Впровадження сучасних інноваційних педагогічних технологій здоров’язбереження у практику початкової школи

Матеріали по педагогіці » Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до впровадження здоров’язбережувальних технологій » Впровадження сучасних інноваційних педагогічних технологій здоров’язбереження у практику початкової школи

Страница 1

«Здоров’я – не все, але без здоров’я – нічого»

Сократ

Гармонійний розвиток дитини, що передбачає її фізичне, психічне, соціальне, духовне здоров’я, інтелектуальну достатність, морально-етичну досконалість, є нині пріоритетом у розвинутих країнах світу. За останні десятиліття у світовому масштабі проблема здоров’я увійшла до глобальних проблем людства.

Проте Україна разом із незалежністю у спадок отримала загрозливий стан здоров’я нації, незадовільні та небезпечні умови, в яких це здоров’я формується. За останнє десятиріччя чітко спостерігаються такі фактори, які впливають на стан здоров'я учнів, а саме: зростання навчального навантаження, вільний час діти все більше проводять за переглядом фільмів, за комп'ютерними іграми. Усе це призводить до гіподинамії, порушення постави, порушення зору.

Сучасна медицина займається не здоров'ям, а хворобами, не профілактикою, а лікуванням. Завдання ж школи – зберегти, зміцнити здоров'я учнів, сформувати в них відповідальне ставлення до власного здоров'я. Останнім часом з’явилося немало цікавих методик та авторських розробок з оздоровлення дітей.

Здоров'язбережувальні технології не є чимось невідомим, таємним, чудодійним. Грамотно складений розклад уроків, використання вчителями на уроках та на перервах прийомів рухової активності, нейтралізації стресів, організації гарячого харчування, зв'язок навчального матеріалу з життям, озброєння учнів валеологічними та екологічними знаннями – це повсякденна діяльність школи. Ефективність позитивного впливу на здоров'я школярів різних оздоровчих заходів визначається не хаотичністю методів, а системною роботою за всіма напрямками.

Практика показує, що процес формування свідомого ставлення до власного здоров'я потребує обов'язкового поєднання інформаційного й мотиваційного компонентів із практичної діяльності учнів, що сприятиме оволодінню дітьми необхідними здоров'язбережувальними вміннями і навичками. Діяльність учителя на кожному уроці повинна бути орієнтована на формування в дітей стійкої позиції, що передбачає визначення цінності здоров'я, почуття відповідальності за збереження й зміцнення власного здоров'я, поглиблення знань, умінь та навичок, пов'язаних з усіма складовими здоров'я (фізична, соціальна, психічна, духовна). Формування в учнів компетентного ставлення до власного здоров'я неможливе без реалізації всіх складових здоров'я.

Для роботи у школі, ми визначили напрямки, через які можлива реалізація кожної складової здоров’я. Реалізація фізичної складової здійснюється через:

ранкову гімнастику, фізкультхвилинки, рухливі ігри, фізкультпаузи (оздоровчу рухливу діяльність);

контроль та самоконтроль за правильною поставою під час письма, читання, ходіння тощо;

використання вправ щодо профілактики сколіозу, запобігання гіподинамії;

виконання дихальних вправ;

виконання гімнастики для очей, точковий самомасаж біологічно активних точок обличчя й голови, щоб врешті «розбудити» дітей і створити відповідний робочий настрій на весь навчальний день;

навчання використанню народних засобів оздоровлення та профілактики захворювань;

знання свого особистого рівня здоров’я;

навчання правильному та регулярному чищенню зубів;

навчання щодо дотримання режиму навчання, харчування, праці, відпочинку;

навчання культурі споживання їжі.

Реалізація соціальної складової здійснюється через:

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Більше про педагогіку:

Ігрові дії на першому році життя
Розвиток ігрової діяльності найтіснішим чином зв'язаний з всім ходом розвитку психіки дитини. Про виникнення гри можна говорити тільки тоді, коли сформувалися основні механізми і сенсорно-рухові координації, що створюють можливість для маніпулювання і дій з предметами. Систематичні спостереження Н. ...

Загальна характеристика художнього стилю
Художній стиль посідає особливе місце в системі стилів. Його виділяють з-поміж інших через своєрідність і особливі ознаки. Він започаткував розвиток нової української літературної мови на народно-розмовній основі. Багатством засобів і довершеністю мовлення, текстами художньої літератури художній ст ...

Проблема застосування наочних засобів навчання у методиці навчання географії
Успішність процесу навчання, ефективність використання в ньому методів навчання, залежить від матеріальних передумов, тобто від засобів навчання. Засоби навчання – допоміжні матеріальні засоби школи з їх специфічними дидактичними функціями. Їх розрізняють: за особливостями використовуваного матеріа ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com