Суперечливість питань педагогічної оцінки

Матеріали по педагогіці » Удосконалення педагогічної оцінки на уроках музики » Суперечливість питань педагогічної оцінки

Страница 1

Дискусія виявила ще одне суперечливе, але принципово важливе питання. Більшість її учасників стверджує, що не слід оцінювати музичні здібності дітей, і водночас пропонує відзначати їх емоційність під час виконання або слухання музики. Але ж емоційна чутливість до музики — це така здібність, як почуття ритму, музичний слух тощо.

Чому ж з усіх музичних здібностей рекомендують оцінювати саме емоційність?

Учасники дискусії, не пояснюючи цього на сторінках журналу, інтуїтивно дійшли правильної думки. Справа в тому, що музичний слух і почуття ритму — здібності спеціальні, вони потрібні людині тільки під час музичної діяльності і в інших випадках не виявляються. Емоційність — одна із загальних (генералізованих) здібностей, що дається взнаки не тільки в музичних, айв інших видах діяльності. Відомо, як важливо виховати в дітей емоційну чуйність, співпереживання, і цього можна досягти засобами музики.

Складність даного питання в тому, що рівень емоційної чуйності дуже важко піддається діагностиці; очевидно, це і є однією з причин суперечливих суджень. Сьогодні вчитель в умовах класу ще не має змоги визначити з науковою ймовірністю рівень емоційної чуйності кожної дитини під час сприймання музики. Він може зробити лише поверхові висновки щодо цього. Для ґрунтовних узагальнень потрібні спеціальні наукові дослідження. Втім у будь-якому випадку бажано спостерігати за дітьми не тільки на уроках, айв інших ситуаціях, намагаючись визначити, чи справляє музика на них благотворний вплив.

На підставі аналізу проблеми педагогічної оцінки на уроках музики можна зробити такі висновки: вона складна й суперечлива; судження вчителя залежать здебільшого від того, до якого стилю викладання він схильний; відповідно педагогічна оцінка може бути формальною або змістовною.

Для формальної оцінки, що її застосовує вчитель-авторитарист, характерні:

• єдині критерії оцінювання для всіх учнів без урахування їхніх індивідуальних особливостей;

• однобічність, коли оцінюють тільки знання, уміння, навички;

• фіксація відзнаки здебільшого в балах;

• головна функція оцінки — покарання.

Для змістовної оцінки на уроках учителя-гуманіста характерно:

• відсутність єдиних критеріїв відзначення, урахування індивідуальних можливостей і виявлень кожного учня;

• багатобічність оцінювання;

• посилення ролі словесних оцінних висловлювань учителя;

• головна функція оцінки — заохочування.

Оскільки відзнаки офіційно не скасовані, доцільно удосконалити педагогічну оцінку, зробити все можливе, щоб вона стимулювала дітей до активної навчальної діяльності, виховувала в них найкращі моральні риси.

Аналіз уроків музики в початкових класах, проведених у 80—90-ті роки (після згаданої дискусії), показав, що ставлення вчителів до педагогічної оцінки неоднозначне. Так, окремі з них у пошуках нових форм оцінювання використовували символічні зображення, що відповідали відзнакам за п'ятибальною системою: вирізана з картону зірочка червоного кольору — п'ятірка, синій квадратик — четвірка, зелений трикутник — трійка. Протягом уроку діти одержували символи, що давало змогу вчителеві наприкінці уроку швидко виставити всім оцінки в щоденники.

Розглянута система оцінок відрізняється від традиційної тільки формою фіксації, не змінюючи її прямолінійності й абстрактності.

Страницы: 1 2

Більше про педагогіку:

Що таке математичне моделювання
З середини ХХ ст. в самих різноманітних галузях людської діяльності стали широко застосовувати математичні методи в ЕВМ. Виникли такі нові дисципліни, як „математична економіка", „математична хімія", „математична лінгвістика" і т. д., які вивчали математичні моделі відповідних об’єкт ...

Особливості організації діяльності логопедичної групи у дошкільному навчальному закладі
Система корекційної допомоги дітям з відхиленнями у розвитку створювалася в Україні поступово. Систематична допомога дітям з різними видами мовленнєвого розвитку стала розвиватися лише з 20-х рр. ХХ ст. За період 20-50-х рр. ХХ ст. був прийнятий ряд нормативно-правових актів, що сприяли проведенню ...

Навчання - частина духовного життя
Дуже важливо, щоб чарівний світ природи, гри, краси, музики, фантазії, творчості, що оточує дітей до школи, не закрився перед дитиною класними дверима. Навчання в перші місяці й роки шкільного життя не повинно перетворюватися на єдиний вид діяльності. Дитина лише тоді полюбить школу, коли вчителі щ ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com