Оволодіння методикою організації гри в дитячих та юнацьких об'єднаннях в умовах табору

Матеріали по педагогіці » Організація природоохоронної роботи й екологічне виховання школярів у літніх таборах » Оволодіння методикою організації гри в дитячих та юнацьких об'єднаннях в умовах табору

Значення гри в діяльності дитячих та юнацьких колективів в умовах роботи літнього табору. Виховний потенціал гри, вміння його визначити та доцільно застосувати. Класифікація ігор, що доцільні до використання в роботі табору. Ігри організаційного періоду (ігри-знайомства, колективні спортивні ігри, ігри в колі). Масові ігри. Урахування вікових властивостей дітей при проведенні масовок. Ігри з використанням музики, пісень, хореографічних елементів. Рухливі та спортивні ігри. "Тихі" ігри чи ігри в приміщенні. Інтелектуальні ігри. Місце гри в організації та проведенні тематичного святкового дня. Різноманітність ролі педагога-організатора в проведенні гри в залежності від мети змісту гри. Захист моральних прав, гідності кожної дитини під час проведення гри. Розвиваюча, творча гра. Експромтний характер творчої гри. Залучення вихованців до створення сюжету гри, її умов, підведення підсумків, визначення переможців. Корисність ігор, що "підтягують" межі можливостей дитини. Розвиток впевненості у своїх силах та здібностях, емпатійності у відношенні до людей, самовідданості, емоційної активності, почуття прекрасного, чарівного, захоплення від процесу творчості в процесі організації та проведення гри.

Практичні завдання: розробити перелік ігор, доцільних для проведення в організаційний період роботи табору; створити кілька авторських масових ігор для найбільш поширених тематичних днів-свят; скласти та провести ланцюжок інтелектуальних ігор для дітей певного віку; скласти та провести ланцюжок рухливих ігор; скласти та провести ланцюжок "тихих" ігор в приміщенні.

Більше про педагогіку:

Засоби, методи і методичні прийоми, методи контролю над ефективністю використання засобів
Таблиця 3 №з/п Структура досліджуваного об’єкта Засоби, ким обґрунтовані Методи і методичні прийоми, ким обґрунтовані Методи контролю, ким запропоновані 1. Гнучкість, як рухова якість Активні Пасивні (Худолій О.М.) Повторної вправи Педагогічне тестування рівня розвитку гнучкості (Худолій О.М.) 2. А ...

Особливості естетичного виховання в молодшому шкільному віці
Естетичний розвиток особистості починається в ранньому дитинстві. Щоб доросла людина стала духовно багатою, треба звернути особливу увагу на естетичне виховання дітей молодшого шкільного віку. У молодшому шкільному віці формуються основи потреб і смаків, народжується любов до мистецтва, заявляють п ...

Методичне забезпечення та контроль самостійної роботи студентів
Провідним завданням викладача, для вирішення якого необхідні як глибокі педагогічні, так і загальні навчально–технічні знання та уміння, є підготовка високоякісного навчально–методичного забезпечення процесу навчання. Пояснювально–ілюстративна діяльність викладача під час занять, яка сама по собі у ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com