Умови успішного навчання молодших школярів орфоепії, лексики, граматики

Матеріали по педагогіці » Формування культури українського мовлення першокласників » Умови успішного навчання молодших школярів орфоепії, лексики, граматики

Страница 1

Під час підготовки до орфоепічної роботи, а також при її проведенні важливо забезпечити умови, що сприяли б ефективному навчанню першокласників орфоепії. Однією з найголовніших таких умов є: орфоепічно правильне мовлення вчителя і відповідний рівень мовленнєво-слухової культури учнів.

Загальноприйнятою є думка про те, що формування культури мовлення учнів залежить від культури мовлення вчителя. „Красивим, багатим і правильним мовлення буває в тих, хто в дошкільному і молодшому шкільному віці виховувався на кращих зразках мовлення ”, - підкреслює Л.П. Федоренко.

Дійсно, у вчителя початкових класів є досить значні переваги в плані виховання орфоепічної грамотності учнів, бо по-перше, в очах молодшого школяра вчитель є незаперечним авторитетом, а це значить, що зразки літературного мовлення вчителя діти будуть засвоювати особливо ретельно. По-друге, особливість початкової школи полягає в тому, що всі предмети викладає один вчитель і йому легко дотримуватись орфоепічного режиму (за умови, якщо мовлення вчителя відповідає нормам літературної вимови), і, таким чином, формування орфоепічної грамотності молодших школярів може відбуватись значно успішніше, ніж в наступних ланках середньої школи.

Орфоепічно досконале мовлення вчителя забезпечує лексично багате, граматично правильне мовленнєве середовище, необхідне для засвоєння дітьми літературного мовлення.

Мовленнєве середовище „діє” тільки там, де створена атмосфера боротьби за високу культуру мовлення. Така атмосфера створюється не закликами говорити правильно і не безкінечними виправляннями помилок учнів. Особливо небезпечно, на думку М.Р.Львова, перетворювати боротьбу за культуру мовлення „в дріб’язкове вишукування помилок. Молодші школярі часто вживають неправильні вирази, і надто часті і різкі зауваження можуть призвести до зворотного результату - в учня з’явиться недовіра до себе, він може „замовкнути”. Обставини, що виховують борців за культуру мовлення створюються, з одного боку, вчителем, який бездоганно володіє літературним мовленням, а з другого – самими учнями, максимально зацікавленими в підвищенні власної мовленнєвої культури.

Однією з проблем є схильність деяких вчителів початкових класів вимовляти слова так, як вони пишуться. Як правило, на уроках вчителі „орфографічно” вимовляють слова, зазначені програмою для засвоєння їх молодшими школярами. Зазвичай це виявляється при проведенні диктантів, особливо контрольних. Учителі знаходять виправлення і елементам „книжковості” в своєму мовленні: така вимова, на їх думку, допомагає учням, в подальшому навчанні мови, грамотно записувати слова, а дотримання орфоепічних норм може негативно вплинути на письмову грамотність учнів.

З цього приводу ще на початку ХХ ст. точились суперечки: одні вчені-методисти стверджували, що слід дотримуватись норм літературної вимови, інші, - що диктувати слід „орфографічно”, а були й ті, що йшли на компроміс, визнаючи за вчителем право під час проведення всіх видів диктантів, крім контрольних, вимовляти слова згідно з їх написання. На сьогодні питання про те, як диктувати вважається остаточно вирішеним: диктувати слід орфоепічно, однак відлуння суперечок присутні і до сьогодні в практиці уроків української мови на початковому етапі навчання.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Більше про педагогіку:

Праця дітей в природі та її вплив на розумовий розвиток дитини
Праця в природі має велике виховне значення. В процесі праці у дітей формують дбайливе, дбайливе відношення до природи. Праця в природі сприяє вихованню відповідального відношення до своїх обов'язків. Але виховати відповідальне відношення до праці в природі можливо лише за умови, якщо діти володіют ...

Сутність поняття «самостійна робота»
З розвитком самостійної навчальної діяльності у студентів (з низького рівня до високого) діяльність викладача і студента змінюється. А саме, зменшується доля участі викладача у спільній діяльності зі студентом. Від організуючої, плануючої та контролюючої вона стає більш рекомендуючою й орієнтуючою. ...

Основні принципи сучасної освіти
Сучасна освіта у вищій школі спирається на ряд основних принципів, обумовлених вимогами до підготовки фахівців. Серед них необхідно виділити такі: - Фундаментальність, що виявляє собі в ході впровадження в навчальний процес теорії високого ступеня спільності, що має підвищену інформаційну ємність і ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com