Проектування технологій формування контрольних дій

Матеріали по педагогіці » Дидактичний проект підготовки молодшого спеціаліста з поглибленою розробкою змісту та технологій вивчення теми: "Віруси. Антивірусні програми" » Проектування технологій формування контрольних дій

Страница 1

Проектування системи контролю є одним з важливих видів діяльності викладача. Контроль дає можливість визначити, наскільки чітко досягнута мета навчання, які недоліки процесу навчання і що слід зробити, щоб застосувати нові технології навчання.

Діяльність викладача по розробці системи контролю включає ряд етапів:

1 етап. Аналіз мети навчання.

2 етап. Вибір видів контролю. На цьому етапі необхідно так побудувати систему контролю і продумати способи контролю, щоб викладач чітко отримав відповідь на питання: чи виконує учень ту дію, яка намічена? Чи правильно його виконує?

3 етап. Вибір способів контролю.

Таблиця 2. 8 – Вибір технологій формування КД по темі «Віруси. Антивірусні програми».

Найменування розділу

Цілі

навчання

Рівень

Вибраний спосіб контролю

Тип

Вигляд

Метод

Форма

Засоби закріплення

Назва

Варіативні параметри

Варіанти рішення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Віруси. Їх різновиди та принцип роботи

Закріплення вмінь давати визначення вірусам, їх класифікації та вміння визначати їх за структурою.

I

II

Проміжний

Поточний

Опит

Фронтальний, усний

Питання:

1. Що таке комп. вірус?

2. Які бувають віруси?

3. Як він виглядає?

4. Опишіть принцип дії вірусу.

Комп’ютерні віруси, їх структура та принцип дії.

Комп'ютерний вірус - це програмний код, вбудований в іншу програму, або в документ, або в певні області носія даних і призначений для несанкціонованих дій на комп'ютері.

Різновиди:

- програмні;

- завантажувальні;

- макровіруси.

2. Методи виявлення вірусів

Закріплення вмінь вибирати оптимальний метод ідентифікації вірусу.

II

III

Проміжний

Поточний, систематичний

Опит

Фронтальний, усний

Питання:

1. Опишіть методи виявлення вірусів.

2. Їх переваги.

Комп’ютерні віруси, методи їх ідентифікації

Методи: програмні, апаратні, організаційні. Засоби антивірусного захисту: Основний засіб - резервне копіювання найцінніших даних. Допоміжні засоби - це антивірусні програми і апаратні засоби.

3. Антивіруси

Закріплення знань про антивіруси

I

II

Проміжний

Поточний

Опит

Фронтальний, усний

Питання:

1. Призначення антивірусів.

2. Антивірусні програми: характеристика.

Антивіруси, сучасні антивірусні системи

Принцип роботи антивірусних сканерів заснований на перевірці файлів, секторів і системної пам'яті та пошуку в них відомих і нових (невідомих сканеру) вірусів.

Класифікація: - сканери (детектори); - монітори; - ревізори.

4. Захист комп’ютера

Закріплення вмінь здійснювати моніторинг системи та захист від вірусів.

II

III

Проміжний

Ретроспективний

Самостійна робота

Індивідуальний, письмовий

Питання:

1. Методи захисту комп’ютера.

2. Переваги і недоліки методів.

3. Операційні системи.

Брандмауер, антивірус, аутентифікація

Міжмережевий екран або мережевий екран - комплекс апаратних чи програмних засобів, здійснює контроль і фільтрацію проходять через нього мережевих пакетів відповідно до заданих правил. Основним завданням мережевого екрану є захист комп'ютерних мереж або окремих вузлів від несанкціонованого доступу.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Більше про педагогіку:

Основні поняття та загальна схема структури математичних здібностей
Перш ніж визначити основні поняття, з якими ми будемо мати справу надалі, необхідно відзначити, що математичні здібності можуть мати свій вираз на, різних рівнях діяльності. Поняття математичні здібності ми трактуватимемо в двох аспектах: а) як творчі (наукові) здібності − здатності до науков ...

Фізичне виховання вчителя
Вчительська професія характеризується напруженою розумовою і фізичною працею. Фізичне виховання, як практична дисципліна повинна сприяти різнобічному розвитку майбутніх вчителів. Але,сьогодні ми бачимо, що молодь має менше можливостей займатися фізичною культурою. Це насамперед недостатня матеріаль ...

Фрагмент уроку з використанням дидактичних ігор
Як показує набутий досвід, дидактична гра є актуальною в будь-якому віці, якщо вона правильно підібрана. Говорячи про дидактичні ігри не можна залишити без уваги і ігрові завдання. Найбільша цінність цього методу в тому, що він актуальний на будь-якому етапі уроку. Крім того, не кожна школа має, на ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com