Методичні основи організації ігрової діяльності дітей в роботі вихователя логопедичної групи

Матеріали по педагогіці » Особливості організації ігрової діяльності дітей в роботі вихователя логопедичної групи » Методичні основи організації ігрової діяльності дітей в роботі вихователя логопедичної групи

Страница 1

Емпіричне дослідження проводилося в логопедичній групі ДНЗ № 71 м. Полтава. У зазначеній групі працюють вчитель-логопед і два вихователі, а також помічник вихователя. У дитячому садку є педагог-психолог, який здійснює психологічне спостереження та супровід дітей з мовними порушеннями логопедичної групи.

Експериментальну групу склали 10 дітей старшого дошкільного віку (5-6 років). Всі діти до початку навчального року були обстежені фахівцями психолого-медико-педагогічної комісії і отримали направлення в логопедичну групу зазначеного дитячого саду. Групу склали 1 дитина з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення і 9 дітей із загальним недорозвиненням мовлення.

Мета дослідження полягала у вивченні розвитку мовлення дітей логопедичної групи.

Критерієм дослідження став рівень розвитку мовлення. Показники розвитку мовлення виділено такі: обсяг і якісний склад пасивного та активного словника дітей; здатність дітей розуміти й адекватно вживати багатозначні, протилежні і близькі за значенням слова; рівень звуковимови у дітей; навички зв'язного мовлення, здатність актуалізувати наявний словниковий запас у зв'язному мовленні, складаючи розповіді за картинкою і з власного досвіду.

Залежно від стану розвитку мовлення у дітей дошкільного віку нами виділено три його рівні: високий, середній, низький.

Високий рівень – у дитини сформований активний і пасивний словник, культура мовлення, вона вимовляє всі звуки, засвоєні закономірності морфологічного і синтаксичного порядку, дитина активно користується мовою у повсякденному житті, здійснює переказ прочитаного, опис добре відомих предметів, продовжує розповідь, складає розповідь за картинкою, казки, невеличкі оповідання.

Середній рівень – у дитини недостатньо сформований активний і пасивний словник, вона не вимовляє 1-2 звуки, не засвоєні всі закономірності морфологічного і синтаксичного порядку, дитина в деяких ситуаціях неактивна, допускає помилки в ході переказу прочитаного, опису, продовження розповіді, складання розповіді за картинкою.

Низький рівень – у дитини бідний активний і пасивний словник, вона не вимовляє 4-3 звуки, не засвоєні закономірності морфологічного і синтаксичного порядку, дитина у більшості ситуацій неактивна, допускає значні помилки в ході переказу прочитаного, опису, продовження розповіді, складання розповіді за картинкою. Форма мовленнєвого самовираження примітивна: відсутня власна думка, без вагань погоджуються з іншими, уникають будь-яких ситуацій, де треба визначитися, заявити про себе. Відсутні елементарні форми творчості у виборі мовленнєвих засобів. Висловлювання незмістовні, непослідовні, відсутнє вміння точно дібрати слова та вирази, використати засоби інтонаційної виразності.

Для визначення рівня розвитку мовлення дітей логопедичної групи нами було проведено серію завдань.

I. Виявлення стану артикуляційного апарату.

Дослідження діяльності мовленнєворухового, слухового і зорового аналізаторів проводилося за такими завданнями.

1. Обстеження стану артикуляційної моторики.

Перед початком виконання завдання для його пояснення логопед використовує словесну інструкцію та зразок: «Давай пограємо в дзеркало, я покажу тобі рухи, а ти їх повтори». При оцінці виконання враховується: точність і обсяг виконання рухів, зміни тонусу, можливість утримання артикуляційної пози.

2. Обстеження рухів губ.

Пропонуються наступні вправи: розтягнути губи в посмішку, витягнути їх уперед в трубочку.

3. Обстеження рухів язика.

Проводиться за допомогою наступних вправ: відкрити рот, висунути язик, потримати його в такому положенні, прибрати язик, закрити рот; висунути широкий язик («лопаточка»); висунути вузький язик («голочка»); підняти язик на верхню губу; опустити язик на нижню губу.

Страницы: 1 2 3

Більше про педагогіку:

А.С. Макаренко про сімейне виховання дітей
«Наші діти – це майбутні батьки і матері, вони також будуть вихователями своїх дітей. Наші діти повинні вирости прекрасними громадянами, хорошими батьками і матерями. Але й це не все: наші діти – це наша старість. Правильне виховання – це наша щаслива старість, погане виховання – це наше майбутнє г ...

Експертна оцінка впровадження комплексно-цільової програми
Метод експертної оцінки описується такими авторами як В. Черепанов, М. Архангельський, П. Піскунов, Г. Воробьев, В. Зверева та інші. Метод передбачає наступні кроки: Формування групи експертів. Визначення мети роботи експертної групи. Вибір правил, способів оцінки, статистичної обробки та узагальне ...

Метод проектів як одна з ефективних форм організації самостійної роботи учнів
Останнім часом простежується загальносвітова спрямованість на гуманізацію освіти. Змінилися ціннісні орієнтації і, як найбільша цінність відповідно до проголошених принципів гуманізації і демократизації суспільства признається вільна, розвинена і освічена особа, здатна жити і творити в умовах пості ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com