Застосування комп’ютерних технологій у навчанні англійської мови

Матеріали по педагогіці » Використання сучасних інформаційних технологій на уроці англійської мови в середній школі » Застосування комп’ютерних технологій у навчанні англійської мови

Страница 1

Комп’ютерні технології є одним з найефективніших засобів, що допомагає значно урізноманітнити процес навчання. Але потрібно пам’ятати, що навіть сама передова технологія приводить до успіху тільки при активній ролі людини як суб’єкта пізнання.

Використання комп’ютерних технологій допомагає учителю досягти:

забезпечення орієнтованого на результат підходу. Застосування ЕОМ в даному випадку пов’язане з діючими навчальними програмами й покликано полегшити, прискорити й зробити більш довершеним процес навчання;

розвиток загальних когнітивних здатностей: вирішувати поставлені завдання, самостійно мислити, володіти комунікативними навичками (збір, аналіз, синтез інформації), тобто упор на процеси, що лежать в основі формування тієї або іншої навички .

Комп’ютерна технологія навчання (процеси підготовки та передачі інформації учням за допомогою комп’ютера) може застосовуватись у трьох варіантах:

а) комп’ютер застосовується для навчання за окремими темами, розділами;

б) комп’ютер є основним засобом навчання;

в) все навчання, управління навчальним процесом, всі види діагностики, моніторинг спираються на застосування комп’ютера.

Водночас, потрібно розробити і нові навчальні плани та матеріали, для їх застосування. Так, розробивши спеціальну методику для оцінки навчальних програм, співробітники Національного інституту наукових досліджень (США) прийшли до висновку, що недостатньо ввести комп’ютери й програмне забезпечення в навчальні заклади. Необхідно, щоб учителі перейнялися ідеєю їхнього використання та зрозуміли їхню ефективність. Наприклад, з метою підвищення мотивації до навчання раз на тиждень уроки англійської мови мають проводитись з використанням комп’ютера або комп’ютерна технологія має застосовуватись на окремих етапах уроку.

Як зазначалося вище, для ефективного використання комп’ютера у навчальному процесі, потрібно мати відповідне програмне забезпечення. Комп’ютерні навчальні програми мають багато переваг перед традиційними методами навчання. Вони дозволяють тренувати різні види мовленнєвої діяльності і поєднувати їх у різних комбінаціях, допомагають усвідомити мовні явища, сформувати лінгвістичні здібності, створити комунікативні ситуації, а також забезпечують реалізацію індивідуального підходу й інтенсифікацію самостійної роботи учня.

Можна навести таку класифікацію навчальних програм по висхідній: від тих, які структурують роботу й навчання, до тих, які дозволяють робити це самим учням.

Керуючі програми виконують ряд традиційних функцій учителя, зокрема керування в класі. Вони містять команди, що не тільки стосуються роботи на комп’ютері, але й, наприклад, що дають різні вказівки учням для того, щоб щось перевірити й т.д.

Навчальні програми направляють навчання, виходячи з наявних знань і індивідуальних здатностей. Дані програми припускають засвоєння нової інформації.

Діагностичні (тестові) програми, призначені для діагностування, оцінювання або зізнань, здатностей, умінь.

Тренувальні програми, розраховані на повторення або закріплення пройденого й не утримуючого нового навчального матеріалу.

Імітаційні програми, що представляють той або інший аспект реальності за допомогою обмеженого числа параметрів для вивчення його основних структурних або функціональних характеристик.

Моделюючі програми вільної композиції, що надають у розпорядження того, кого навчають, основні елементи й типи функцій для моделювання певної реальності.

Страницы: 1 2

Більше про педагогіку:

Культура мислення молодшого школяра як організаційно-методичний інструментарій навчально-виховного процесу
Технологія формування культури мислення молодшого школяра – це динамічна система, що охоплює всі ланки навчально-виховного процесу: мету, зміст, форми, засоби і спрямована на те, аби учні набули міцних знань у вигляді гнучких систем, придатних для застосування у різних навчальних та життєвих ситуац ...

Основні напрямки корекції мови
Завдання корекції мовного розвитку грунтуються на фундаментальних аспектах мовної діяльності і включають: 1) структурний компонент (формування фонетичної, лексичної і граматичної сторін мови); 2) функціональний компонент (розвиток зв'язної мови і комунікативної діяльності); 3) когнітивний компонент ...

Особливості початкового етапу роботи над твором
Однак, найцікавіші розповіді, найяскравіші образи ні до чого не приведуть, якщо не знайдено засіб для здійснення задумів. Рухова пам’ять триваліша за слухову. Змінити, перевчити вже засвоєну неправильну або незручну аплікатуру, змінити засвоєний спосіб звуковидобування буває значно важче, ніж випра ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com