Праця дітей в природі та її вплив на розумовий розвиток дитини

Матеріали по педагогіці » Експериментальне дослідження активізації розумової діяльності дітей в процесі ознайомлення з природою » Праця дітей в природі та її вплив на розумовий розвиток дитини

Страница 1

Праця в природі має велике виховне значення. В процесі праці у дітей формують дбайливе, дбайливе відношення до природи. Праця в природі сприяє вихованню відповідального відношення до своїх обов'язків. Але виховати відповідальне відношення до праці в природі можливо лише за умови, якщо діти володіють трудовими навиками, розуміють значення своєї праці. Праця в природі створює сприятливі умови для сенсорного виховання дошкільників. Педагог учить хлоп'ят досягши цілей і результатів праці орієнтуватися на характерні ознаки предметів. Так, щоб визначити, чи має потребу рослина в поливанні, необхідно врахувати його стан — пружність, щільність листа і стебла або його млявість, м'якість; стан грунту — його вологість, щільність і т.п.

В процесі праці діти усвідомлюють залежність стану рослин від умов їх зростання, дізнаються про те, що зміна середовища закономірно спричиняє за собою зміну в стані рослин. Освоєння цих зв'язків і залежностей робить вплив і до відношення до праці: він стає більш осмисленим і цілеспрямованим. У дітей формуються стійкий інтерес до праці, працьовитість. Праця в природі є одним із способів розвитку спостережливості. Виховання уміння малюків прийняти мету спостереження, усвідомити його результат буде ефективніше, якщо спостереження зв'язане насилу. Крім виховних, в процесі праці в природі вирішуються і освітні завдання. Діти одержують уявлення про об'єкти праці, властивостях і якостях рослин, їх будові, потребах, основних стадіях розвитку, способах вирощування, сезонних змінах в житті рослин; про тваринах, їх зовнішньому вигляді, потребах, способах пересування, звичках, способі життя і про його сезонні зміни. Вони вчаться встановлювати залежність між місцем існування, способом життя тварини в природі і способами догляду за ним в куточку природи.

Форми організації праці дітей в природі.

Працю дітей в природі організовують у формі індивідуальних доручень і як колективний. Індивідуальні доручення застосовуються у всіх вікових групах дитячого саду. Вони дають можливість вихователеві ретельніше керувати діями дітей — надати пряму допомогу тим, хто потребує її, дати додаткові роз'яснення, ради, проконтролювати виконання трудових операцій. Все це допомагає міцному формуванню навиків і умінь, а також вихованню відповідальності за доручену справу, звички до трудового зусилля.

Колективна праця дає можливість формувати трудові навики і уміння одночасно у всіх дітей групи. Ці форми праці необхідні для встановлення відносин в колективі. Тут формуються уміння приймати загальну мету праці, домовитися, погоджувати свої дії, спільно планувати роботу, допомогти товаришеві, оцінити його працю; виховується колективна відповідальність за виконання завдання.

При фронтальній організації колективної праці, коли в праці беруть участь всі діти вікової групи, вони спільно можуть виконувати одне яке-небудь завдання, наприклад прополку городу. При прибиранні куточка природи одні миють рослини, інші чистять клітки для тварин, треті миють піддони і протирають підвіконня.

В цьому випадку дітей ділять на підгрупи. Колективна праця може бути організована для однієї невеликої підгрупи: наприклад, 5—6 хлоп'ятам доручають полити квітник або зібрати плоди бобів, гороху. Однією з форм організації праці є чергування. По куточку природи діти починають чергувати в старшій групі. Ця форма праці дозволяє удосконалювати трудові навики, формувати суспільні мотиви праці.

Керівництво працею дітей.

Молодші групи. Діти допомагають вихователеві в догляді за тваринами і рослинами в куточку природи і на ділянці. Вони одержують індивідуальні доручення, що складаються з 1 —2 трудових операцій (узяти готовий корм для птахів і покласти в годівницю, полити рослину наперед приготованою водою і ін.). Праця ця короткочасна, але вихователь по черзі привертає до нього всіх дітей. У другій молодшій групі можлива організація праці всього колективу дітей. Наприклад, посадка крупного квіткового насіння, лука проводиться спільно. Роботу організовують як «праця поряд» — діти не випробовують ніякої залежності один від одного. Це дає можливість кожній дитині діяти в індивідуальному темпі, що дуже важливе, коли він тільки опановує навиками. І в той же час в колективній праці виховується інтерес до сумісної праці. У другій молодшій групі можлива організація праці невеликими підгрупами. Кожна підгрупа виконує одну трудову операцію: обтирає рослини, або садить горох на грядці, або поливає клумбу. При навчанні навикам праці в природі дітям молодшої групи показують кожен етап трудової операції, одночасно організовуючи виконання її всіма дітьми. Вихователь поєднує показ з поясненням, і діти поетапно виконують трудові операції.

Страницы: 1 2 3

Більше про педагогіку:

Гра як засіб екологічного виховання
Ігрова діяльність школярів включає багато інших різноманітних видів діяльності і тому є універсальною. Особливо важливе те, що діти беруть участь в іграх без примушення, на добровільних засадах. Педагогічно грамотне керівництво ігровою діяльністю дозволяє розширити кругозір учнів, залучити в природ ...

Естетичне виховання молодших школярів у Павлиській школі В.О.Сухомлинського
Василь Олександрович Сухомлинський – видатний український педагог, теоретична педагогічна творчість і практична діяльність якого увійшла до історії вітчизняної педагогічної думки. Педагогічні погляди В.О.Сухомлинського сформувалися у ході й унаслідок натхненної копіткої учительської праці, творчої ...

Обґрунтування дидактичних умов використання методів мистецької освіти в процесі педагогічної практики
Щоб з’ясувати особливості, специфіку організації та проведення практики студентів, необхідно визначити її психолого-педагогічну сутність. Термін „практика” походить від грецького „праксис”, що в перекладі означає „діяння”, „активність”, „діяльність”. Практика – це діяльність, за допомогою якої люди ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com