Проектування мотиваційних технологій навчання

Матеріали по педагогіці » Дидактичний проект підготовки молодшого спеціаліста з поглибленою розробкою змісту та технологій вивчення теми: "Віруси. Антивірусні програми" » Проектування мотиваційних технологій навчання

На даному етапі необхідно здійснити вибір виду мотивації, а також методів і прийомів, за допомогою яких вона може бути здійснена.

Мотивація — це спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, що керує поведінкою людини і визначає його спрямованість, організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби. Мотивація має під собою інтелектуальну підоснову, емоції лише побічно впливають на процес.

Учбова мотивація по характеру поведінки учасників ділиться на зовнішню і внутрішню. Зовнішня мотивація заснована на заохоченнях, покараннях і інших видах стимуляції, які або направляють, або гальмують поведінку людини. Внутрішня мотивація залежить від внутрішніх процесів, здійснюваних в свідомості людини. Відповідно до етапів учбового процесу мотивація може бути виражена в різних формах, відповідних вступній частині заняття і поточної його частини. Вступна мотивація активізує учбову діяльність учнів, викликає інтерес до процесу навчання. Вона може здійснюватися у формі бесіди, демонстрації того або іншого предмету або явища, на освоєння якого буде направлений процес навчання. Основними методами є мотивуючий вступ і мотивуюча демонстрація. При цьому можливе застосування різних прийомів: віднесення до особи навченого, віднесення до ситуації, приголомшення, збудження інтересу, виступ із цитатою. Поточна мотивація забезпечує оптимальне педагогічне спілкування в процесі навчання, сприяє формуванню стійкого інтересу до учбової діяльності і підтримує цей інтерес на всіх етапах навчання. Основними прийомами мотивації в процесі викладу нового матеріалу є: орієнтація змісту учбового матеріалу на його практичний сенс, орієнтація на конкретну професійну діяльність, демонстрація в мові практичного використання практичних положень, що приводяться.

Внутрішня мотивація є достатньо ефективною, але часто вона вимагає підкріплення зовнішньою, яка може бути реалізована шляхом вказівки умов дострокової здачі заліку по темі, обіцянки позитивних оцінок, або навпаки перерахування труднощів під час сесії.

Фрагмент мотивації теми: «Віруси. Антивірусні програми»

З проникненням комп'ютерів у різні сфери життя виникла принципово нова галузь — інформаційна індустрія. Обсяг циркулюючої в суспільстві інформації приблизно подвоюється кожні п'ять років. Людство створило інформаційну цивілізацію, в якій від успішної роботи засобів обробки інформації залежить саме добробут і навіть виживання людства в його нинішній якості. Саме тому в останні роки в усьому світі велика увага приділяється питанням захисту інформації, що накопичується, зберігається та обробляється як в окремих ЕОМ, так і побудованих на їх основі обчислювальних системах.

Більше про педагогіку:

Інструкційно-технологічна карта виконання операції зшивання блоку теми "Поблочне шиття книжкового блоку"
Таблиця 5.1 № з/п Послідовність виконання технологічних операцій Правила та технічні умови виконання технологічних операцій Обладнання, інструменти, пристрої Контроль та коригування Операції контролю та самоконтролю Можливі дефекти Причина виникнення дефектів Засоби усунення дефектів 1 2 3 4 5 6 7 ...

Поняття і специфіка спілкування у вітчизняній педагогіці
Жодна людина не існує сама по собі, оскільки людина – це результат її соціалізації і стає такою завдяки спілкуванню. Спілкування – це процес взаємодії між людьми, у якому відбуваються обмін інформацією, досвідом, уміннями і навиками, а також результатами діяльності. Упорядкованість досягається за д ...

Фактори, які впливають на розвиток фізичних якостей у дітей дошкільного віку
Розвиток рухових якостей обумовлений біологічними і соціальними чинниками. Природне біологічне зростання організму супроводжується збільшенням рухових можливостей дитини. При цьому розвиток його моторики зумовлюється соціальними умовами, а рухова функція організму виступає як компонент, на який спр ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com