Гра як засiб виховання культури спiлкування старших дошкiльникiв

Матеріали по педагогіці » Умови виховання культури спілкування старших дошкільників в ігровій діяльності » Гра як засiб виховання культури спiлкування старших дошкiльникiв

Страница 1

Об'єднанню дітей в колектив сприяють iгри. У грі дитина має можливість за власною ініціативою вступати в різноманітні контакти з дітьми. Стикаючись з інтересами інших дітей, вона привчається рахуватися з ними, співвідносити свої бажання з бажаннями інших, набуває досвіду самостійного налагодження взаємовідносин між дітьми.

У грі дитина набуває досвіду спілкування, настільки необхідного для життя в суспільстві, в колективі. Це соціальна практика життя в колективі. Під час гри відбувається формування громадських якостей дитячої особистості: доброзичливість, чуйність, чуйність, взаємодопомога, вміння враховувати інтереси іншого, рахуватися з ними. З'являється почуття обов'язку і відповідальності перед однолітками.

Гра є важливим засобом оволодіння правилами взаємовідносин між однолітками, школою моралі в дії, так як в ній дитина активно відтворює відносини між людьми. Таким чином створюються необхідні умови для усвідомлення дитиною цих відносин. Гра має настільки важливе значення тому, що в грі, наслідуючи дорослим, їх відносинам до інших людей, дитина засвоює мораль суспільства, в якому вона живе. Виконуючи ігрову роль, дитина відтворює взаємини людей у трудовій та громадській діяльності, моральні норми, що лежать в основі цих взаємин.

У грі навіть інтелектуально-пасивна дитина спроможна виконати таке завдання, яке їй важко дається у звичайному житті, тому що тут існує певна умовність і немає такої жорстокої смуги оцінювання, яку відчуває на собі дитина, адже це гра. Відчуття рівності, атмосфера захопленості дають можливість дошкільнятам подолати скутість, зняти мовний бар’єр, втому, знизити тривожність, напруження, негативне ставлення дітей до навчальної діяльності, тощо.

Ефективним засобом морального та соцiального розвитку за допомогою гри є емоційне виховання до іграшки, рослини, казкового створіння, тварини (набридло грати з коником – не залишай її, постав на місце в стійло, попроси товаришів допомогти її нагодувати, напоїти).

Дитина дошкільного віку грає завжди. Гра – це планомірна, розумова, підкорена певним правилам система поведінки. У грі розвиваються творчі,

розумові здібності дитини, в ній передбачається прийняття рішення: як

вчинити, що зробити, як виграти. За допомогою гри добре відпрацьовується вимова, активізується лексичний та граматичний матеріал, розвиваються навички аудіювання, усного мовлення. Спілкування, яке є основною метою, ситуативне, адже воно завжди відбувається в певній ситуації. Рольова гра є чудовою основою для навчання спілкування, тому що в ній задаються умови та ролі, які моделюють реальні життєві ситуації.

Окрім того у грі виокремлюються реальні стосунки між учасниками, тобто, за висловом Л.Виготського, "гра – це арифметика соціальних відносин.". Взявши на себе певну роль, дошкільник, для досягнення ігрової мети повинен взаємодіяти з партнерами, співвідносити свої дії з діями інших учасників гри, вміти вислухати і зрозуміти іншого, висловлювати свою думку, враховувати побажання інших учасників гри . У процесі такої взаємодії відбувається обмін діяльністю – обмін знаннями, вміннями, які є необхідними для досягнення ігрової мети.

Диактична гра є одним iз основних методiв виховання культури спiлкування старших дошкiльникiв на заняттях . Вона може нести в собі повчальні завдання, розв’язком яких є засоби активної ігрової діяльності.

Одною з вимог до дидактичної гри є насиченість навчання емоційно- пізнавальним змістом, що відповідає дитині. Дидактична гра повинна викликати зацікавленість мовленнєвої діяльності, примушує говорити навіть сором’язливих і мовчазних дітей. Всі ці фактори допомагають сформувати певні мовленнєві уміння та навички у мові, уникнути їх фізичного та інтелектуального перевантаження, допомагає краще засвоїти матеріал в ситуаціях, які близькі до реальних. (наприклад: гра «У магазині»).

Одним із шляхів створення комунікативної ситуації є ігри, які сприяють реалізації міжособистісного спілкування дошкільнят. Рольова гра орієнтує дошкільнят на планування оособистої мовленнєвої поведінки і прогнозування поведінки співрозмовника. Рольова гра передбачає елемент перевтілення малюка у представника певної соціальної групи, професії, тощо. Під час рольової гри діти виступають суб’єктами ігрового процесу, його активними творцями.

Страницы: 1 2

Більше про педагогіку:

Класифікація наочних посібників за біологією
Основним методом вивчення біології в школі є спостереження. Проте не завжди можна провести спостереження предметів і явищ природи в природному стані. В цьому випадку необхідні представлення і поняття можуть бути сформовані за допомогою наочних засобів навчання. Засоби наочності на підставі їх харак ...

Організація і планування самостійної роботи у ВНЗ
Головним у стратегічній лінії організації СРС у навчальному закладі є не оптимізація її окремих видів, а створення умов високої активності, самостійності і відповідальності студентів в аудиторіях та поза ними. Найпростіший шлях – зменшення кількості аудиторних занять на користь самостійної роботи – ...

Загальні принципи наукової праці зі студентами
Основним способом подачі навчального матеріалу було і залишається інформування. Викладач за допомогою лекцій, співбесід і інших звичайних способів доносить до студентів придбані ним знання, а студенти заучують їх. Такий спосіб був би ідеальний ще на початку століття, але сьогодні, коли наука розвив ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com