Засоби, методи і методичні прийоми, методи контролю над ефективністю використання засобів

Матеріали по педагогіці » Методика розвитку гнучкості у школярів середніх класів » Засоби, методи і методичні прийоми, методи контролю над ефективністю використання засобів

Страница 9

1. Гнучкість – це морфофункціональні властивості опорно-рухового апарату, які визначають амплітуду різноманітних рухів.

2. Середній шкільний характеризується як найбільш складний для розвитку фізичних якостей. Його специфічною особливістю є біологічне (статеве) дозрівання, що визначає не тільки біологічне, але і соціальне становище школярів.

3. Під впливом цілеспрямованих занять фізичними вправами не можна змінити форми суглобів, але можна досягнути позитивних морфологічних змін довжини суглобових поверхонь, що позначається на рухливості суглобів, особливо у дітей та підлітків.

Рівень гнучкості визначають за допомогою контрольних тестів, педагогічного тестування, вимірювання амплітуди рухів у суглобах гоніометром.

Страницы: 4 5 6 7 8 9 

Більше про педагогіку:

Вплив родини та класного керівника на виховання учнів
Молодший шкільний вік як ніякий інший характеризується найсильнішою залежністю від дорослих – батьків та вчителів, і проходження того етапу становлення особистості багато в чому визначається тим, як складаються відносини дитини з дорослими. Самі дорослі не завжди розуміють, яким чином їхні особисті ...

Обґрунтування ефективних шляхів і засобів патріотичного виховання молодших школярів
У процесі всебічного гармонійного розвитку особистості чільне місце займає патріотичне виховання, що здійснюється в навчально-трудовій діяльності молодших школярів. Одне з основних завдань, що стоїть перед учителем – на основі народних трудових традицій виховувати в учнів позитивне ставлення до пра ...

Вплив особистісних якостей педагога на естетичне виховання молодших школярів
Величезний вплив на силу і розвиток естетичних почуттів молодших школярів справляє особистість самого вчителя, насамперед його безмежна відданість дітям, високі моральні якості і багатство духовного світу. Педагог — це фахівець, який має спеціальну підготовку і професійно провадить навчально-виховн ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com