Особливості реалізації диференційованого підходу на різних етапах уроку

Матеріали по педагогіці » Використання диференційованого підходу на уроках у початкових класах » Особливості реалізації диференційованого підходу на різних етапах уроку

Страница 2

Наприклад, при першому поясненні вчитель може назвати додаткові джерела інформації з теми, які можуть зацікавити учнів 3-ї групи і спонукати їх до самостійного пошуку знань; при другому поясненні для учнів 2-ї та 1-ї групи вчителю необхідно виділити вузлові питання, які нададуть можливість учням побачити не тільки окремі явища, а й зв'язок між ними; при третьому поясненні для учнів 1-ї групи (у нас це найнижчий рівень) треба застосувати серію навідних запитань, які б допомогли їм здійснити такі розумові операції, як аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування на відповідному рівні. За такої системи спостерігається не зменшення допомоги, що є умовою вироблення практичних навичок, а навпаки, її збільшення, що створює оптимальні умови для сприйняття і запам’ятовування нового навчального матеріалу учнями з різним темпом навчання, научуваності та навченості.

Проте таке варіювання не завжди потрібне. Якщо тема невелика за обсягом і не дуже складна, можна обмежитись простим повторенням пояснення для учнів з низьким темпом навчання і дати матеріал для самоопрацювання учням з високим темпом навчання.

IV. Первинна перевірка розуміння нового матеріалу

Цей етап уроку проводиться фронтально. Диференційований підхід до учнів різних типологічних груп полягає в «адресності» запитань різного типу в умовах фронтальної роботи. Так, учням 1-ї групи призначаються загальні питання, що потребують відповіді «так» і «ні»; спеціальні питання, що починаються зі слів: «де», «коли», «хто», «що» тощо, відповіді на які містяться безпосередньо в тексті підручника і не потребують складних розумових операцій на найвищому рівні. Учням 2-ї групи необхідно адресувати запитання альтернативного характеру, які потребують більш розгорнутої і аргументованої відповіді і стимулюють здійсненні складніших розумових операцій на вищому порівняно з 1-ю групою рівні. Учні 3-ї групи дають відповіді на проблемні запитання, які потребують ще поширеніших і аргументованих відповідей з елементами власних суджень і вимагають таких розумових операцій, як аналіз, синтез, доведення, порівняння, узагальнення, висновки тощо на найвищому рівні.

V. Закріплення, узагальнення та систематизація знань

Основний метод роботи на цьому етапі уроку — метод керованої самостійної роботи.

Етап первинного закріплення знань починається з фронтальної роботи: вчитель дає зразок виконання завдання за темою уроку, викликає до дошки учнів (спочатку 3-ї групи), які під керівництвом вчителя виконують завдання за зразком. Потім учні 3-ї групи самостійно виконують відтворюючі завдання за зразком. Вчитель продовжує фронтально працювати з учнями 1-ї та 2-ї груп, потім учні 2-ї групи починають працювати самостійно, а з учнями 1-ї групи вчитель ще деякий час працює і тільки після цього дає їм завдання для самостійної роботи. Оскільки учні різних типологічних груп розпочинають виконувати самостійну роботу в різний час і для вироблення навичок їм потрібна різна кількість завдань (найменша для 3-ї групи і найбільша для 1-ї групи), то і завершать вони їх виконання у різний час. Результати роботи кожної групи контролюються окремо на тлі самостійно працюючих двох інших груп (див. технологічну карту).

Наприклад, учням 1-ї групи для закріплення знань, формування навичок та умінь потрібно не тільки більше допомоги вчителя, а й більша кількість завдань репродуктивного характеру (відтворююча самостійна робота за зразком), що значно продовжує для них етап первинного закріплення знань, тобто роботу в «зоні найближчого розвитку». Учні цієї групи можуть виконувати незначну кількість завдань для другого типу самостійної роботи (реконструктивно-варіативної) за умови досить значної допомоги вчителя. Що стосується етапу «Узагальнення та систематизація», який передбачає продуктивну роботу учнів щодо впровадження нових знань у систему наявних, то, оскільки рівень навченості цих учнів дуже низький, тобто рівень наявних знань майже дорівнює нулю, «вводити» нові знання немає в що, тому залучати учнів цієї типологічної групи до участі в навчальній роботі, характерній для цього етапу уроку, — марна витрата часу, він не існує для них.

