Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями зору та слуху

Матеріали по педагогіці » Психолого-педагогічна характеристика дітей зі складним дефектом. Сліпоглухі діти » Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями зору та слуху

Страница 1

Психічний розвиток дітей зі складним сенсорним порушенням спирається на зберiгання інтелектуальних та сенсорних (нюх, вібраційна і кінестетична чутливість) можливостей та їх вдосконалення. Спостереження за розвитком маленьких дітей з вродженою сліпоглухотою і зберіганню можливостей пізнавального розвитку демонструють великі можливості дотику і нюху. Якщо не перешкоджати розвитку збереженої активності такої дитини та сприяти її своєчасному хапанню, сидінню, прямоходінню й самостійності в побутових діях, можна добитися абсолютно вільного орієнтування в приміщенні і розвитку повноцінних предметних дій. Така дитина здатна вже в ранньому дитинстві абсолютно вільно пересуватися по знайомому приміщенню, дізнаватися близьких йому людей по запаху, характерним рухам і по обмацуванню ніг і взуття, діставати предмети і іграшки, і діяти з ними відповідно до їх призначення.

Відчуття і сприйняття у дітей зі складними сенсорними порушеннями має ряд особливостей. Шкірна чутливість і рухова пам'ять стають у сліпоглухих особливим способом пізнання навколишнього. І.А. Соколянський описував, як легко сліпоглухі діти знаходять вікна та двері навіть у незнайомому приміщенні завдяки сприйняттю шкірою обличчя змін повітряної хвилі і температури, випромінюваної вікном.

Тактильна чутливість дозволяє сприймати предмети тільки торканням і дією з ними у безпосередньому контакті. Однак людина, позбавлена ​​зору і слуху, може отримувати інформацію від навколишнього і на відстані. У сліпоглухих людей відзначається незвичайна тонкість нюху. Нюх дозволяє майже всім сліпоглухим відшукувати на відстані знайомого чи незнайомого чоловіка, дізнаватися погоду на вулиці із запахів з відкритого вікна, визначати особливості приміщень і відшукувати в них потрібні предмети.

У випадках складного сенсорного порушення особливо велика ймовірність збиткового, утриманського, егоїстичного розвитку особистості дитини. Можливість такого розвитку особистості пояснюється рядом причин (Соколянський І.А., Басілова Т.А., Благосклонова Н.К.). Перше - це причини, обумовлені власне складним порушенням, яке призводить до різного рівня ізольованості дитини від зовнішнього світу. Така ізоляція неминуче веде до вторинних порушень розвитку - слабкості і перекрученості емоційних і соціальних зв'язків з широким світом людей, до егоцентризму.

Друга група причин пов'язана зі ставленням до нього оточуючих людей. Як правило, оточуючі сліпоглухої дитини близькі люди, усвідомивши її тяжкі порушення, можуть проявляти зайву тривогу і жалість. Вимоги до дитини можуть різко знизитися, а оцінка успішності її дій стати надмірно високою або навіть неадекватною. Може скластися ситуація гіперопіки, коли дитина стає центром існування сім'ї та інтереси всіх інших її членів відсуваються на другий план, вважаються незначними.

До третьої групи причин можна віднести проблеми, пов'язані з практикою навчання і виховання, при якій сама дитина протягом усього дошкільного та шкільного навчання залишається його об'єктом. Її навчають і виховують, а не вона сама навчається і виховується. В особливих умовах спеціального дошкільного та шкільного закладу, де дитина постійно знаходиться серед таких же дітей, як вона сама, у неї не виникає потреби усвідомити свої порушення.

Таким чином, враховуючи причини складних порушень і типи виховання сліпоглухих дітей, слід виділити такі особливості особистості та емоційно-вольової сфери як слабкість соціальних зв'язків, егоцентризм, несамостійність, низька самооцінка, слабкий розвиток самовиховання, неусвідомленість свого порушення.

При збережених пізнавальних можливостях і правильній поведінцібатьків сліпоглуха дитина здатна до певного спонтанного розвитку. Показником успішного розвитку є поява спілкування між дитиною та її близькими за допомогою природних жестів. Проте засвоєння словесної мови можливе лише при спеціальному навчанні.

Спостереження за розвитком гри у дітей зі складними сенсорними порушеннями показують, що сюжетні іграшки спочатку виступають у них як реальні предмети. Сліпоглуха дитина намагається сама влягтися на лялькову ліжечко або попити з маленької чашечки, після того як дії з цими іграшками були продемонстровані дорослим за допомогою ляльки. Справжня ж сюжетно-рольова гра розвивається у таких дітей значно пізніше, у шкільному віці. складний дефект сліпоглухота корекційний

У результаті обмеженості спілкування дітей з дорослими і між собою у сліпоглухих виникає недорозвинення мови як засобу спілкування, недостатність уявлень дитини про явища соціального життя і своє місце в ній.

Негативний вплив на соціальний розвиток сліпоглухих дітей надає і перебування в інтернатних установах, що обумовлює обмеженість соціальних контактів, знижує соціальну спрямованість комунікативної діяльності, призводить до невміння налагодити співробітництво з дорослими і дітьми. Дослідження показали, що діти з шкіл-інтернатів більш невпевнені при самооцінці, мають риси жорсткої регламентації.

Страницы: 1 2

Більше про педагогіку:

Напрями формування культурно-дозвіллєвої активності студентської молоді
Одним із головних завдань діяльності студентського клубу є розвиток культурно-дозвіллєвої активності студентської молоді. В цілому діяльність можна визначити як специфічний вид активності людини, спрямований на пізнання і творче перетворення навколишнього світу, включаючи себе і умови свого існуван ...

Місце гри в процесі навчання іноземної мови
Всім відомо, як не легко виховувати в учнів потребу вивчати іноземну мову, переконати кожного учня в тому, що йому необхідно знати цей предмет і підтримувати інтерес до нього. Однією з найважливіших умов навчання є формування в них позитивного ставлення до навчання і пізнавальних інтересів. Тому ур ...

Екологічна культура як ціль виховання в сучасній школі
Глобальні проблеми сучасності вимагають негайного переосмислення установки, що історично склалася в людській свідомості, направленої на споживацьке відношення до природи. Вступ людства до епохи нових взаємостосунків з природою вимагає зміни не тільки його поведінки, але, що особливо важливе, зміни ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com