Практична робота з використання літературних ігор на уроках читання як засобу літературного розвитку молодших школярів

Матеріали по педагогіці » Літературні ігри на уроках читання як засіб літературного розвитку молодших школярів » Практична робота з використання літературних ігор на уроках читання як засобу літературного розвитку молодших школярів

Страница 1

Сучасна педагогічна наука й практика початкової школи в галузі читання все більше орієнтується на літературний розвиток учнів, під яким розуміють «віковий і одночасно навчальний процес, який характеризується рівнем сприймання літератури як мистецтва слова», і процес розвитку власної літературної творчості дітей.

Для вчителя важливим завданням є забезпечення літературного розвитку учня під впливом цілеспрямованого навчання. Це передбачає розуміння всіх складових літературного розвитку, до яких відносять рівень сприймання літератури, який є провідним показником, читацький кругозір – «начитаність», уміння працювати з текстом, розуміння поетичного мовлення, уміння на основі деталей відтворювати цілісний образ, наявність художнього смаку й естетичного ідеалу.

Однією з наочних, яскравих, кількісних характеристик підготовки дитини-читача є читацький кругозір, який пов`язаний з поняттям «коло дитячого читання», «коло навчального дитячого читання».

Коло навчального дитячого читання визначається в державних програмах з читання і з позакласного читання і реалізується в підручниках з читання, у плануванні й методичних посібниках для вчителя.

У сучасних педагогічних словниках поки що відсутнє поняття «читацький кругозір», хоча реально воно використовується в педагогічній практиці. Спираючись на загальне визначення кругозору (за С.Гончаренком), під читацьким кругозором розуміємо уявлення, поняття та фактичні відомості про літературу, літературні твори, доступні учням на кожному етапі їхнього розумового розвитку.

Для того, щоб побачити особливості формування читацького кругозору, порівняти з існуючими науковими даними, які характеризують оптимальний рівень розвитку цієї складової літературного розвитку, і оптимально скорегувати навчальну діяльність, ми скористалися замірами, котрі були проведені протягом грудня 2011 року в 2-Б класі Харківської спеціалізованої І-ІІІ ступенів школи №93 з українською мовою викладання.

У педагогічній літературі рекомендують такі заміри розчленованості читацького кругозору:

– «Автор – назва твору». Учням пропонується список письменників, який складається з прізвищ письменників-класиків ХІХ ст., дитячих письменників ХХ ст. та сучасників і зарубіжних письменників. Завдання: записати біля прізвища назву будь-якого твору даного письменника. Якщо дитина не знає відповіді, вона або залишає порожнє місце, або ставить позначку « – ».

– «Автор – жанр». Учням пропонується перелік письменників, який складається з прізвищ письменників-класиків ХІХ ст., дитячих письменників ХХ ст., сучасників і зарубіжних письменників. Завдання: записати біля прізвища, які твори писав письменник: казки, оповідання, вірші. Слово «жанр» не використовується.

–«Автор – тема». Учням пропонується перелік письменників, який складається з прізвищ письменників-класиків ХІХ ст., дитячих письменників ХХ ст. та сучасників і зарубіжних письменників. Завдання: записати біля прізвища тему, на яку писав письменник. Звичайно, учням пропонують варіанти тематики: про природу, про дітей, про дорослих, про пригоди, про науку й техніку, про чарівництво, фантастика, про Батьківщину (історію та сучасність), про життя в інших країнах.

– «Жанр – автори». Учням пропонуються назви основних жанрів: казка, оповідання, байка, вірш, до яких вони мають записати прізвища письменників, які писали такі твори.

– «Тема – автори». Пропонується перелік тематики дитячої літератури: про природу, про дітей, про дорослих тощо. Завдання: до кожної теми записати прізвище письменника, та/або назву твору.

Звичайно, в навчальному процесі вчитель заміряє переважно широту читацького кругозору, тоді як розчленованість не стільки вимірюється, скільки поступово формується, завдяки регулярним вправам і завданням на співвіднесення прізвища письменника, твору, теми.

Оскільки учні другого класу мають ще невеликий досвід читання, а поняття теми, жанру, автора тільки формуються, ми провели лише замір основного показника читацького кругозору – широти. Учням було запропоновано протягом 15 хвилин записати прізвища письменників, які вони знають. Дітям було пояснено, що вони можуть записувати і поетів, і тих, хто писав прозу – прозаїків, і українських, і російських, і зарубіжних письменників.

Для проведення заміру читацького кругозору були створені такі умови:

– для дітей була створена комфортна атмосфера, вони не поспішали, не нервували. Замір було проведено на початку третього уроку за розкладом;

– діти були впевнені, що не будуть негативно оцінені;

– учні працювали самостійно, не підглядаючи ні один до одного, ні в підручник;

– учні могли ставити запитання вчителю тільки пошепки, щоб не заважати іншим.

Страницы: 1 2

Більше про педагогіку:

Аналіз соціально-педагогічної літератури з проблеми дослідження
Проблема формування культури поведінки в дозвіллєвій діяльності особистості хвилює не лише педагогів, але й учених з інших наукових галузей. Філософи і психологи, педагоги і соціологи, вчителі, вихователі й культурно-освітні працівники досліджують сутність та особливості цілеспрямованої організації ...

Математична культура як складова загальної культури
Дуже часто ми зустрічаємо у розмовах вчителів та методистів поняття «культура» та «математична культура». Виникають питання: «Що під цими питаннями розуміють?» та «Чи лише ті учні, які обрали математичний напрям для своєї освіти, мають бути математично грамотними, а для всіх інших математична культ ...

Аудіальні засоби навчання
Особливу групу засобів навчання складають екранні посібники – діапозитиви, діафільми, кінофільми, відеофільми, транспаранти. Цільова спрямованість діафільмів і діапозитивів зводиться до того, щоб ілюструвати вивчення визначеної теми шкільної географії. Транспаранти для графопроекта можна розглядати ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com