Експериментальне обґрунтування змісту і технології попередження порушень зору у молодших школярів

Матеріали по педагогіці » Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання » Експериментальне обґрунтування змісту і технології попередження порушень зору у молодших школярів

Страница 1

Для виявлення степені дії розроблених програм, спрямованих на профілактику порушень зору молодших школярів, була проведена оцінка стану зорового аналізатора до початку, в середині і після закінчення педагогічного експерименту.

Було визначено одну експериментальну і одну контрольну групу. Експериментальна група займалася в лютому 2009 р. за програмою №1, в березні 2009 р. за програмою №2 і в квітні 2009 р. - за програмою №3. У контрольній групі заняття проводилось традиційно.

Аналіз результатів дослідження, проведеного до початку педагогічного експерименту, показав, що діти експериментальних і контрольних груп у всіх вікових паралелях за показниками гостроти зору достовірних відмінностей не мали.

Після трьох місяців занять за розробленими програмами нами був зроблений аналіз ефективності експериментальних програм і визначений їх вплив на стан зору учнів молодшого шкільного віку, в результаті яких були виявлені наступні зміни (таблиця 4).

Таблиця 4 Кількість (%) учнів з порушеннями зору до і після педагогічного експерименту

Клас

Стать

ЕГ

КГ

n

до

після

t

n

до

після

t

І

Х

23

30

13

1,4

12

23

53

1,6

Д

6

17

1,1

16

31

56

1,4

ІІ

Х

13

54

31

1,2

11

30

38

0,4

Д

8

25

1,6

14

53

84

1,8

ІІІ

Х

17

47

12

2,3

17

44

44

0

Д

9

55

22

1,5

9

25

50

1,3

IV

Х

11

27

9

1,1

11

34

51

2,0

Д

11

54

17

0

11

42

56

1,9

Страницы: 1 2 3

Більше про педагогіку:

Специфіка сприймання візуальної інформації у початковій школі
Сприймання навчального матеріалу звичайно здійснюється кількома взаємодіючими аналізаторами. Проте залежно від об'єкта та умов сприймання провідну роль у цьому процесі може відігравати то один, то другий аналізатор. У зв'язку з цим всі наші сприймання поділяються на зорові, слухові, дотикові та ін. ...

Бесіда по виявленню «внутрішньої позиції школяра»
«внутрішня позиція» розуміється як нове відношення дитини до навколишнього середовища, що виникає із сплаву пізнавальної потреби і потреби спілкування з дорослим на новому рівні (новоутворення кризи 7 років). В грі «в школу» діти, що характеризуються наявністю «внутрішньої позиції школяра», віддают ...

Інновації у міжкультурному вихованні
У конкурентному суспільстві вступна перервана нитка розмови знову продовжується; співвідношення культур, так як і співвідношення мов викликає позитивне ставлення. Все таки наявні певні тенденцій розвитку, що вказують і на переваги. Так, наприклад Мюнхенська газета «Abendzeitung» від 23.08.2000 пові ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com