Санітарно-гігієнічні вимоги до організації навчальної роботи з використанням комп'ютерної техніки

Матеріали по педагогіці » Викладання теми "Історія інформатики" в школі » Санітарно-гігієнічні вимоги до організації навчальної роботи з використанням комп'ютерної техніки

Страница 1

Головна ідея охорони праці в Україні закладена статтями Конституції України, відповідно до яких:

людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (Ст.3);

кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом;

використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється;

громадянам гарантується захист від незаконного звільнення (Ст. 43).

Базовими нормативними актами в галузі охорони праці є Кодекс законів про працю України (КЗпП), Закон України «Про охорону праці» та Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

Під термін «охорона праці» розуміється сукупність заходів щодо створення безпосередньо в процесі роботи нормальних та безпечних технічних і санітарно-гігієнічних умов для всіх працюючих та наступних поколінь. Визначення поняття охорони праці дається в ст. 1 Закону України «Про охорону праці». Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. В поняття охорони праці входять і всі ті заходи, що спеціально призначені для створення особливих полегшених умов праці для жінок і неповнолітніх, а також працівників зі зниженою працездатністю.

Питання охорони праці займають важливе місце у навчальних закладах. Створення санітарно-гігієнічних та безпечних умов навчання для викладачів та учнів – це невід'ємна частина соціального розвитку, складова безпеки в навчальних приміщеннях школи.

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог до організації навчального процесу є обов'язковою умовою проведення навчальних занять в початковій школі. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі тільки підвищує вимоги безпечного проведення занять. Основними нормативними документами які сприяють створенню відповідних санітарно-гігієнічним вимогам є, та Державні санітарні правила та норми «Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах».

Для забезпечення відповідних санітарно-гігієнічних норм в навчально-виховних закладах проводиться атестація робочих місць Міністерства освіти і науки з ціллю створення відповідних умов для ефективної праці педагогів, підвищення продуктивності їх праці, науковій організації педагогів та учнів.

Атестація робочих місць за умовами праці – це комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, супутніх соціально-економічних факторів, які впливають на здоров’я і працездатність працівників у процесі трудової діяльності.

Атестація робочих місць передбачає:

виявлення на робочому місці шкідливих і небезпечних виробничих факторів та причин їх появи;

дослідження санітарної гігієни виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці;

комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідність їх вимогам стандартів санітарних норм і правил;

обгрунтування віднесення робочого місця до відповідної категорії зі шкідливими умовами праці, та інше.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Більше про педагогіку:

Використання підручника на різних етапах уроку
Учитель повинен вдаватися до різноманітних форм роботи з підручником на різних етапах уроку. Зокрема, у процесі вивчення нового матеріалу доцільно використовувати: попереднє ознайомлення з темою майбутнього уроку, що має на меті відновлення в пам'яті учнів раніше засвоєних знань, на які спиратиметь ...

Дитяча література як основа формування читацького кругозору
Велику силу художнього слова люди збагнули давно. Зі стародавніх літописів і книг звучать їхні думки про чари мистецтва, поезії, про користь від читання. Чим ближче до наших днів, ці думки стають глибшими, краще усвідомлюється значення літератури в житті людини, у духовному житті всього суспільства ...

Методика використання української народної іграшки у виховній роботі з дітьми дошкільного віку
Дослідження було проведено в дошкільному навчальному закладі № 10«Сонечко» м. Овруч в групі дітей старшого дошкільного віку «Колосок». В дослідженні брали участь 17 дітей. Експериментальне дослідження відбувалось в три етапи: констатуючий, формуючий, контрольний. Для виявлення знань дітей про украї ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com