Передумови виникнення ролевої гри в ранньому дитинстві

Матеріали по педагогіці » Психологія ігрової діяльності » Передумови виникнення ролевої гри в ранньому дитинстві

Страница 2

На найраніших етапах дитина самостійно не створює ігрових умов всі предмети підбирає дорослий, мимоволі пізніше, дитина, натрапивши на одну іграшку, самостійно підбирає необхідні для гри інші предмети, доповнює один предмет іншими. Нарешті, діти самостійно підбирають необхідні для гри предмети, створюючи таким чином ігрові умови, проте впродовж раннього дитинства створювані дитиною умови -это завжди конкретні наочні умови для дії, усередині яких і на основі яких виникають і уявні умови.

Таким чином, до кінця раннього дитинства усередині наочної діяльності дитини під впливом дорослих формується, ряд передумов для виникнення ролевої гри. Це наступні передумови:

1) відділення дії від предмету і узагальнення наочних дій;

2) використання одного предмету в якості замінника іншого;

3) пізнавання дитиною в своїх діях дії дорослої людини;

4) самостійне створення дитиною умов для відтворення дій дорослих.

Разом з тим ці окремі елементи не об'єднані ще зв'язком типовим для ролевої гри. Надання в розпорядження дітей іграшок і різноманітної допомоги хоч і видозмінює поведінку дітей проте, за відсутності керівництва ігрова діяльність залишається на рівні маніпулювань або одноманітних дій, що повторюються. Іграшки самі по собі підказують дітям лише обмежені способи їх використання.

Гра виникає у дитини не мимоволі, а за наявності трьох основних умов:

1) при наявності різноманітних вражень від того, що оточує;

2) при наявності різних іграшок;

3) при частому спілкуванні дитини і дорослих.

Визначальною умовою є безпосередні вказівки і допомога дорослих.

Перехід до ролевої гри вивчений ще далеко не достатньо, але окремі роботи дозволяють представити у загальних рисах його зміст.

Л.С. Славіна вивчала взаємини між роллю, ігровими умовами і наочними діями, вироблюваними дітьми молодшого дошкільного віку. Вона виявила, що головним змістом гри у цих дітей, не дивлячись на ті, що приймаються ними на себе ролі і наявність ігрових умов, є виконання дій з іграшками, що носять характер «ланцюгових» дій, що одноманітно повторюються.

У грі молодших дошкільників співіснують як би незалежні і один з одним не зв'язані моменти - з одного боку, це дії з предметами, що є основним змістом гри, з іншої – це роль і ігрові умови, що нібито не мають ніякого значення. Л.С. Славіна видаляла з гри умови, безпосередньо пов'язані з підтримкою ролі, узятої на себе дитиною, але що не є предметом прямих дій. Виявилось, що дитина, що узяла на себе роль, при цьому не відмовляється від неї і не погоджується з тим, щоб просто грати з предметам, їй безпосередньо - потрібно готувати «обід», а не просто маніпулювати предметами. Це говорить про те, що роль і ігрові умови вже мають в його діях якусь певну функцію.

У іншій серії дослідів Л.С. Славіна навпаки, із самого початку пропонувала дитині не всі предмети, що «брали» участь в грі, а тільки ті з - них, з якими вона фактично діла. Дитина починала маніпулювати цими предметами. В цьому випадку її дії цілком визначалися безпосередніми властивостями предметів. На питання, в що вони грають, діти відповідали: «У кубики», «В камінчики», «Так просто». Ні у однієї дитини молодшого дошкільного віку не виникло при цьому дії, з цими предметами, характерної для ролевої гри. Після цього в гру вводилися такі іграшки, які наштовхували дітей на певний сюжет, створювали нові ігрові умови і можливість узяти на себе ролі. Це відразу змінювало характер гри, хоча діти безпосередньо з новими предметами і не діяли, а продовжували маніпулювати з іграшками, що були в їх розпорядженні. Але тепер дії набували іншого характеру. З простого маніпулювання вони перетворювалися на дії, що мають новий і особливий ігровий сенс.

Страницы: 1 2 

Більше про педагогіку:

Наочність як дидактичний принцип навчання
Наочний посібник один із засобів розумового розвитку. Вони займають певне місце в навчанні учня і не визначають усього ходу вчення. Сучасний учитель має великий вибір наочних посібників. Причому наочні засоби навчання удосконалюються і стають усе більш зручними і ефективними для виконання поставлен ...

Експериментальна перевірка розвитку пізнавальної активності у молодших школярів на уроках української мови
З метою доведення ефективності виявленої та обґрунтованої сукупності шляхів удосконалення розвитку пізнавальної активності в початковій школі і з’ясування їх впливу на процес формування мовних знань у молодшого школяра ми провели експериментальне дослідження. Воно проводилося у 4-х класах СЗШ №4 І- ...

Міжнародна взаємодія – як шлях до перспектив
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського приділяє велику увагу залученню студентів до самостійного наукового пошуку, використовуючи при цьому різні форми і напрямки. науково-дослідна та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених здійснюється в КНУ з метою задовол ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com