Принцип дії світловоду

Матеріали по педагогіці » Розробка схем простих демонстраційних експериментів для шкільного курсу оптики » Принцип дії світловоду

Заповнену рідиною поліпропіленову трубку, вигнуту у вигляді підкови, поміщають у паз і лазерною вказівкою освітлюють один з торців трубки. Вигнута трубка майже цілком освітлюється через явище повного внутрішнього відбиття світла. Оскільки лазерна вказівка випромінює світло в червоному діапазоні, необхідно налити в трубку розчин перманганату калію - марганцівки.

Примітка. Слово «лазер» є скороченим записом англійської фрази Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, що переводитися так: посилення світла шляхом індуцьованого випускання випромінювання.

Також дослід бажано проводити у кабінеті фізики із затемненням (через недостатню потужність лазерної вказівки).

Нехай промінь падає на границю розділу оптично більше густішого середовища, (з більшим показником заломлення), з оптично менш густішим. У цьому випадку промінь може повністю відбитися (рис. 1.3).

Повне внутрішнє відбиття може спостерігатися в тому випадку, коли світло, що падає на границю розділу двох прозорих середовищ, повністю відбивається від цієї поверхні. Кут падіння , при якому кут заломлення дорівнює 90° називається граничним кутом повного відбиття. Закон заломлення для цього випадку має вигляд:

й (1.3)

Де и – абсолютні показники заломлення, які показують, у скільки разів швидкість світла в даному середовищі менше швидкості світла у вакуумі:

(1.4)

Для границі розділу середовище - повітря закон Снелліуса має вигляд:

(1.5)

Рисунок. 1.3.

Більше про педагогіку:

Аналіз результатів дослідно-експериментальної частини роботи та методичні рекомендації соціальним педагогам щодо оптимізації процесу формування культури поведінки школярів
На основі аналізу соціально-педагогічної літератури та результатів експериментального дослідження нами встановлено, що для школярів характерна недостатня сформованість правил культури поведінки, недостатній розвиток комунікативних здібностей, адекватної оцінки свого місця в світі дорослих; недостат ...

Порядок роботи при виготовленні виробів із солоного тіста
Для оволодіння основними прийомами ліплення ми тренуємося на невеличкому кусочку тіста. Головне – не допускати на зовнішній стороні виробів зморшок і тріщинок. Поверхність виробів з тіста повинна бути гладенькою і рівною тому, що при лакуванні готової композиції навіть маленька тріщинка буде дуже п ...

Аналіз проблеми формування природничих знань у психолого-педагогічній і методичній літературі
Основними видами природничих знань є природничі уявлення і поняття. Варто зауважити, що з природничими поняттями учні початкових класів зустрічаються у процесі вивчення майже всіх базових предметів: читання, української мови, математики, образотворчого мистецтва, трудового навчання, музики. Тому на ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com