Особливості культури спілкування дітей старшого дошкільного віку

Матеріали по педагогіці » Умови виховання культури спілкування старших дошкільників в ігровій діяльності » Особливості культури спілкування дітей старшого дошкільного віку

Культура спілкування передбачає виконання дитиною норм і правил спілкування з дорослими та однолітками, заснованих на повазі та доброзичливості, а також ввічливе поводження в громадських місцях , в побуті.

Щоб спілкування було успішним, треба навчити дітей не тільки поступати відповідно до норм, але і утримуватися від недоречних у даній обстановці дій, слів, жестів, помічати стан інших людей. Вже з перших років життя малюк повинен розуміти, коли можна побігати, а коли потрібно стримувати свої бажання, тобто вчинити, керуючись почуттям поваги до оточуючих. Саме повага до оточуючих у поєднанні з простотою, природністю манер визначають така важлива якість дитини, як товариськість.

Культура спілкування обов'язково передбачає культуру мови, яка в свою чергу також передбачає наявність у дітей старшого дошкільного віку достатнього запасу слів, уміння говорити тактовно, зберігаючи спокійний тон. Оволодіння культурою мовлення сприяє активному спілкуванню дітей у спільних іграх, в значній мірі запобігає між ними конфлікти.

Спілкування дітей дошкільного віку, перш за все, відбувається в сім'ї. У дитини, що поступила в дитячий сад, коло спілкування розширюється – додається спілкування з однолітками, з вихователем та іншими працівниками дошкільного закладу.

Завдання батьків і педагогів – виховувати у дитини культуру спілкування. Які найбільш важливі моральні якості хочемо ми бачити в наших дітях?

Ввічливість. Вона прикрашає людину, робить привабливою, викликає в оточуючих почуття симпатії. Ніщо не коштує так дешево і не цінується так дорого, як ввічливість. Без неї неможливо уявити взаємовідносини людей. Ввічливість дітей повинна грунтуватися на щирості, доброзичливості, повазі до оточуючих. Ввічливість здобуває ціну, якщо вона проявляється дитиною за велінням серця.

Делікатність – сестра ввічливості. Людина, наділена цією якістю, ніколи не завдасть незручності оточуючим, не дасть приводу відчувати власну перевагу своїми діями. Задатки делікатності виходять з глибокого дитинства.

Люб'язність. Необхідно добиватися від дітей, щоб люб'язність, увага, допомога оточуючим виявлялися у них з добрих мотивiв.

Скромність. Ця моральна риса особистості показник справжньої вихованості. Скромність супроводжує повага і чуйність до людей та висока вимогливість до самого себе. Необхідно формувати у дітей цi вміння.

Товариськість. В її основі лежать елементи доброзичливості, привітності до оточуючих – необхіні умови у виробленні в дітей культури спiлкування. Дитина, яка відчуває радість від спілкування з однолітками, з готовністю поступиться іграшкою товаришеві, аби бути поруч з ним, проявити до нього доброзичливість, а не зухвалість, різкість. У цих проявах – витоки поваги до людей. Комунікабельна дитина швидше знаходить місце в дитячому садку.

Таким чином, необхідною умовою для всебічного розвитку дитини є наявність дитячого суспільства, в якому формуються риси нової людини: колективізм, товариство, взаємодопомога, стриманість, навички суспільної поведінки. Спілкуючись з однолітками, дитина навчиться працювати, займатися, досягати поставленої мети. Дитина виховується в життєвих ситуаціях, які виникають в результаті спілкування дітей. Підготовка дитини до життя серед дорослих починається з його вміння будувати свої відносини з однолітками: спочатку – в дитячому саду, потім – і в школі і т.д. Коли малюк починає усвідомлювати, що поруч з ним такі ж діти як вiн, що свої бажання доводиться порівнювати з бажаннями інших, тоді в ньому виникає моральна основа для засвоєння необхідних форм спілкування.

На сьогоднішній день існують різні методи виховання культури спілкування в дітей, про яких ми поговоримо далi.

Виховання культури спілкування у дітей старшого дошкільного віку є одним iз головних завдань дошкiльного вiку i повинне здійснюється в тісному зв'язку з формуванням у дітей навичок колективізму. Формуючи у дитини прагнення до спілкування, дорослі повинні заохочувати навіть самі незначні спроби взаємодiяти один з одним.

Старший дошкільник повинен уміти проявляти до товариша люб'язність і увагу, ввічливість дбайливість і т.д. Такі форми спілкування легше засвоюються дитиною, якщо дорослі підтримують, стежать за тим, як він веде себе з товаришами по іграх, з близькими і оточуючими людьми. Діти під керівництвом дорослого набувають досвід позитивного спілкування. Що сприяє їх соцiалiзацiї.

Більше про педагогіку:

Роль учителя у суспільному розвитку
За словами С.І. Болтівця, особистість вчителя - інструмент педагогічного впливу на вихованців, що зумовлює необхідність постійного руху до набуття ним нових вимірів досконалості, Адже за результатами сучасних досліджень встановлена така закономірність: «зростання кількості аморальності серед доросл ...

Системний підхід до удосконалення етапу первинного сприймання матеріалу молодшими школярами
Експериментальне дослідження особливостей організації первинного сприймання навчального матеріалу молодшими школярами як дієвого засобу удосконалення ефективності навчального процесу у початковій школі мало теоретико-експериментальний характер і проводилося у три етапи. На констатувальному етапі (2 ...

Казка як засіб для розвитку словесно-логічного мислення та уяви
К. Д. Ушинський писав, що ніхто не в змозі змагатися з педагогічним генієм народу, тобто казкою. Як відомо, педагогічним ідеалом Ушинського було гармонійне поєднання розумового і морально-естетичного розвитку. На тверде переконання великого російського педагога, це завдання може бути успішно викона ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.educateua.com