Експериментальне вивчення психологічної готовності дітей дo школи

Матеріали по педагогіці » Формування мотиваційної готовності дітей до школи » Експериментальне вивчення психологічної готовності дітей дo школи

В даний час в спеціальній літературі є достатньо багато різноманітних діагностичних тестів для визначення готовності дітей до навчання в школі. Цих допомогою уточнюються інтелектуальний, емоційно-вольовий, мотиваційний, соціальний аспекти готовності дітей, що виявляються в рівні їх знань, ступеня розвитку пізнавальних процесів, мови, довільності, яких-небудь умінь, здібностей.

Ми в нашій роботі розглянемо мотиваційний аспект готовності дітей до школи.

Компонент

Параметри

Предмет вивчення

Методи оцінки

Мотиваційна

Домінування мотиву навчання

Пізнавальний або ігровий інтерес

Читання казки із завданнями (Додаток №6).

Інтерес до школи

Мотиви навчання

Методика «Учбова мотивація» (автор М.Р.Гинзбург) (Додаток №5)

Бажання зайняти позицію школяра

Виявлення особливостей внутрішньої позиції школяра

Методика «Бесіда про школу» (автор Т.А.Нежнова) (Додаток №3).

В цьому параграфі описується констатуючий експеримент. Оскільки тема нашої роботи «Психологічна готовність дітей до школи», то ми одну із задач ставили визначити рівні мотиваційної готовності дітей до шкільного навчання.

Для вирішення цієї задачі організовується експериментальне дослідження, яке проводилося в групі дітей 6 року життя ДНЗ №55 «Калиновий цвіт» м. Запоріжжя з 21 лютого по 19 березня 2011 року.

Завдання експерименту: визначити «внутрішню позицію школяра»: визначення наявності пізнавальної і учбової мотивації, а також культурний рівень середовища, в якому він росте.

В експерименті брали участь діти 6-го року життя в кількості 20 чоловік.

З цією метою проводилася бесіда по виявленню «внутрішньої позиції школяра» (Додаток №1).

В результаті експерименту було виявлено, що:

1. Мають позитивне відношення до надходження в школу («шкільний варіант») – 10 дітей.

«дошкільний варіант» - 10 дітей.

2. Особливий інтерес до нового, власне шкільного змісту занять:

«шкільний варіант» - 12 дітей.

«дошкільний варіант» - 8 дітей.

3. Відмова від характерних для дошкільного дитинства орієнтацій в плані організації діяльності і поведінці

«шкільний варіант» - 7 дітей.

«дошкільний варіант» - 13 дітей.

4. Визнання авторитету вчителя:

«шкільний варіант» - 12 дітей.

«дошкільний варіант» - 8 дітей.

Таким чином, в результаті експерименту було виявлено, що позиція школяра сформована у 9 дітей, що складає 45%.

Початковий рівень формування позиції школяра мають 8 дітей, що складає 40%.

Внутрішня позиція не сформована у 3 дітей, що складає 15%.

Більше про педагогіку:

Особливості дітей середнього шкільного віку
У різні вікові періоди діти розвиваються нерівномірно, при цьому співвідношення зросту, маси тіла, окружності грудей та інших показників фізичного розвитку весь час змінюється. До 12 років у хлопчиків і до 11 років у дівчаток маса тіла відстає від зросту, а після цього тіло інтенсивніше росте у дов ...

Планування занять з трудового навчання розділу „Проектування виробів”
Коли планується навчальний процес, то: 1. Створюються передумови для своєчасного матеріального забезпечення навчального процесу. Зокрема, заздалегідь стають відомими строки, в які треба забезпечити майстерні певними матеріалами та інструментами. Це важливо, бо постачання пов'язане зі значними трудн ...

Завдання і зміст естетичного та інших видів виховання
Всебічний гармонійний розвиток особистості не можна уявити без ЇЇ естетичної вихованості. XX ст. було наповнене соціальними потрясіннями — революціями, війнами, голодом, терором, технічними катастрофами, економічними катаклізмами. Все це призводило до руйнування краси навколишнього світу і насампер ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com