Навчально-методична література для спеціалістів трудової підготовки

Матеріали по педагогіці » Особливості педагогічної діяльності учителя трудового навчання » Навчально-методична література для спеціалістів трудової підготовки

Страница 1

За допомогою навчально-методичної літератури вчитель має можливість підвищувати свій професійний рівень, бути в курсі досягнень наукової думки, постійно займатися самопідготовкою та самовдосконаленням. Адже педагог живе доти, поки він вчиться. На теперішній час можливість навчатися для вчителів трудового навчання значно знижена через слабке матеріально-технічне, в тому числі й поліграфічне, забезпечення системи освіти. Ми вважаємо це явище тимчасовим. А такі видавництва, як “Освіта”, “Вища школа” та інші зможуть забезпечувати в майбутньому вчителів трудового навчання необхідною навчально-методичною літературою у достатній кількості.

Для роботи сьогодні доцільно рекомендувати літературу, яка була видана в попередні роки як в Україні, так і за рубежем, а також сучасні джерела.

Методична література для вчителів праці має різноманітне спрямування і поділяється на три основні групи.

У першу групу входять підручники, посібники та довідники з трудового навчання. Вони містять основний фактичний матеріал, що подається для вивчення. Сюди також можна віднести книги з столярної, слюсарної, токарної справи, основ матеріалознавства, машинознавства, сучасного промислового та сільськогосподарського виробництва та інші. Фактичний матеріал у цих книгах висвітлюється значно глибше і ширше, ніж це відображено в підручниках та посібниках для школярів. Працюючи з такою літературою, вчитель має можливість оволодіти інформацією з основ наукових знань, що виходить за межі шкільної програми.

Прикладом може бути книга: Основи технології обробки матеріалів і елементи електротехніки / За ред. Л.О .Пивоварова. - К.: Рад.школа,1997.

Крім вищеназваної літератури, що висвітлює різноманітні питання техніки і технології, до першої групи можна віднести також спеціальні журнали. У попередні роки одним із основних був журнал “Школа і природознавство” (у теперішній час він видається в Росії). Для вчителів трудового навчання України, а також для майбутніх спеціалістів праці з 1995 року почав виходити щоквартальний журнал “Трудова підготовка в закладах освіти”.

У спеціальних журналах вчитель може знайти матеріали про досягнення в галузі науки і техніки та використати їх у підготовці до занять.

Другу групу становить література, в якій подані поради щодо проведення занять. Такі поради можуть бути як у вигляді навчально-методичних посібників, розробок планів занять або як методичні рекомендації, що стосуються навчальних розділів і тем, передбачених шкільною програмою. У попередні роки видавництво “Радянська школа” видала чимало методичних посібників у вигляді поурочних розробок. Ці посібники характерні тим, що розкривають зміст занять з різних розділів програми, допомагають учителеві у виборі форм і методів роботи тощо.

Часто можна почути думку, що видавати поурочні методичні розробки недоцільно, бо вони сильно регламентують дії спеціаліста, тримають його в певних рамках, де немає місця для творчості. Вважаємо таку думку не зовсім правильною. Адже тільки не кваліфікований та безініціативний учитель може використовувати методичні посібники догматично, як обов’язкові. Якщо педагог має добру підготовку, то він самостійно проаналізує подані в посібниках рекомендації і буде використовувати лише ті, які вважає доцільним для конкретних умов.

За програмою трудового навчання можна рекомендувати такі посібники: Заняття з технічної праці в 7 класі /За ред. Д.О. Тхоржевського. -К.:Радянська школа, 1979; Заняття з технічної праці в 6 класі /За ред. Д.О. Тхоржевського. -К.:Радянська школа, 1984; Занятия по трудовому обучению в 5 классе /Под ред. Н.Г. Чумака, В.О. Матрохина. - К.: Радянська школа, 1989; Занятия в мастерских (5 класс) /Под ред. Д.А. Тхоржевского. -М.: Просвещение, 1989; Занятия в мастерских (6, 7 класс) / Под ред. Д.А. Тхоржевского. -М.: Просвещение, 1990.

Як приклад навчально-методичної літератури, де висвітлено практичні поради щодо викладання програмового матеріалу у загальних рисах, можна рекомендувати книгу: Методика практических занятий в мастерских / Под ред. А.Г.Дубова. - М.: Просвещение, 1966.

Страницы: 1 2

Більше про педагогіку:

Цілі та завдання виховного процесу в сучасній школі
Становлення в Україні якісно нової системи освіти здійснюється в умовах різкого загострення виховних проблем, посилення негативних явищ у шкільному середовищі. Як свідчать соціологічні та психолого-педагогічні дослідження, у значної частини молоді спостерігаються світоглядна індиферентність, пасивн ...

Діяльність старшого дошкільника
У старшому дошкільному віці провідною діяльністю продовжує залишатися сюжетно-рольова гра. Причому й у тому випадку, якщо дитина шести років починає вчитися в школі. Гра, як правило, більше приваблює дитину, ніж читання, і тільки поступово протягом шостого і сьомого роки життя він може в достатній ...

Основні джерела змісту освіти
а) навчальний план Вимоги держави і суспільства до змісту, обсягу та рівня загальноосвітньої підготовки громадян України визначає державний стандарт загальної середньої освіти – звід норм і положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів і випускників шкіл на рівні початкової, базової ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com