Проте підтягнути всіх до одного рівня неможливо, особливо, якщо індивідуальні особливості визначаються в більшій мірі статичними рисами особистості, тобто завжди будуть учні, здатні засвоїти знання тільки на продуктивному рівні і завдання вчителя полягає в тому, щоб забезпечити їм цей посильний для них рівень знань.

Технологічна карта комбінованого уроку в умовах диференційованого навчання

Час

ІІІ група

ІІ група

І група

IV група

5

Організація. Перевірка наявності д. з. Виділення IV групи

Перевірка письмового д.з.

С.р. з підручником (д. з.)

С.р. з підручником (д. з.)

Виконання письмового д. з.

С. р. з підручником

Перевірка письмового д. з.

С.р. з підручником (д. з.)

С.р. з підручником

Перевірка письмового д. з

Підсумки перевірки письмового д. з.

10

Мотивація навчальної діяльності

Відповіді (усно) д. з.

Слухають відповіді учнів ІІІ групи

Р. В. / Тв.с.р. з підручником

Відповіді (усно) д. з.

Слухають відповіді учнів ІІ групи

Р. В. с.р. з підручником

Відповіді (усно) д. з.

Підсумки перевірки д. з. Систематизація опорних знань

ІІІ група

ІІ група

І група

10

Пояснення нового матеріалу вчителем

С. р. з книгою Р.В. чи Тв.

Пояснення нового матеріалу вчителем

С. р. з книгою Р.В.

Пояснення нового матеріалу вчителем

Перевірка с.р.

Перевірка с.р.

Слухають результати с.р. ІІІ і ІІ груп

Первинна перевірка розуміння нового матеріалу

15

Виконання завдань за зразком під керівництвом вчителя

В.с.р. за зразком

Виконання завдань під керівництвом вчителя

В.с.р. за зразком

Виконання завдань під керівництвом вчителя

СК

ПВ

С.р. за зразком

ІП

В.Р.с.р.

СК

ВК

Р.В.с.р.

Тв.с.р.

КВ

КВ або ВК

ІП

Р.В.с.р.

Тв.с.р.

КВ

Слухають результати ІІ групи

КВ

Слухають результати І групи

Слухають результати ІІІ групи

5

Підведення підсумків заняття

Інформація про домашнє завдання, інструктаж про виконання

Страницы: 1 2 3

Більше про педагогіку:

Методика проведення уроків фізичної культури з використанням рухових ігор
Урок фізичної культури в 1-му класі Завдання: 1. Навчити учнів виконувати перекати в групуванні вперед, назад. 2. Удосконалювання лазіння по гімнастичній стінці вгору і вниз однойменним способом. 3. Сприяти розвитку загальної витривалості. І. 1. Шикування в одну шеренгу. Виконання стройових вправ, ...

Історичний підхід при вивченні різних тем інформатики
Шкільний предмет інформатики будується за такими змістовими лініями: Інформація та інформаційні процеси Моделювання Інформаційні технології Інформаційна система Технологія розв’язування задач з використанням засобів ІКТ Алгоритмізація і програмування Обов'язковий мінімум змісту освіти з інформатики ...

Екологічна культура як ціль виховання в сучасній школі
Глобальні проблеми сучасності вимагають негайного переосмислення установки, що історично склалася в людській свідомості, направленої на споживацьке відношення до природи. Вступ людства до епохи нових взаємостосунків з природою вимагає зміни не тільки його поведінки, але, що особливо важливе, зміни ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com