Ознайомлення із системою самоврядування в житті тимчасового дитячого колективу в умовах табору

Матеріали по педагогіці » Організація природоохоронної роботи й екологічне виховання школярів у літніх таборах » Ознайомлення із системою самоврядування в житті тимчасового дитячого колективу в умовах табору

Основні принципи самоврядування в діяльності дитячих та юнацьких колективів в умовах літнього табору. Органи самоврядування. Залежність від специфіки, умов, виховних ідей роботи табору спрямованості діяльності дитячих колективів, назв органів самоврядування, дитячих колективів, символіки і ритуалів. Робота табірних штабів. Вибори органів самоврядування. Обов'язкове представництво всіх колективів у органах табірного самоврядування. Створення тимчасових "Рад Справи" як найбільш ефективно працюючих органів самоврядування. "Система чергового командира" як засіб організації життя колективу вихованців і залучення кожного до роботи в органах самоврядування. Система доручень в умовах тимчасового літнього оздоровчого табору. Зміст найбільш поширених доручень. Методика зміни творчих доручень як засіб заохочення вихованців до різноманітних видів творчої діяльності. Участь вихованців у роботі органів самоврядування як засіб розвитку самостійності, ініціативності, вимогливості до себе, впевненості у своїх силах. Періодичні звіти органів самоврядування дитячому колективу. Участь в роботі органів самоврядування педагогів. Позиція радника, рівнозначного члена колективу. Підлеглість педагога рішенням органів дитячого самоврядування. Зміна складу органів самоврядування, перевибори. Проведення дня чи свята самоврядування. Доцільність цієї виховної форми. Тактовна допомога дорослих.

Практичні завдання: створити перелік назв табірних органів самоврядування; визначити функції, зміст роботи органів самоврядування в умовах табору; розробити приблизний перелік назв та змісту доручень для колективів різного віку; розробити перелік "Рад Справ", відповідно до плану роботи .

Більше про педагогіку:

Стан проблеми організації самостійної роботи у масовому педагогічному досвіді
Результати аналізу досвіду роботи вчителі початкових класів показали, що останнім часом відбулися позитивні зрушення в методиці організації самостійної роботи, зокрема в розширенні видів самостійних завдань на користь таких з них, які не тільки тренують уміння й навички, а й розвивають пізнавальну ...

Експериментальна робота з підготовки майбутнього вчителя початкових класів до організації здоров’язбережувального педагогічного процессу
Підготовка вчителів початкових класів до формування в учнів здорового способу життя розглядається нами як цілісна, багатостороння динамічна система, яка існує у відповідності з метою, завданнями і принципами підготовки фахівців. При цьому її ефективність визначається ступенем відповідності вимогам ...

Характеристика вмінь учнів визначати кольорову лексику
Найкращим варіантом для характеристики вмінь учнів визначати кольорову лексику, на нашу думку, є написання тексту-опису самими дітьми. Тексти-описи бувають діловими, науковими і художніми. Ми скористаємося останнім. Художній опис – це образний опис. Він має вплив на уяву людини, на світ її почуттів ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com