Обладнання шкільного кабінету фізики

Матеріали по педагогіці » Розробка схем простих демонстраційних експериментів для шкільного курсу оптики » Обладнання шкільного кабінету фізики

Страница 1

Фізика - експериментальна наука. Для успішної реалізації експериментального методу навчання необхідна достатня учбово-матеріальна база, що формується в шкільному кабінеті фізики. Добре обладнаний кабінет фізики - необхідна умова для вирішення вчителем всіх завдань навчально-виховного процесу: освітньої, розвиваючої тощо. У кабінеті необхідно створити комфортне середовище й для вчителя, і для учня. Це середовище повинне бути організоване так, щоб у максимальному ступені сприяти успішності й забезпечувати виконання вимог до охорони здоров'я й безпеки праці вчителі й учня.

У Наказі Міністерства освіти і науки України зазначено, що робочі місця вчителів фізики, хімії, біології та трудового навчання монтуються на підвищенні, обладнуються демонстраційним столом

Кабінет фізики забезпечується системою електрообладнання із загальних стаціонарних та спеціалізованих взаємозв'язаних електричних пристроїв і джерел, які вмикаються до мережі змінного трифазного струму (з фазною напругою 127 В або 220 В) та однофазного (від 5 В до 250 В) постійного струму з напругою від 0 до 100 В. У лаборантській встановлюється центральний щиток, від якого подається однофазний і трифазний струм на розподільний щиток, з випрямлячем і регулятором напруги (розміщеним поряд з класною дошкою). До учнівських столів у кабінеті фізики підводиться постійний електричний струм.

У кожному кабінеті (класній кімнаті) розміщується класна (аудиторна) дошка різних видів: на одну, три або п'ять робочих площ у розгорнутому або складеному вигляді. Середній щит класної (аудиторної) дошки на три або п'ять робочих площ може бути використаний для демонстрації екранно-звукових засобів навчання на навісному екрані. На окремих робочих площах, залежно від специфіки предмета, може бути накреслено графічну сітку для побудови графіків - у кабінетах математики і фізики. У кабінеті фізики, інформатики, хімії, майстернях трудового навчання, обслуговуючої праці має бути інструкція і журнали ввідного та періодичного інструктажу з техніки безпеки, пожежної безпеки.

На основі аналізу методичної й науково-методичної літератури з дидактики, методики й техніки постановки фізичного експерименту було з'ясовано педагогічну цінність і доцільність використання на уроках фізики демонстраційного експерименту.

Розглянуто види фізичного експерименту в залежності від виконавця досліду та його ролі у функціонуванні окремих компонентів теорії; види демонстраційного експерименту;

Встановлено основні вимоги до демонстраційного експерименту та виділили етапи підготовки вчителя до уроку з використанням демонстрації.

Підготовлено практичні схеми простих демонстраційних експериментів для явищ: повного внутрішнього відбиття, інтерференції світла, дифракції світла.

Дифракція світла на СD або DVD диску

Якщо промінь від лазерної вказівки направити на поверхню СD або DVD диска, то на екрані у відбитому світлі можна спостерігати характерну дифракційну картину.

Інформація на диску записується у вигляді спіральної доріжки так званих піт (англ. pit - заглиблення), видавлених у полікарбонатній основі. Кожний піт має приблизно 100 нм у глибину й 500 нм завширшки. Довжина піта варіюється від 850 нм до 3,5 напівтемний. Проміжки між пітами називаються лендом (англ. land - простір, основа). Крок доріжок у спіралі становить 1,6 мкм. Отже поверхню диску можна вважати відбивною дифракційною решіткою з періодом d, рівним відстані між доріжками

Страницы: 1 2

Більше про педагогіку:

Розвиток здібностей
Будь-які задатки, перед тим, як перетворитися на здібності, повинні пройти великий шлях розвитку. Для багатьох здібностей цей розвиток починається з перших днів життя людини і, якщо вона продовжує займатися тими видами діяльності, в яких відповідні здібності розвиваються, не припиняється до кінця ж ...

Функції соціального педагога в пенітенціарних установах для неповнолітніх
У пенітенціарних установах для неповнолітніх злочинців найважливіші функції соціальних працівників полягають у тому, щоб: 1.Разом із психологом, педагогічним колективом і адміністрацією установи скласти план навчання і роботи на період позбавлення волі: тобто доцільно організувати процес навчання і ...

Методичні рекомендації що до оптимізації процесу формування культури дозвілля студентів в умовах роботи студентського клубу
Студентський клуб має формувати самостійність студентів урізних видах діяльності. Студентський клуб має виступати регулятором поведінки людей в суспільстві. Студентський клуб –це вихідний пункт самосвідомості особистості. Студентський клуб має виступати формою передачі знань і соціального досвіду. ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com