Вимоги чинної програми з української мови до опрацювання художнього стилю

Матеріали по педагогіці » Методи опрацювання художнього стилю в 5-му класі » Вимоги чинної програми з української мови до опрацювання художнього стилю

Страница 3

Систематична робота над розкриттям ролі у творі художніх засобів не лише забезпечує міцне засвоєння теоретичних понять, а й поглиблює розуміння специфіки мистецтва слова, сприяє розвитку логічного і образного мислення в їх органічній єдності та естетичної чутливості учнів. А це, в свою чергу, підсилить виховний вплив літературних творів на школярів.

Отже, навчальна програма з української мови для 5–7 класу передбачає ряд умінь та навичок, а саме вміння розпізнавати стилістично марковані слова, здійснювати стилістичний аналіз тексту, розмежовувати загальновживану, просторічну та діалектну лексику. Саме ці вміння, на думку М.І. Пентилюк, учні повинні засвоїти задля ефективного розвитку їхнього зв’язного мовлення та стилістичних навичок. Програма передбачає вивчення стилістики у межах лексикології і фразеології, словотвору і орфографії, чим сприяє зміцненню стилістичних знань та умінь школярів. Значна роль відведена художньому стилю, в межах якого вивчаються тропи та різні лексичні засоби мови, однак більш детальне вивчення цих понять відбувається на уроках літератури, а саме під час опрацювання художніх текстів різних авторів.

Страницы: 1 2 3 

Більше про педагогіку:

Комп’ютерні мережі як засіб спілкування на уроках інформатики
Комп’ютерна мережа являє собою сукупність комп’ютерів, об’єднаних засобами передачі даних. Спілкування – це процес взаємодії, спрямований на взаємне пізнання, на встановлення і розвиток взаємин, надання взаємовпливу на стани, погляди і поведінку, а також на регуляцію їхньої спільної діяльності. Int ...

Методичні рекомендації з підвищення ефективності організації ігрової діяльності дітей в роботі вихователя логопедичної групи
Рекомендації щодо використання дидактичних для мовленнєвого розвитку старших дошкільнят сприятимуть підвищенню результативності діяльності вихователів, за умови, що: - вони враховуватимуть успіхи й неуспіхи дитини в попередній діяльності. - визначатимуть обсяг, час, місце, інтенсивність мовлення як ...

Методи активізації пізнавальної діяльності учнів
Проект Ради Європи «Сучасні мови» передбачає підвищення ефективності навчання іноземних мов, зокрема, за рахунок передових методів і технологій, тобто методами активізації пізнавальної діяльності учнів. Великий інтерес викликають наступні методи: дискусійний (М.В. Кларін, Г.А. Китайгородська); мето ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com