Аналіз професійної діяльності фахівця

Матеріали по педагогіці » Дидактичний проект підготовки молодшого спеціаліста з поглибленою розробкою змісту та технологій вивчення теми: "Віруси. Антивірусні програми" » Аналіз професійної діяльності фахівця

Страница 1

Діяльність фахівця «Молодший спеціаліст з обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем» пов’язана з маркетингом обслуговуванням, експлуатацією окремих складових інтелектуальних інтегрованих систем управління об’єктами і процесами видобування, перетворення, виробництва матеріалів, виробів продукції та утилізації відходів, а також функціонування транспорту, послуг, фінансової, посередницької, громадської, освітянської діяльності і діяльності, пов’язаної з державним та організаційно-технічним управлінням, операціями з нерухомістю в сфері інформатизації, а також підготовки, перепідготовки підвищення кваліфікації працівників різних видів економічної діяльності.

Таблиця 1. 1 - Професійне призначення і місце використання робітника за професією «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»

Вид діяльності

Місця використання фахівця

Робота з пакетами офісних програм

Проведення оптичного розпізнавання тесту

Робота з прикладними програмами

Робота з електронною поштою

Робота з Інтернет

Копіювання

Налагоджування ІС

Обробна промисловість, харчова, текстильна, целюлозно-паперова промисловість, видавнича справа, металургія, виробництво, оптова та роздрібна торгівля, готелі та ресторани, транспорт та транспортні послуги, пошта і зв'язок, фінансова діяльність, страхування, операції з нерухомістю, сфера інформації, дослідження та розробки, технічний контроль та аналіз, державне управління, соціальна сфера, оборона, юстиція, освіта.

Виділені трудові процеси лежать в основі побудови функціональної структури діяльності фахівця.

Так, фахівець виконує слідуючи функції: підготовчу, технологічну, контрольну, організаційну.

Таблиця 1. 2 - Структура виробничої діяльності робітника за професією «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»

Функції діяльності

Процедура діяльності

Предмет

діяльності

Матерiальнi засоби діяльності

Умови

діяльності

Продукти діяльності

Вимоги до фахівця: знати, вміти

1

2

3

4

5

6

7

1. Пiдготовча

Запуск ПК та периферійного обладнання;

запуск прикладних програм;

налаштування програм та обладнання.

Робоче місце

ПК та периферійні пристрої

Стандартні

Підготовлений до роботи ПК та налаштоване периферійне обладнання та програмне забезпечення

З: правила безпеки при роботі з ПК;

У: вмикати і налаштовувати обладнання та програмне забезпечення

2. Технологічна

Розробка об’єктно-орієнтованих ІС;

Експлуатація комп’ютерної техніки і систем зв’язку;

Перевірка, регулювання та випробовування компонентів ІС.

ІС

ПК та периферійні пристрої, елементи інтелектуальних систем

Стандартні

Робоча об’єктно-орієнтована ІС

З: правила експлуатації комп'ютерної техніки і систем зв'язку, технологію опрацювання даних, робочі інструкції;

У: приймати участь під керівництвом спеціаліста в розробці математичних об'єктно-орієнтованих моделей ІС;

здійснювати перевірки, регулювання, настроювання та випробовування компонентів ІС після усунення причин їх нештатного функціонування.

3. Контрольна

Контрольні випробовування апаратного та програмного забезпечення систем

ІС

ПК та периферійні пристрої, елементи інтелектуальних систем

Стандартні

Налаштована та випробувана ІС, комп’ютерна техніка та система зв’язку

З: технічні характеристики, пристрій та принцип дії обладнання;

У: розробляти пропозиції щодо удосконалення структури, електричної, функціональної схем та алгоритмічно-програмного забезпечення, методів діагностики технічного і функціонального стану та усунення несправностей;

4. Організаційна

Керування розробкою, налаштуванням та випробуванням ІС

ІС

ПК та периферійні пристрої, елементи інтелектуальних систем, нормативні документи

Стандартні

Правильно налаштована та випробувана ІС, комп’ютерна техніка та система зв’язку

З: нормативні документи та правила експлуатації ІС;

У: володіти нормативними документами щодо контрольних випробовувань ІС і засобів автоматики та управління;

володіти технічними та організаційними засобами реалізації правил безпеки та екологічних норм при експлуатації ІС, засобів автоматики і управління; направляти до переробки складові частини ІС, засобів автоматики і управління.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Більше про педагогіку:

Визначення рівня розвитку мовлення та уяви проводилося у формі вільних бесід, спілкувань із дітьми
Дослідження показало досить низький рівень розвитку мовлення й уяви. В більшості випадків в дітей виникали труднощі з описом малюнка. Навіть якщо це була ілюстрація знайомої казки, діти відповідали одним-двома словами. Більшість дітей 5-6 років не змогла придумати історію про знайомі предмети, або ...

Визначення завдань методики як навчальної дисципліни та галузі наукового педагогічного пізнання
У залежності від зазначених функцій методики, її завдання поділяються на загальні та конкретні. Загальні завдання МТН дозволяють: 1. Розуміти зміст, ідеї, принципи побудови шкільних навчальних програм, підручників та посібників з трудового навчання. 2. Добре знати функції вчителя з організації, пла ...

Методика використання української народної іграшки у виховній роботі з дітьми дошкільного віку
Дослідження було проведено в дошкільному навчальному закладі № 10«Сонечко» м. Овруч в групі дітей старшого дошкільного віку «Колосок». В дослідженні брали участь 17 дітей. Експериментальне дослідження відбувалось в три етапи: констатуючий, формуючий, контрольний. Для виявлення знань дітей про украї ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com