Обладнання шкільного кабінету фізики

Матеріали по педагогіці » Розробка схем простих демонстраційних експериментів для шкільного курсу оптики » Обладнання шкільного кабінету фізики

Страница 2

Нехай на відбивну решітку з періодом d падає плоска монохроматична хвиля довжиною l під кутом q до решітки. Відповідно до принципу Гюйгенса-Френеля, кожна точка відбиваючої поверхні решітки стає самостійним точковим джерелом, що посилає світло по всіляких напрямках.

Рисунок. 1.1

Розглянемо хвилі, що поширюються під кутом j до решітки (рис. 1.1)

За допомогою збираючої лінзи (наприклад кришталика ока) ці хвилі можна зібрати в одну точку. Знайдемо умову, коли при додаванні хвилі будуть підсилювати одна одну.

Різниця ходи променів 1 і 2, що йдуть від відповідних точок А і В двох сусідніх ділянок, що відбиваються решіткою (рис. 1.2), дорівнює

|АК| = |NB| = d sin j - d sin q = d (sin j - sin q), (1.1)

де KB - фронт відбитої хвилі у напрямку під кутом j, AN - фронт падаючої хвилі. Якщо різниця ходи кратна довжині хвилі, фази коливань, що прийшли із точок А и В, тому коливання будуть однакові. Коливання будуть підсилювати одне одного. Аналогічно поводяться й всі інші ділянки решітки.

Рисунок. 1.2 – Відбивна дифракційна решітка

Отже, умову утворення головних максимумів можна записати так:

d (sin j - sin q) = k l, (1.2)

де k =0, 1, 2,… Зазвичай період решітки багато менше довжини хвилі (d>>l), тому кути j малі. Це означає, що головні максимуми розташовуються дуже близько один до одного й дифракційна картина виходить дуже нечіткою. Однак чим більше q - кут падіння променів на решітку, тим більше кути j. От чому краще використовувати не нормальне, а похиле падіння променів на решітку . При похилому падінні променів на решітку умовою головних максимумів як і раніше є рівність різниці ходи променів у сусідніх щілинах цілому числу хвиль. А це означає, що дифракція при похилому падінні променів на решітку відбувається так, як при прямому, однак як період виступає проекція періоду решітки на перпендикулярний падаючому променю напрямок.

Тобто дифракція відбувається як би на решітці з меншим періодом, який дорівнює d cos q.

Страницы: 1 2 

Більше про педагогіку:

Орієнтування на місцевості, план і карта у методиці викладання географії в допоміжній школі
Основним завданням викладання географії в допоміжній школі є ознайомлення учнів з природними умовами і корисними копалинами, життям та господарською діяльністю населення України і зарубіжних країн. У процесі вивчення географії розумово відсталих учнів навчають пізнавати природні явища в їхньому при ...

Колір і деякі мовні засоби його творення
Художня література володіє широким арсеналом мовних засобів, їх світ – багатий та різноманітний. Важливу роль для повного відображення картини світу відіграють засоби, котрі позначають колір, оскільки колір не лише прямо вказує на забарвлення, а здатний набувати переносних значень і навіть символіч ...

Теоретична частина на тему «Ділова гра: поняття, основи, переваги, недоліки»
Одним з видів активних методів навчання, які можливо використовувати на уроках економіки є ділова гра. Ділова гра – це метод імітації ситуацій, що моделюють професійну або іншу діяльність шляхом гри, за заданими правилами. До ділових ігор не можна відносити всі нові приймання, що з'являються, і мет ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com