Природоохоронна самоосвіта учнів

Матеріали по педагогіці » Організація природоохоронної роботи й екологічне виховання школярів у літніх таборах » Природоохоронна самоосвіта учнів

Страница 1

Природоохоронна самоосвіта - це засіб поглиблення знань учнів, їх творчих здібностей, дослідництва, формування умінь і навичок самостійно вирішувати різні проблеми захисту природи. Найкраще сприймається, осмислюється та інформація, яка опрацьовується самостійно, до якої учні виявлять поглиблений інтерес. З іншого боку, самоосвітня робота повинна регулюватись, цілеспрямовуватись, щоб врахувати ці фактори, самоосвітня робота організовується на основі індивідуального, диференційованого підходу.

На гурткових заняттях можна використовувати цікаві посібники. До того ж вони мають певну практичну цінність.

Також дітям можна запропонувати зібрати народні прикмети, загадки, приказки, прислів’я, висловлювання видатних людей про природу і впорядковування їх, наприклад, під назвою «Народна мудрість про природу», «Природа у висловах видатних людей», «Прикметам вір, але й перевір».

Зацікавити дітей можна за допомогою різних ілюстрованих збірок: «Homo sapiens», «Сторінки гумору», «Люди, збережіть нас!», «Лісова аптека»; конкурсів малюнків, популярного плакату на природоохоронну тематику, де вміщуються найцікавіші оригінальні малюнки, копії художніх творів на тему природи. Можливо проводити тематичні бесіди про цінності лісу, його вплив на біосферу, клімат, оточуюче середовище. Складати інструкції збирання ягід, грибів, лісових горіхів і ознайомлення з ними «збирачів».

Уся ця робота сприяє безперервному зростанню і зміцненню інтересів учнів до рідної природи та глибоко вивчення її.

Самоосвітня робота учнів більше всього розвивається під час літніх канікул. ЇЇ характерною особливістю є довільність у виборі тематики. Такий підхід забезпечує реалізацію принципу диференційованого планування природоохоронної самоосвіти школярів, а також підвищує їх інтерес, оскільки вони можуть вибирати питання, які найбільш цікавлять.

Творчою самоосвітою дітей можна пояснити активність і високу результативність їх участі у різноманітних змаганнях на природоохоронну тематику. Проведення бесід про цінності лісу, його вплив на біосферу, клімат, розповіді про кількість кисню, який виділяє одне здорове дерево. Збирання ягід, грибів, лісових горіхів тощо.

Дослідивши детально тему курсової: «Організація природоохоронної роботи й екологічне виховання школярів у літніх таборах» можна сказати, що визначальним для розвитку екологічних проблем сучасності є формування екологічної свідомості, відповідальності. Це педагогічне завдання можна втілювати лише через освітню виховну систему на основі принципово нових ідей, методів, підходів, які враховували структуру екологічних знань, соціальні функції сучасної екології, традиції, звичаї, історичний досвід українського народу для того, щоб збагнути себе, своє місце в природі, зв'язки між природою і Всесвітом. Гарним прикладом всього вищесказаного є літні табори, великий його внесок у формуванні особистості виховує любов до природи та екологічну вихованість, втілює всі цікаві ідеї у життя.

Екологічна освіта та виховання у літніх таборах - одне із актуальних завдань сьогодення і шляхи його вирішення слід шукати негайно. Екологічне виховання передбачає перш за все, формування у дитини емоційного, бережливого ставлення до об'єктів природи, здатності бачити їх красу, а не детальні біологічні знання особливостей кожного виду рослин і тварин. У всіх позашкільних закладах формуються перші уявлення про навколишній світ, про живу і неживу природу, про ставлення до природи, що виявляється у конкретній поведінці на емоційному рівні. Завдання екологічного виховання – сприяти накопиченню екологічних знань, виховувати любов до природи, прагнення берегти, примножувати її, формувати вміння і навички діяльності в природі.

Саме екологічна освіта і виховання ставлять за мету докорінну зміну психологічних особливостей дитини щодо її стосунків з природою, перетворення їх зі споживацьких на екологічно відповідальні, особисто значимі.

Таким чином, в екологічному вихованні дітей необхідно відмовитися від багатьох стереотипів, які були сформовані в попередні роки. Перш за все, їм необхідно показати її унікальність, красу і універсальність (природа - середовище життя всіх істот, включаючи людину; об'єкт пізнання, задоволення її етичних і естетичних потреб; і лише потім - об'єкт людського споживання). Ми повинні навчити себе і дітей охороняти природу не лише тому, що вона нам щось дає, а й тому, що вона самоцінна. Тобто девізом в роботі з учнями повинно стати: «Не зламай - якщо можна, не рубай – якщо можна, пожалій - ти це можеш»

Страницы: 1 2

Більше про педагогіку:

Санітарно-гігієнічні вимоги до організації навчальної роботи з використанням комп'ютерної техніки
Головна ідея охорони праці в Україні закладена статтями Конституції України, відповідно до яких: людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (Ст.3); кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітн ...

Розробка методики вивчення курсу «Основи економіки» за допомогою пояснювально-ілюстративного виду навчання
Основними цілями використання пояснювально-ілюстративного виду навчання при вивченні курсу «Основи економіки» є: підвищення інтересу до предмету, організація індивідуальної навчальної діяльності учня, скорочення непродуктивних витрат часу на допоміжні роботи, розвиток творчої активності та здібност ...

Глобальні проблеми ВНЗ
Глобальною залишається проблема захисту національного ринку освітніх послуг. Одним із ключових питань є забезпечення якості вищої освіти та державних стандартів у відповідній сфері. Підвищення рівня відповідності вищої освіти вимогам сучасності, а також реалізація освітянської політики в сфері якос ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com