. Так, в Спарті виховання хлопців - майбутніх воїнів - було підпорядковано фізичному розвитку і гартуванню. Гарячим прихильником використання в оздоровчих цілях гартуючих процедур, у тому числі і холодних ванн, був реформатор античної медицини Гіппократ, старогрецький мислитель, основоположник античної медицини (460—377 рр. до н. э.), який відводив гартуванню особливу роль в зміцненні здоров'я і стверджував, що «холодні дні укріплюють тіло, роблять його пружним і легкорушним». (Лаптев А.П. Закаливайтесь на здоровье. М.: «Медицина», 1991. – с.23).

Ідеї його знайшли розповсюдження в працях учених інших країн. У Азії, наприклад, поглядів Гіппократа дотримувався великий учений, філософ і лікар Ібн Сина (Авіценна) (980—1037 рр.). У трактаті «Канон лікарської науки» він виклав основні правила гартуючих процедур. Починати гартування він пропонував літом, використовуючи для цього воду і перш за все купання, при цьому підкреслювалася необхідність строго дозувати його тривалість. Відомо, що римляни перейняли термальні лазні, в яких можна було гарненько прогріти і остудити свій організм від греків, греки, у свою чергу, перейняли їх від персів, єгиптян і фінікійців. Вже тоді люди розрізняли 14 видів води (прісна, морська, лужна, кисла і т.п.), які вони застосовували для лікування від відповідних хвороб. В кінці XVII століття в багатьох країнах у водолікуванні з'явилися холодні душі, стали застосовуватися холодні ванни і занурення, рекомендувалися холодне купання і навіть тривале плавання. У епоху Відродження гартування вважалося одним з важливих завдань в системі виховання дітей, це особливо підкреслювалося в працях Т. Кампанелли та Дж. Локка. Найбільшою культурно-історичною подією в пропаганді гартування, що примусив широкі круги Європи звернути увагу на оздоровчі і цілющі сили природи, було видання в 1761 році романа в листах літератора і філософа Ж.-Ж.Руссо "Юлія, або Нова Элоиза". Це твір про гартування на прикладі гартування дітей. У XVIII столітті використовували з лікувальною метою морські купання. Німецький лікар X. Гуфеланд в праці «Мистецтво продовження людського життя» (1796 р.) указував, що гартування є дієвим засобом профілактики багатьох захворювань. В Україні розвиток уявлень про гартування знаходимо в таких пам'ятниках, як «Повчання Володимира Мономаха», «Домострой» і деяких інших, де даються рекомендації по вихованню дітей здоровими і загартованими. У працях просвітителів гартування розглядалося як необхідний засіб виховання здорової дитини, рекомендувалося довше бути їй на повітрі. Н. І. Новіков в своїй роботі «Розмова про здоров'я» підкреслювала, що жар, холоднеча, вітер формують характер людини. П. Енгаличев в роботі «Про продовження людського життя, або засобі, як досягти можна здоров'я, веселій і глибокій старості» (1804 р.) указував на вирішальну роль гартування для дитячого організму. Думки про користь гартування містяться в роботах вітчизняних медиків С. Р. Зибеліна, М. Я. Мудрова, Ф. І. Іноземцева, Н. І. Пірогова, А. М. Філомафітського. Вперше наукова розробка питань гартування була почата в нашій країні і пов'язана з іменами росіян учених С. П. Боткина, В. У. Пашутіна, В. А. Манассєїна, І. Р. Тарханова.

Страницы: 1 2 3

Більше про педагогіку:

Позитивні та негативні аспекти використання додаткової литератvры
Позитивні аспекти використання додаткової літератури - уміння орієнтуватися в інформаційному полі; - уміння працювати з каталогами; - уміння працювати з текстами, розуміти прочитане, вибирати головне, конспектувати, складати схеми, опорні сигнали; - уміння запам'ятовувати прочитане; - розвиток 1 і ...

Вчителі фізичної культури і початкових класів про зміст та методику проведення ранкової гігієнічної гімнастики
З метою вивчення думки фахівців галузі фізичного виховання щодо змісту і організації проведення ранкової гігієнічної гімнастики та гімнастики до занять нами проведене опитування у вигляді анкетування вчителів фізичної культури та вчителів початкових класів. Зміст анкети для всіх респондентів був од ...

Показники здорового способу життя та засоби впливу на його формування
Рухова активність. Одним із найважливіших показників здорового способу життя є обсяг фізичних навантажень. Як безпосередні показники рухової активності, що впливають на визначення здорового способу життя (чи нездорового), свідчать індикатори про наявність (чи відсутність), характер і обсяг фізичних ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com