Перевірка ефективності проведеної роботи з формування культури мовлення учнів в навчальному процесі першого класу

Матеріали по педагогіці » Формування культури українського мовлення першокласників » Перевірка ефективності проведеної роботи з формування культури мовлення учнів в навчальному процесі першого класу

Страница 1

Результативність розробленої в дослідженні системи роботи перевірялась у процесі проведення передбаченого планом експерименту.

Для оцінювання рівня культури мовлення учнів першого класу використовувались два критерії - адекватність мовлення навчально – виховним завданням, що вирішує учень та здатність планувати мовлення та керувати ним.

Згідно з програмою дослідження необхідно було з’ясувати ефективність запропонованої системи роботи, яка випливала з сформульованої в даній роботі гіпотези.

Підсумки експерименту підводилися на завершальному етапі навчання, у 2003-2004 навчальному році, шляхом виконання учнями завдань, що потребують мовленнєвих дій і дають можливість оцінити мовлення першокласників, відповідно до розроблених у дослідженні критеріїв. Нижче подаємо зміст контрольних завдань, які учні виконували на завершальному етапі експериментального навчання.

Для визначення рівня понятійно-термінологічної чіткості мовлення учням експериментального та контрольного класу були запропоновані такі завдання:

запам’ятати фрагмент мовлення вчителя у процесі пояснення учням понять „звук”, „буква”, „склад”, „наголос”;

запам’ятати розповідь вчителя на тему „Навчальне приладдя” та його запитання до учнів;

скласти розповідь „Весняне сонечко розбудило квіти”.

Дані контрольної перевірки в діаграмі 2.1.

Діаграма 2.1

З діаграми видно що рівень понятійно – термінологічної чіткості майже однаковий.

Для визначення рівня виразності, та багатства мовлення ми запропонували учням такі контрольні завдання:

пригадайте будь-який вірш, який вивчали, прочитайте його напам’ять, визначте його головну думку;

складіть коротеньку розповідь на тему „Моя улюблена іграшка”;

доберіть до поданих слів близькі за значенням (кепкувати, дім, говорити, тихий);

- доберіть до поданих слів слова протилежні за значенням (світлий, початок, ранок, веселий, широкий, довгий).

Результати опитування можна спостерігати на діаграмі 2.2.

Діаграма 2.2.

Як видно з діаграми, нам вдалося підвищити рівень виразності та багатства мовлення в експериментальному класі.

Дохідливість, багатоплановість і гнучкість мовлення ми оцінювали за такими завданнями:

- доберіть до поданих слів назв предметів слова що називають ознаки(стіл, небо, книжка, день);

скласти твір „Моє захоплення”;

продумати запитання, які можна поставити в бесіді до змісту твору.

Отже, в результаті даного опитування на достатній і високий рівень відповіли 38 – 86% учнів контрольного класу і 75 – 98% учнів експериментального класу.

Оцінюючи здатність створювати відповідну мовленнєву атмосферу та передбачені вчителями морально-етичні й емоційні стани, ми запропонували учням такі завдання:

- скласти розповідь на тему „Про що говорять кленові листочки”; - розкажіть уривок вашої улюбленої казки;

- назвіть всі відомі вам слова ввічливості.

Результати опитування подано на графіку 2.1.

Як видно з графіку, є деяка різниця між результатами контрольного і експериментального класів.

Уміння моделювати, очікуване спілкування та керувати ним ми оцінювали в результаті такого опитування:

- дайте повні відповіді на запитання:

а) Які казки вам подобаються? Чому?

б) Який предмет в школі вас найбільше цікавить? Чому?

- Складіть з сусідом по парті діалог на тему: „Зустріч з давнім приятелем”.

Результати опитування вміщено в діаграмі 2.3.

Діаграма2.3.

Пропонуючи учням наступні завдання, ми дослідили рівень уміння аналізувати своє мовлення і корегувати мовлення та спілкування:

- проаналізуйте свої відповіді на попередні завдання і дайте оцінку власного мовлення. Вкажіть допущенні недоліки;

- які помилки ви найчастіше помічали в мовленні ваших товаришів.

Отже, учні експериментального класу краще вміють аналізувати і корегувати власне мовлення.

Навчання дітей на спеціально відібраному матеріалі, проведення контрольних зрізів, допомогло нам визначити рівні мовленнєвої культури учнів першого класу. Якість розуміння сприйнятого на слух тексту (уривка), уміння вести діалог, уміння будувати зв’язне висловлювання, користуючись літературною лексикою визначається за чотирма рівнями: початковий, середній, достатній і високий.

Страницы: 1 2 3 4

Більше про педагогіку:

Експериментальна перевірка розвитку пізнавальної активності у молодших школярів на уроках української мови
З метою доведення ефективності виявленої та обґрунтованої сукупності шляхів удосконалення розвитку пізнавальної активності в початковій школі і з’ясування їх впливу на процес формування мовних знань у молодшого школяра ми провели експериментальне дослідження. Воно проводилося у 4-х класах СЗШ №4 І- ...

Групи компетентностей
Ще однією актуальною і досліджуваною проблемою стало визначення певної ієрархії компетентностей, яка в багатьох країнах є основою для практичного запровадження компетентнісного підходу. У роботах дослідників ми зустрічаємося як з поняттям «компетентність», так і з поняттям «групи компетентностей». ...

Психолого-педагогічні особливості використання гри на уроках математики
Майже всі діти приходять до школи з прагненням вчитися, вони ставляться до учіння як до серйозної справи, суспільно важливої діяльності. В перші дні навчання у школі майже кожна дитина намагається сумлінно ставитись до навчання. У недосвідчених вчителів значна частина учнів класу через три-чотири м ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com