Корекційно-розвивальна робота зі сліпоглухими дітьми

Матеріали по педагогіці » Психолого-педагогічна характеристика дітей зі складним дефектом. Сліпоглухі діти » Корекційно-розвивальна робота зі сліпоглухими дітьми

Ряд специфічних освітніх умов, які повністю задовольняють потреби дитини в отриманні освіти:

1. Організація ранньої діагностики та корекції (виявлення первинного порушення у розвитку як можна раніше; початок цілеспрямованого спеціального навчання відразу ж після діагностики первинного порушення в розвитку, незалежно від віку дитини).

2. Спеціальна побудова змісту освіти, що враховує особливості психічного та соціально-особистісного розвитку (своєчасно визначаються всі напрямки розвитку «соціального вивиху», які можуть виникнути у конкретної дитини внаслідок характеру і ступеня вираженості первинного порушення, віку, в якому воно настало; повинні бути визначені ролі кожного «вивиху» у соціальному розвитку дитини, характер і зміст спеціального навчання, спрямованого на усунення вже виникли і попередження нових соціальних вивихів).

3. Введення у зміст навчання спеціальних розділів, які спрямовані на вирішення завдань розвитку дитини (забезпечення особливої ​​просторової і часової організації освітнього середовища; участь дорослих у вирішенні освітніх завдань за межами освітнього закладу; процес соціально-особистісного розвитку повинен здійснюватися кваліфікованими фахівцями різного профілю).

Корекційно-розвиваюча робота з дітьми з комплексними порушеннями у розвитку орієнтована на підвищення соціальної компетенції дитини, на формування умінь і навичок соціальної поведінки, а також соціально-особистісного розвитку.

Мета корекційно-розвиваючої роботи з дітьми з комплексними порушеннями розвитку полягає в тому, щоб створити умови для появи у дитини досвіду подолання або вирішення проблем, навчити взаємодії з оточуючими людьми, адаптувати його до соціального середовища через процес виховання і навчання.

Таким чином, в процесі організації спеціальних умов, які забезпечують соціально-особистісний розвиток сліпоглухої дитини, необхідно вирішити ряд завдань:

Формування взаємодії і спілкування дитини з дорослими;

Розвиток спілкування дитини з однолітками та формування міжособистісних відносин;

Розвиток сфери самосвідомості, формування образу самого себе.

Головними умовами особистісного зростання дитини, тобто формуванням у неї кращих людських якостей: доброти, працьовитості, чесності, чуйності, самостійності, ініціативності - є любов і повага дорослих, доброзичливі почуття між однолітками.

Визнання успіхів дитини дорослими, спілкування і добре ставлення до нього з боку дорослих і дітей-однолітків сприяє формуванню самооцінки, адекватної оцінки власних вчинків, досягненню головної мети - розвитку самосвідомості та формування образу самого себе.

Сліпоглухота є одним з видів складного порушення розвитку. Сліпоглуха дитина позбавлена найважливіших засобів контакту з навколишнім середовищем - зору і слуху і, що найсуттєвіше, позбавлена словесної мови.

Проблема соціально-особистісного розвитку дитини стоїть дуже гостро. Порушення зору і слуху заважають дитині пізнавати навколишню дійсність, набувати соціальний досвід, отримувати навички трудової діяльності.

Складними порушеннями прийнято називати наявність двох або більше виражених первинних порушень в однієї дитини. Недоліки розвитку, що входять до складу складного дефекту, пов'язані з пошкодженням різних систем організму.

Сліпоглухота - вроджені чи набуті в ранньому віці (до оволодіння мовою) порушення зору і слуху.

У випадках складного сенсорного порушення особливо велика ймовірність збиткового, утриманського, егоїстичного розвитку особистості дитини. Можливість такого розвитку особистості пояснюється рядом причин

Враховуючи причини складних порушень і типи виховання сліпоглухих дітей, слід виділити такі особливості особистості та емоційно-вольової сфери як слабкість соціальних зв'язків, егоцентризм, несамостійність, низька самооцінка, слабкий розвиток самовиховання, неусвідомленість свого порушення.

Корекційно-розвиваюча робота з дітьми з комплексними порушеннями у розвитку орієнтована на підвищення соціальної компетенції дитини, на формування умінь і навичок соціальної поведінки, а також соціально-особистісного розвитку.

Більше про педагогіку:

Методичні рекомендації що до оптимізації процесу формування культури дозвілля студентів в умовах роботи студентського клубу
Студентський клуб має формувати самостійність студентів урізних видах діяльності. Студентський клуб має виступати регулятором поведінки людей в суспільстві. Студентський клуб –це вихідний пункт самосвідомості особистості. Студентський клуб має виступати формою передачі знань і соціального досвіду. ...

Модель сучасного уроку
Особливістю сучасного уроку є: Комунікативна спрямованість; Діяльнісний та текстоцентричний підходи. У зв’язку з цим змінюється змістовна лінія уроку, по-іншому викладається структура навчального матеріалу, модель уроку видозмінюється. Вчитель, виконуючи одну зі своїх функцій – проектування педагог ...

Роль гри в організації навчального та виховного процесу
Спроби розгадати «таємницю» походження гри робилися вченими різних напрямів науки впродовж багатьох сотень років. До цих пір в теорії і практиці існують полярні точки зору – від повного заперечення вмісту виховної ролі в ігровій діяльності до крайнього її перебільшення і навіть абсолютизації культу ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com